Digitaal verdwaald

Hebben mijn ouders van in de negentig pech, ik heb net een tweede seniorentelefoon voor ze gekocht. Bereikbaar zijn in crisistijden is belangrijk, 35 euro voor een voorzorgsmaatregel vonden we niet onredelijk. Smartphones zijn voor mijn ouders niet weggelegd, te ingewikkeld. Hedendaagse seniorentelefoons zijn een uitkomst, grote toetsen en een goed leesbaar display. Mijn ouders wonen nog zelfstandig en kunnen zich zonder huishoudelijke hulp prima redden. Tot voor kort deden ze zelf hun boodschappen, maar mijn zusje vond dat onverantwoord en klaart nu die klus. Van mij hadden ze boodschappen mogen blijven doen, de kans op bestemming in deze contreien is klein. Ik zie overigens tal van ouderen gewoon boodschappen doen, ze zijn daartoe fysiek in staat en hebben wellicht niet eens alternatieven. Veel ouderen kunnen zich ook zonder smartphone prima redden, kabinetsbeleid toch? Wat nu als iedereen een smartphone op zak moet hebben met een of andere applicatie voor het (anoniem?) in de buurt detecteren van een Covid-19 besmette? Krijgt elke oudere van overheidswege een gemodificeerde smartphone? De overheid is toch drukdoende om voor Sinterklaas te spelen.

Een tijdje terug werden we geacht groepsimmuniteit op te bouwen, ongeacht welke techniek je gebruikt om de verspreiding van een ziekte onder de populatie te modelleren, wanneer 60 procent antistoffen heeft aangemaakt maakt een virus niet veel meer slachtoffers. Wegens een gebrek aan testen hebben we geen idee hoe het met de mate van verspreiding is gesteld. Zorgmedewerkers met klachten kunnen getest worden, merk op dat er gevallen bekend zijn waarbij ziekenhuismedewerkers het virus onder de leden hadden. Uiteraard hebben die op hun werkplek niemand besmet, ook al valt dat voor buitenstaanders niet te controleren. Neem dan Finland, daar gaan ze willekeurig burgers testen. Niet helemaal willekeurig, Finnen kunnen zich als vrijwilliger aanmelden zodat uiteindelijk een representatieve steekproef uitgevoerd kan worden. Daar heb je uiteindelijk met z’n allen wat aan.

Veel ouderen kunnen zich ook in deze barre tijden prima redden zonder smartphone, voor velen is een gangbare versie niet te gebruiken vanwege de gebruikersonvriendelijke moeilijkheidsgraad. Verplichting tot het gebruik van een bepaald niet anonieme applicatie waarvan de effectiviteit niet aangetoond kan worden zou hun bewegingsvrijheid onacceptabel beperken. Kabinet-Rutte blinkt uit in stoer doen maar niet in samenhangend beleid. In ieder geval digitaal verdwaald.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s