Vooruitzien

Volgende editie van Psy-Fi toch weer in recreatiegebied de Groene Ster. Lyrische maar ook verbaasde reacties op de Facebookpagina van de organisatie: er zou toch geen volgende editie in Leeuwarden meer komen? Vaste volgers van het gebied hebben langer ervaring met dit psychedelische feestje, volgens mij hebben ze nu drie keer gedreigd met vertrek en […]

Plannen maken

Bedrijven en overheden hebben gemeen dat ze plannen maken voor de toekomst. Tot zover de overeenkomsten. Bij overheden heet ongeveer alles beleid, het verschil tussen de huidige en een (politiek) wenselijke situatie. De tijdshorizon wil per beleid verschillen, overheden denken niet zozeer in termen van strategie. Overigens hebben de meeste bedrijven geen uitgesproken strategie, je […]

Scenario’s

Politici hebben nogal eens moeite met het bewandelen van de weg der geleidelijkheid, vandaar dat het niet zelden van het ene uiterste naar het andere gaat. Recentelijk natuurlijk de stikstofproblematiek, maar ook de aardgaswinning in Groningen. Daar gaan ze versneld over op waterstof, de Europese Unie heeft 90 miljoen euro subsidiegeld beschikbaar gesteld voor diverse […]

Omgevingsbewust

Leren van de Groene Ster? Het is toch een recreatiegebied? Toch kun je er veel leren wanneer je de achtergrondverhalen kent. Neem nu het molentje op de voormalige trimbaan, op de Friese molendag in actie te zien. Die trimbaan is grotendeels opgegaan in de huidige golfbaan. Ooit aangelegd in de veronderstelling dat Leeuwarden 200.000 inwoners […]

Duidelijkheid

De lucht wil maar niet opklaren boven de festivals in de Groene Ster, er zou nu eindelijk eens duidelijkheid moeten komen. Opmerkelijke verslaggeving op de website van de regionale omroep http://www.omropfryslan.nl/nijs/911662-ien-tredde-mear-festivals-yn-fryslan-gemeente-rint-efter-mei-festivalbelied . Je zou bijna medelijden krijgen met de organisaties die een festival willen organiseren: wat een regeltjes en wat een pakken papier! Besloeg een […]

Hoofdpijndossier

Groene Ster Duurzaam kan nog altijd niet rustig gaan slapen, Psy-Fi heeft zich aangemeld voor de evenementenagenda 2020. Vermoedelijk een voorzorgsmaatregel, iedereen die in Leeuwarden een evenement van enige omvang wil organiseren moet dat de gemeente tijdig kenbaar maken. Weet even niet meer voor welke datum dat moet gebeuren, op 18 september jongstleden hadden zich […]