Bezinning

Als Leeuwarden een doorgangshuis voor politieke bestuurders is, waarom dan nog een tussentijdse review? Wethouder Sjoerd Feitsma heeft zijn vertrek aangekondigd, wanneer ik goed heb opgelet dan is er nog één wethouder die vanaf het begin van de huidige raadsperiode zitting heeft in het College van B&W. Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezing willen bestuurders graag pronken met de behaalde resultaten, een tussentijdse review is dan een probaat middel om de boel een beetje op te warmen. Ik zou niet weten wat het Leeuwarder college tot op heden heeft weten te bewerkstelligen, ik begrijp derhalve ook niet waarom een tussentijdse review nodig is. Er valt toch niks te melden? Voor het geval mensen denken dat ik zit te slapen, als inwoner van de probleemwijk Vlietzone heb ik zijdelings te maken met het Plan van Aanpak om de problemen in een deel van de wijk te tackelen. Ambtenaren werken rustig mee aan het vergroten van de problemen, er is geen regel die dat verbiedt. Ik heb destijds de bijeenkomst voor buurtbewoners bijgewoond waar dat Plan van niet-Aanpak werd toegelicht, evenals andere bewoners geen vertrouwen in.

Als hardlopende gebruiker van recreatiegebied de Groene Ster betrokken bij de herziening van het bestemmingsplan. Slecht idee, ingegeven door het onvermogen van ambtenaren om op juridisch correcte wijze drie omgevingsvergunningen voor festivals te verstrekken. Twee keer een inspraakreactie ingediend, nooit meer iets van gehoord. Geen idee of die reacties een rol hebben gespeeld in de totstandkoming van een advies over de vereisten aan een milieueffectrapport ten behoeve van een nieuw bestemmingsplan. Voor dat rapport moeten veel onderzoeken uitgevoerd worden, die kosten niet alleen tijd maar ook veel geld. Die kosten staan in geen verhouding tot het beoogde doel, ook bij een ongewijzigd bestemmingsplan blijven in de Groene Ster maximaal drie festivals mogelijk. Mocht er ooit een nieuw bestemmingsplan komen dan vereisen festivals die aan de regels voldoen slechts een evenementenvergunning. Raadsleden doen er verstandig aan zich over de doelmatigheid van deze exercitie te buigen.

Bij het grote publiek minder bekend is de omgevingsvisie, noodzakelijk voor een nog in te voeren omgevingswet. Weinig mensen hebben meerdere dialoogsessies bijgewoond, ik heb die over economie en werkgelegenheid en die over brede welvaart meegemaakt. Geen enkele dialoog overigens, aanwezigen mochten aangegeven wat er mogelijkerwijs nog ontbrak aan een stuk vol ronkende volzinnen over waar Leeuwarders trots op zouden moeten zijn. Van een nieuw Fries museum op een vernieuwd Wilhelminaplein tot aan de Friese faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen en alles daartussen zoals Culturele Hoofdstad 2018 en de verschillende kenniscampussen. Het pijnlijke is natuurlijk dat geen enkel initiatief in het lokale politiek-bestuurlijke circuit is bedacht. Na het vertrek van de verantwoordelijk wethouder is het proces stilgevallen, als ik goed heb opgelet dan wordt binnenkort duidelijk of die omgevingsvisie er alsnog moet komen.

Een moment van bezinning lijkt op z’n plaats, een tussentijdse review gaat veel tijd en energie kosten, in deze tijden van c-crisis zijn de feiten van vandaag morgen achterhaald. Zo’n review kun je onmogelijk doelmatig noemen, niet doen dus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s