Vooruitblik

Het einde van het jaar is de tijd van het terugblikken en vooruitkijken. Dat laatste worden Leeuwarders geacht tien jaar verder te kunnen in het kader van een omgevingsvisie. Die heeft een looptijd van tien jaar, nog even doorbijten en we zijn er een tijdje van verlost. Voorafgaand aan de feestdagen de openbare bieb bezocht […]

De wiskunde van sociale invloed

Sommige Leeuwarder wijken weigeren overleg met gemeentebestuur. De elektronische correspondentie die ik op een lokale nieuwssite voorbij zag komen stemde mij niet vrolijk. Niet verbazingwekkend dat er in sommige wijken van de stad problemen zijn, ik woon in een van die probleemwijken. Dat moet en kan anders. Vooralsnog is het een beetje wazig wat er […]

Onbegrepen Leeuwarden

Leeuwarden voelt zich miskend door de provincie Friesland. Iets van die strekking zag ik voorbij komen in het kader van de omgevingsvisie van de provincie. Friesland zou te weinig oog hebben voor de centrumfunctie van de hoofdstad, zeker in vergelijking met steden als Groningen en Zwolle. Die vergelijkingen kan ik niet helemaal volgen, in Zwolle […]

Kwaliteit van leven

Gelukkig hebben de inwoners van Leeuwarden en omstreken recreatiegebied de Groene Ster om de kwaliteit van hun leven te verhogen. Volgend jaar nog meer dan in het recente verleden, festival Promised Land is van de evenementenagenda geschrapt. Gebrek aan politiecapaciteit, heet het. Ik zie zelden toezichthouders tijdens de drie festivals, wellicht kijk ik de verkeerde […]

Zwakke signalen

Qua leeftijd hoor ik tot de doelgroep, vooralsnog geen affiniteit met de inhoud van de Leeuwarder Seniorenkrant. Onlangs bijgevoegd bij de lokale Huis aan Huis-uitgave, mijn aandacht werd getrokken door een gebruikersrecensie van een gemodificeerde tablet voor senioren. Lijkt mij best wel handig voor ouderen met weinig computervaardigheden. Beetje prijzig wanneer je er ook een […]

Echoput

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur ( http://www.rli.nl ) adviseert de overheid een visie te ontwikkelen op brede welvaart met het oog op toekomstige transities. Afgaand op berichtgeving in de Volkskrant is de raad niet gerust op een goede afloop gelet op de opvatting van een vooraanstaand politicus: voor visie ga je naar een oogarts. […]

Gemeenschappelijke grond

Fries burgerpanel voorstander van herinvoering gemeenschappelijke gronden ter bevordering van de gemeenschapszin. Een berichtje van die strekking zag ik een tijdje terug voorbij komen, ik kan het helaas niet meer traceren. De provincie Friesland heeft een groep representatieve inwoners bereid gevonden om suggesties voor de toekomst te doen. Van de meest recente sessie heb ik […]

Vooruitzien

Digitaal platform met democratische licentie. Wie zou zoiets niet willen? Sommige inwoners van Leeuwarden hebben minder goede ervaringen met het gebruik van datawetenschap door de gemeente. Begin 2014 konden we in de Leeuwarder Courant lezen dat een aantal uitkeringsgerechtigden in de stress was geschoten, een stuk software had bepaald dat ze geschikt waren bevonden voor […]