Uitstel

Vooralsnog geen nieuw bestemmingsplan Groene Ster, vereisten milieueffectrapport aanzienlijk. Journalisten van o.a. de Leeuwarder Courant doen er verstandig aan kennis te nemen van het advies van de onafhankelijke commissie voor milieueffectrapporten betreffende de gedeeltelijke herziening van bestemmingsplan de Groene Ster http://commissiemer.nl/adviezen/3451 . Met dank aan Sjimmie v/h Strandje voor het speurwerk. De interpretatie van Stichting […]

Reset

Geen festivals in de Groene Ster, ongenuanceerde berichtgeving in de Leeuwarder Courant. Journalisten willen of kunnen maar niet begrijpen waar het bij de festivals in het recreatiegebied om gaat. Om hele andere dingen dan in http://www.lc.nl/friesland/leeuwarden/Nieuw-bestemmingsplan-Groene-Ster-loopt-vertraging-op-25590732.html . Ook al ben je geen voorstander van festivals in het gebied en voorziet het huidige bestemmingsplan niet in […]

Eigen verantwoordelijkheid

Bij liefhebbers van recreatiegebied de Groene Ster leeft het: gaan de festivals aldaar dit jaar door? In de Volkskrant gaf de baas van Nederlands grootste festivalorganisator aan voorstander te zijn van een verbod op festivals van overheidswege. Curieus interview, zelf gaan ze een verbod wel overleven, toch jammer voor al die kleine partijen voor wie […]

Voorwaardelijke kans

Een land besturen valt nog niet mee, zeker niet voor kabinet-Rutte. Bewindslieden varen blind op de adviezen van het RIVM, gelet op de voorgeschiedenis van de viruscrisis kleine kans op een intelligente openstelling van de samenleving. De boel op slot zetten is geen kunst, dat kan iedereen. Afgaand op berichten in diverse media mogen uiteenlopende […]

Oorzaak en gevolg

Getroffen maatregelen tegen Covid-19 werken. Correlatie of causaliteit? Opmerkelijk onwetenschappelijk wat er over dit virus wordt gemeld, we hebben zelfs geen idee hoe het met de verspreiding onder de bevolking is gesteld. Het enige dat bekend is dat niet iedereen de strijd tegen het virus kan winnen, veelal ouderen met gezondheidsproblemen mogelijkerwijs samenhangende met overgewicht […]

Digitaal verdwaald

Hebben mijn ouders van in de negentig pech, ik heb net een tweede seniorentelefoon voor ze gekocht. Bereikbaar zijn in crisistijden is belangrijk, 35 euro voor een voorzorgsmaatregel vonden we niet onredelijk. Smartphones zijn voor mijn ouders niet weggelegd, te ingewikkeld. Hedendaagse seniorentelefoons zijn een uitkomst, grote toetsen en een goed leesbaar display. Mijn ouders […]

Pieken

Ik heb geen verstand van virussen, dus hoe een virus kan afzwakken snap ik niet. Minder besmettingen als gevolg van een afnemend aantal contactmomenten en verhoogde immuniteit onder de populatie kan ik volgen. Aangezien de rekenmodellen van het RIVM heilig zijn verklaard ga ik mijn vingers daaraan niet branden. Geen idee of je als buitenstaander […]

Vertraging

Modellen zijn niet feilloos, maar wel immer fascinerend. Neem nu, het misschien wel meest bekende model, Grenzen aan de groei van de Club van Rome. Het voorspellend vermogen bleek zeer gering, de opstellers extrapoleerden simpelweg een trend uit het verleden. Helaas, de wereld waarin we leven verloopt nu eenmaal niet lineair. De Nederlandse taal kent […]