Schakelen

Van de Groene Ster naar de Vlietzone, tijdens deze c-crisis is het snel schakelen. Een blik in de achteruitkijkspiegel is niet verkeerd, heeft al dat schakelen vooruitgang opgeleverd? In de week voorafgaand aan de voorjaarsvakantie was er een bijeenkomst voor de bewoners van de Vlietzone over een Plan van Aanpak, de gemeenteraad van Leeuwarden buigt zich erover. In de week na de voorjaarsvakantie was er een bijeenkomst voor mensen die een bijdrage hadden geleverd aan een gewijzigd bestemmingsplan voor recreatiegebied de Groene Ster. Tijdens die sessie werd een planning gepresenteerd, in de maand mei konden indieners van een inspraakreactie aangaande het voorontwerpbestemmingsplan een reactie ontvangen. Na de zomervakantie zou dan de hele mikmak aan het publiek en de politiek gepresenteerd worden. Ik heb inmiddels twee keer een inspraakreactie ingestuurd, beide reacties zijn integraal gepubliceerd. We weten sinds kort aan welke eisen een milieueffectrapport moet voldoen wil er een nieuw bestemmingsplan kunnen komen, een nieuwe planning lijkt mij onvermijdelijk. Vooropgesteld dat het College van B&W het oorspronkelijke doel blijft nastreven, met het vertrek van wethouder Sjoerd Feitsma zou er natuurlijk ook sprake kunnen zijn van: nieuwe gezichten, nieuwe inzichten.

De onafhankelijke commissie voor de beoordeling van milieueffectrapporten heeft zich bij het advies aan de gemeente Leeuwarden ( http://www.commissiemer.nl/adviezen/3451 ) mede laten leiden door de ingediende inspraakreacties. Eventjes een poging gedaan om te achterhalen wie zoal een reactie heeft ingediend, helaas. De hele gang van zaken kun je onmogelijk transparant noemen, meerdere mensen hebben een of meer inspraakreacties ingediend, welke door de gemeente zijn doorgestuurd naar die commissie is niet bekend. Welke afwegingen er door die commissie zijn gemaakt valt niet te achterhalen. Als burger voel ik mij aardig bij de neus genomen, twee keer uren werk besteden aan mijn democratische rechten zonder enige respons. Ik had mij nog wel “verheugd” in een gang naar de Raad van State.

In de Groene Ster komt op tal van plaatsen groen op waar dat een maand geleden nog niet te zien was, dat groen was er ook niet na afloop van het laatste festival van vorig jaar. Wie de effecten van festivals op de natuur wil vaststellen had nu moeten beginnen met monitoren, voor zover ik weet is dat niet gebeurd. Omdat er dit jaar (gelukkig) geen festivals zijn kunnen andere belangrijke metingen niet uitgevoerd worden, hoe je methodologisch correct een milieueffectrapport opstelt is mij een raadsel. Het College van B&W doet er verstandig aan snel te schakelen richting een exit van het proces gericht op een nieuw bestemmingsplan Groene Ster: doodlopende weg.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s