Echoput

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur ( http://www.rli.nl ) adviseert de overheid een visie te ontwikkelen op brede welvaart met het oog op toekomstige transities. Afgaand op berichtgeving in de Volkskrant is de raad niet gerust op een goede afloop gelet op de opvatting van een vooraanstaand politicus: voor visie ga je naar een oogarts. Brede welvaart was het thema van de derde en laatste dialoogsessie ten behoeve van een Leeuwarder omgevingsvisie. Belangenorganisaties mochten komen opdraven voor het afdraaien van de bekende riedels, het deed mij denken aan een echoput. En daarmee aan het volgende artikel: http://hbr.org/2013/11/beyond-the-echo-chamber . Dit artikel figureert ook in het boek getiteld Sociale Big Data, opkomst van de data-gedreven samenleving. Een van de onderwerpen die werden aangedragen tijdens die dialoogsessie betrof gezonde leefstijl. Hoe krijg je steeds meer mensen zover er een gezonde leefstijl op na te houden? Voor een lokale overheid zijn de mogelijkheden om te sturen beperkt, verplichten gaat niet. Wat nu als mensen elkaar inspireren? Dan is het wel handig om te weten welke hindernissen er genomen moeten worden, kortom er moet relevante data verzameld worden. Het Engelstalige boek heeft als titel Social Physics: How Good Ideas Spread – The Lessons from a New Science. Met behulp van Big Data begrijpen hoe gemeenschappen zich ontwikkelen.

Resteert nog de niet onbelangrijke kwestie privacy en dan kan ik aan mijn voorontwerp omgevingsvisie beginnen. Ooit schreef ik met de kerstdagen een zienswijze betreffende een voorgenomen herinrichting van recreatiegebied de Groene Ster, meer dan een jaar geleden een inspraakreactie op het voorontwerp bestemmingsplan. Evenals andere indieners nooit meer iets van gehoord. Je kunt als inwoner van de gemeente Leeuwarden allerlei suggesties inbrengen, het lokale bestuur is net een echoput.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s