Kennisgebrek

Geen festivals in de Groene Ster levert een leuk bedrag op. Gemeente Leeuwarden moet bezuinigen en is jaarlijks veel geld kwijt aan juridische procedures rond de festivals aldaar. Eerste bezuiniging gerealiseerd. Nietwaar? Zoveel ambtelijk geklungel mag geen half miljoen euro of meer kosten. Politiek is prioriteiten stellen, weg met die evenementen! Toch jammer dat nooit iemand zich heeft afgevraagd waarom de gemeente zoveel juridische kosten moe(s)t maken. Het korte antwoord: gebrek aan relevante kennis. Een wat langer antwoord: niet snappen dat er uiteenlopende kennis vereist is om de verschillende belangen op waarde te kunnen schatten. In het recreatiegebied met een hoge natuurwaarde proberen drie festivalorganisaties met een creatief concept gebaseerd op het produceren van uiteenlopend geluid betalende bezoekers te trekken. Drie zaken waar je het nodige van moet weten: geluid, natuur en gebiedsgebruikers. Wil je als ambtenaar weten hoe het gebied wordt gebruikt dan vraag je gewoon de doelgroep. Merk op dat er niet zoiets is als een vereniging van Groene Ster-gebruikers, maar individuen met kennis van zaken zijn er volop. Ecologische bureau’s die de stand van de natuur kunnen opstellen zijn er kennelijk genoeg, elke partij in het recreatiegebied heeft er eentje. Opmerkelijk dat ze ondanks het hanteren van hetzelfde protocol binnen een smalle bandbreedte niet tot eenzelfde resultaat weten te komen. Weinig wetenschappelijke benadering denk ik dan.

Geluid is een interessant onderwerp, sommige mensen herinneren zich nog de editie van het psychedelische festival Psy-Fi met het podium in de vorm van een kasteeltje gemaakt van rechthoekige balen stro. Uiteenlopende poreuze materialen absorberen in verschillende mate geluid, dat kasteeltje heeft nooit in welke vorm dan ook een vervolg gekregen. In die tijd heeft Stichting Groene Ster Duurzaam meerdere keren een verzoek ingediend voor een fijnmazig geluidsnet waarbij ook de sterkte en richting van de wind geregistreerd zouden worden. Meetresultaten via het Internet voor iedereen uitleesbaar. Wat mij betreft de grootste gemiste kans gelet op het feit dat de festivals met het produceren van geluid gasten proberen te trekken. Zonder fijnmazig meetnet geen experimenten met geluidsabsorberende materialen, het uiteindelijke resultaat is een race naar de bodem: na twaalf uur ‘s nachts geen versterkt geluid. Onbegrijpelijk dat de gemeente en de organisaties het zover hebben laten komen afgezet tegen de onbenutte mogelijkheden. Talloze momenten voor innovatieve oplossingen en ze voorbij laten gaan.

Onlangs konden we in een ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant lezen dat geen provincie zo weinig doet aan innovaties als Friesland. Slechts twee provincies hengelen minder Europese subsidies binnen dan Friesland, niet verbazingwekkend dat er in het http://www.weekendvandewetenschap.nl zo weinig in deze contreien te bekijken valt. Voor recreatiegebied de Groene Ster geldt dat de gemeente Leeuwarden festivals wil faciliteren zonder over relevante kennis en vaardigheden te beschikken. Kleine kans dat toekomstige festivals zonder torenhoge juridische kosten gehouden kunnen worden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s