Leren leren

Bedrijven adverteren zich suf om hun doelgroep te bereiken, overheden en onderwijsinstellingen denken altijd dat een enkel berichtje volstaat. Begin oktober werd er een hele pagina in de lokale Huis aan Huis-uitgave besteed aan de omgevingsvisie die Leeuwarden net als elke andere gemeente moet opstellen ( http://www.leeuwarden.nl/omgevingswet ). Er werden drie data voor dialoogsessies aangekondigd, […]

Onvoorziene uitgaven

Festivals in recreatiegebied de Groene Ster blijken een dure grap. Wie had dat in 2013 kunnen voorzien? Vroeg de wethouder feesten en partijen zich ietwat retorisch af. Inclusief ambtelijke inzet kostten de negentien festivals zo’n miljoen euro veelal noodzakelijk vanwege juridische procedures. Meestal krijgt Stichting Groene Ster Duurzaam de schuld, maar dat is onterecht. Ik […]

Brede welvaart

Ook zonder de cijfertjes van het Friese sociaal planbureau kun je een beeld vormen van de welvaart in Leeuwarden. Allereerst een paar quasi-definities. Om te voorkomen dat ik een (semi-)overheid vergeet te noemen de volgende oplossing: iedereen in dienst van een dergelijke organisatie noem ik een ambtelijk type. Ik reken de medewerkers van het waterbedrijf […]

Toekomstmuziek

De laatste dag van oktober 2019 mag gerust historisch worden genoemd. De aankomst van de allereerste F-35 op vliegbasis Leeuwarden en de opening van de Friese faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen. Ter gelegenheid van die opening een dag vol lezingen voor het grote publiek, alwaar ik een medewerker van het eerste uur trof. Iets preciezer, […]

Vooruitzien

Volgende editie van Psy-Fi toch weer in recreatiegebied de Groene Ster. Lyrische maar ook verbaasde reacties op de Facebookpagina van de organisatie: er zou toch geen volgende editie in Leeuwarden meer komen? Vaste volgers van het gebied hebben langer ervaring met dit psychedelische feestje, volgens mij hebben ze nu drie keer gedreigd met vertrek en […]

Plannen maken

Bedrijven en overheden hebben gemeen dat ze plannen maken voor de toekomst. Tot zover de overeenkomsten. Bij overheden heet ongeveer alles beleid, het verschil tussen de huidige en een (politiek) wenselijke situatie. De tijdshorizon wil per beleid verschillen, overheden denken niet zozeer in termen van strategie. Overigens hebben de meeste bedrijven geen uitgesproken strategie, je […]

Scenario’s

Politici hebben nogal eens moeite met het bewandelen van de weg der geleidelijkheid, vandaar dat het niet zelden van het ene uiterste naar het andere gaat. Recentelijk natuurlijk de stikstofproblematiek, maar ook de aardgaswinning in Groningen. Daar gaan ze versneld over op waterstof, de Europese Unie heeft 90 miljoen euro subsidiegeld beschikbaar gesteld voor diverse […]

Omgevingsbewust

Leren van de Groene Ster? Het is toch een recreatiegebied? Toch kun je er veel leren wanneer je de achtergrondverhalen kent. Neem nu het molentje op de voormalige trimbaan, op de Friese molendag in actie te zien. Die trimbaan is grotendeels opgegaan in de huidige golfbaan. Ooit aangelegd in de veronderstelling dat Leeuwarden 200.000 inwoners […]