Suikerbroodsyndroom

Met een beetje mazzel is gedeputeerde Sander de Rouwe nu verlost van zijn suikerbroodsyndroom. Onlangs kreeg hij een vernieuwd suikerbrood aangeboden geschikt voor de export. Lange tijd dacht hij dat Friese bedrijven meer moe(s)ten exporteren om te (kunnen) innoveren. Ambtenaren op het provinciehuis hadden vastgesteld dat bedrijven die meer exporteren meer innoveren en veronderstelden een […]

Heet seizoen Groene Ster

Ongeacht het weer wordt het een heet seizoen in de Groene Ster. Het College van B &W van Leeuwarden is voornemens het bestemmingsplan van het recreatiegebied te veranderen en wil daartoe een vernieuwende aanpak toepassen: belanghebbenden mogen meepraten. Klein probleem is echter dat de meeste belanghebbenden tot op heden nooit serieus zijn genomen. Vorig jaar […]

Toegevoegde waarde

Hebben bobo’s ook toegevoegde waarde? Volgens burgemeester Crone moet de zorgverzekeraar De Friesland zelfstandig blijven. Opmerkelijk genoeg konden we in de Volkskrant afgelopen week meer lezen over de perikelen aangaande dit bedrijf dan in de Leeuwarder Courant. Kennelijk mogen we niet weten welke rol Friezen in het verlies aan zelfstandigheid hebben gespeeld. Goed beschouwd zijn […]

Verkeerde vragen

Onlangs weer zo’n onnavolgbaar stuk in de Leeuwarder Courant, dit keer over de economische effecten van LF2018. Waarom stellen ze bij die krant toch altijd de verkeerde vragen? Over een tijdje is in Leeuwarden de jaarvergadering van de wereldhandelscentra en een intrigerende vraag lijkt mij: Wat is de status hiervan en in welke mate gaat […]

Allemaal andersdenkenden

Moeten Friezen echt om zes uur ‘s avonds thuis zijn? Toch jammer dat de organisatie van LF2018 dit lied niet in een bredere context weet te plaatsen en te duiden. Mensen kunnen pas veranderen wanneer ze zich bewust zijn van hun automatismen en daar gaat het LF2018-lied over. Onlangs konden we in diverse media lezen […]

Opening als een nachtkaars

Niet de opening van LF2018 zelf was nieuws maar de commotie erover. Goed beschouwd zijn geen van de beoogde doelstellingen gehaald: Leeuwarders weer bij het project betrekken en publiciteit genereren om toeristen te trekken. Na het winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018 moesten Friese bobo’s eerst een jaar rusten voordat ze van […]

Wegens opening gesloten

Vanwege de opening van LF2018 was de verleiding groot om een keertje verstek te laten gaan. Indachtig de verandermethode Theorie U is het verstandig te leren terwijl de toekomst zich ontvouwt en daar is alle reden voor. Ruim een week geleden werd de extra editie van de Slachtemarathon afgeblazen wegens een gebrek aan belangstelling. Steevast […]

Managing the unexpected

Is het project LF2018 een investering of geldverspilling vanwege een elitair feestje? Afgaand op berichtgeving op http://www.liwwadders.nl overwegen bewoners van de armste wijken van Leeuwarden te protesteren bij de opening en pogen bobo’s hen op andere gedachten te brengen. Of LF2018 een investering is zal nog moeten blijken, investeringen worden geacht een rendement te hebben […]

Door de bocht

Nog een week en dan is het project Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 officieel van start gegaan. Wat hebben we Europa eigenlijk te bieden? Er gebeurt van alles onder het mom van Iepen Mienskip (Open Gemeenschap), maar kunnen andere Europeanen daar iets mee? Omdat het een beetje sneu is om niks te bieden te […]

Van hardware naar software

Wegens gebrek aan middelen verlegt het nieuwe College van B&W van Leeuwarden de koers van hardware naar software. Dat belooft wat. Het zal duidelijk zijn dat als de middelen er wel waren geweest de koers niet verlegd zou worden. Besturen op basis van hardware is nu eenmaal een stuk gemakkelijker dan op basis van software. […]