Volksverlakkerij

Raadsleden opgelet: gemeente Leeuwarden doet aan volksverlakkerij. Ook bij een gewijzigd bestemmingsplan Groene Ster kunnen festivalorganisaties voor een evenement een omgevingsvergunning aanvragen. Een bestemmingsplan kan nooit in alle mogelijke toekomstige ontwikkelingen voorzien en elk bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om een omgevingsvergunning aan te vragen voor een activiteit waarin het plan niet voorziet. Dat geldt ook […]

Creativiteit

Leeuwarder prijs voor mislukking van het jaar. Bestemmingsplan Groene Ster, plan van aanpak Vlietzone, wangedrocht Omgevingsvisie en invulling Wet Maatschappelijke Ondersteuning, genoeg kandidaten voor een nog in te stellen prijs voor de mislukking van het jaar. Een pleidooi voor het instellen van een dergelijke prijs werd gehouden in de Volkskrant van 24 februari jongstleden. Creativiteit […]

Feestvreugde

In het Noorden des lands geen feest want geen carnaval. Besluitvorming van bestuurders ook geen reden tot feestvreugde, toenmalig burgemeester Marga Waanders van Dokkum en omstreken had destijds de demonstratie tijdens de landelijke intocht van de Sint niet mogen verbieden. Eigenlijk best wel goed wanneer een rechter zich alsnog buigt over de gang van zaken. […]

Samen leren

Twee festivals in Groene Ster moeten dit jaar improviseren, aldus een curieus berichtje in de (papieren) Leeuwarder Courant. De krant toont zich een onvervalste spreekbuis van het College van B&W van Leeuwarden, een nieuw bestemmingsplan voor het recreatiegebied moet en tot het moment waarop dat plan is vastgesteld is het improviseren geslagen. De afgelopen 19 […]

Lerende organisatie

Bij bedrijven staat op niet-leren de ultieme sanctie: faillissement. Bij overheden raakt de menselijke maat uit beeld. In de jaren negentig van de vorige eeuw waren lerende organisaties een managementhype. Ooit kwam ik als raadslid eens een ambtenaar van de gemeente Leeuwarden tegen die begreep waarover het ging. Die mevrouw werkt al jaren elders, als […]

Plan van aanpak

Je zult maar bewoner zijn van de probleemwijk Vlietzone. Krijg je ook nog eens te maken met ambtenaren die een plan van aanpak opstellen. Van de huis aan huis verspreide folder met een uitnodiging voor een bewonersbijeenkomst dankbaar gebruik gemaakt om de eerste hypothese te testen. De probleemveroorzakers zouden schitteren door afwezigheid. Makkie, want wat […]

Tussenstand = tunnelvisie

Overeenkomst tussen bestemmingsplan Groene Ster en Wet Maatschappelijke Ondersteuning? Tunnelvisie. Halverwege de collegeperiode wordt voor raadsleden een heel circus opgetuigd om te voorkomen dat ze door de bomen toch het bos zien. Ik zou niet weten wat het College van B&W van Leeuwarden tot op heden tot stand heeft gebracht. Soms de charme van politiek, […]

Besluitvaardig

Wel willen meebesturen maar geen ingewikkelde beleidsportefeuilles willen hebben. Opmerkelijk eindresultaat van het aftreden van Herwil van Gelder van PAL GroenLinks. Die struikelde over zijn eigen benen op een doodlopende weg richting een onhoudbare oplossing voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Hij had voor een andere aanpak kunnen kiezen maar deed dat niet, trad af […]

Digitaal onnozele dienders

Burgemeester Buma belabberde beheerder. Dit jaar minder festivals vanwege capaciteitsgebrek bij politie, agenten meer de wijk in. Dat laatste heb ik geweten. Overigens is de burgemeester van Leeuwarden sinds de invoering van de Nationale Politie geen korpsbeheerder meer maar voorzitter van de veiligheidsregio, dat ontslaat hem niet van zijn verplichtingen. Op vrijdagavond bij het vuurspektakel […]