Groene deal

Spijtig voor de Groene Ster: geen reeën als nieuwe bewoners, die zijn halverwege in de Vlietzone blijven steken. Opmerkelijk nieuws https://www.lc.nl/friesland/Bekijk-hier-de-foto%E2%80%99s-van-de-ree%C3%ABn-midden-in-Leeuwarden-%E2%80%98Ik-dacht-dat-het-een-grap-was%E2%80%99-25673277.html , twee bokjes om de hoek. Ik heb de foto’s aandachtig bestudeerd en heb de nodige twijfels over de beschreven gang van zaken. Betrokken bewoners van de wijk herkennen op een van de plaatjes een karakteristiek pand en zien onmiddellijk dat de beschreven plek achter de fietsenstalling van het methadonverstrekkingspunt ligt. Ik ben er wezen kijken, een perfecte schuilplek voor de dag. Op meerdere foto’s is te zien dat de twee reeën uit de bosjes werden gehaald, lagen ze daar al of zijn ze erin gedreven door omstanders. Onduidelijk is wie er melding van de dieren heeft gedaan, ik kan mij niet goed voorstellen dat het tweetal op zaterdagochtend rond acht uur ‘s ochtends op straat rondscharrelde. Verstopt in het struikgewas zouden ze vanaf de straat niet zichtbaar zijn geweest, ook niet vanuit het fietsenhok. Rondom het pand waarin het methadonverstrekkingspunt is gevestigd hangen camera’s, op de beelden zijn de dieren ongetwijfeld te zien zijn geweest. Geen idee of de bewaker van dienst ze bekeken heeft en op grond daarvan melding heeft gedaan.

Mochten de beesten door omstanders de bosjes zijn ingedreven rijst de vraag waarom ze daar niet met rust zijn gelaten. Uiteindelijk heeft een van de twee bokjes het avontuur niet overleefd. Mogelijkerwijs zou het tweetal in de nacht van zaterdag op zondag weer aan de wandel zijn gegaan, een stukje Vliet en dan het fietspad langs het water richting de Groene Ster. Het zou zomaar hebben gekund. De reeën hadden op zaterdagochtend vroeg ook in die richting begeleid kunnen worden. Rare beslissing om de dieren te verdoven gelet op de alternatieve oplossingen. De Groene Ster kan wel wat leven gebruiken, er lopen in ieder geval geen reeën rond. Voor de zekerheid schaapsherder Sam geraadpleegd, weinig mensen die vaker in het recreatiegebied te vinden zijn. Ten noorden van de Groningerstraatweg ter hoogte van de Hoge Brug zit wel een groep reeën.

In de Groene Ster zit op dit moment weinig leven, op tal van plaatsen komt er groen op waar dat een maand geleden nog niet het geval was en dat is het wel zo’n beetje. Bedenk dat meer dan tien jaar geleden de meest recente herinrichting werd gemotiveerd met een verwijzing naar de Ecologische Hoofdstructuur, het toen al niet meer bestaande beleidsinstrument om Natura 2000-gebieden met elkaar te verbinden. De Groene Ster als schakel tussen de Grote Wielen en het zuidelijker gelegen Alde Feanen, hemelsbreed niet ver van het recreatiegebied. Ik las met het genoegen over het voornemen van de Europese Commissie om veel geld uit te trekken om natuurgebieden met elkaar te verbinden. Hadden we burgemeester Buma niet aangetrokken vanwege zijn Brusselse connecties? Er zullen vast wel wat centjes bij zitten voor een groene deal rond de Groene Ster.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s