Lokale vooruitzichten

Ogenschijnlijk onsamenhangende opsomming: woonlasten rijzen de pan uit, discussie over openingstijden winkels, Leeuwarder technologiebedrijf wint innovatieprijzen in Las Vegas en Culturele Hoofdstad een succes volgens de Europese Commissie. Probeer daar maar eens samenhang in aan te brengen. Volgens de Leeuwarder Courant rijzen in Leeuwarden de woonlasten de pan uit, slechts een handjevol gemeenten maakt het […]

Stappen zetten

De redactie van http://www.liwwadders.nl stelt ons een fraaie reeks podcasts in het vooruitzicht, die met een lokale makelaar mag er zijn: Leeuwarden heeft geen visie op wonen. Dat mag ik wel, wat stevige opvattingen en uitspraken. Helaas niet nieuw, de gemeente heeft altijd gebouwd om groter te (willen) worden. Zo’n vijftien jaar geleden kregen we […]

Toekomstvast

Wie al langer de lokale Leeuwarder politiek volgt weet dat er al die tijd twee thema’s dominant zijn geweest: betere bereikbaarheid en woningbouw. Beiden niet succesvol, tijd voor wat anders. Iets preciezer, de stad is beter bereikbaar dan ooit maar de beleidsaanname betere bereikbaarheid, meer bedrijvigheid, meer werkgelegenheid en daardoor meer welvaart is niet juist […]

Stad en platteland

Dankzij de stikstofcrisis hernieuwde belangstelling voor stad en platteland. In ieder geval in Leeuwarden waar menigeen nog moet wennen aan het idee dat de gemeente meer is dan de stad. Ooit was het de bedoeling dat de stad Leeuwarden op eigen kracht zou doorgroeien naar een 100.000+ gemeente te realiseren door woningbouw. Na een heuse […]

Gelukkig 2020

Iedereen de beste wensen voor dit jaar. Politici wensen mensen altijd het beste … op uw kosten. Met de solvabiliteit van de gemeente Leeuwarden is het beroerd gesteld, lees ik hier en daar: in deze gemeente nemen bestuurders het niet zo nauw met andermans centen. In 2020 wordt het spannend met het oog op een […]

Vooruitblik

Het einde van het jaar is de tijd van het terugblikken en vooruitkijken. Dat laatste worden Leeuwarders geacht tien jaar verder te kunnen in het kader van een omgevingsvisie. Die heeft een looptijd van tien jaar, nog even doorbijten en we zijn er een tijdje van verlost. Voorafgaand aan de feestdagen de openbare bieb bezocht […]

De wiskunde van sociale invloed

Sommige Leeuwarder wijken weigeren overleg met gemeentebestuur. De elektronische correspondentie die ik op een lokale nieuwssite voorbij zag komen stemde mij niet vrolijk. Niet verbazingwekkend dat er in sommige wijken van de stad problemen zijn, ik woon in een van die probleemwijken. Dat moet en kan anders. Vooralsnog is het een beetje wazig wat er […]

Onbegrepen Leeuwarden

Leeuwarden voelt zich miskend door de provincie Friesland. Iets van die strekking zag ik voorbij komen in het kader van de omgevingsvisie van de provincie. Friesland zou te weinig oog hebben voor de centrumfunctie van de hoofdstad, zeker in vergelijking met steden als Groningen en Zwolle. Die vergelijkingen kan ik niet helemaal volgen, in Zwolle […]

Kwaliteit van leven

Gelukkig hebben de inwoners van Leeuwarden en omstreken recreatiegebied de Groene Ster om de kwaliteit van hun leven te verhogen. Volgend jaar nog meer dan in het recente verleden, festival Promised Land is van de evenementenagenda geschrapt. Gebrek aan politiecapaciteit, heet het. Ik zie zelden toezichthouders tijdens de drie festivals, wellicht kijk ik de verkeerde […]