Misverstand

Mooi wanneer de Groene Ster uiteenlopende beelden oproept, maar op misverstanden zitten we niet te wachten. Het is in het gebied al ingewikkeld genoeg met een gemeente die festivals wil accommoderen zonder over relevante kennis en vaardigheden te beschikken. Aan het uitgangspunt veranderen we niet veel: het College van B&W van Leeuwarden mag drie keer per jaar ontheffing verlenen voor een festival. Drie organisaties proberen met een creatief concept bezoekers te trekken, bij de realisatie van die concepten gaat het om projectmanagement en logistiek. De logistiek betreft de aan- en afvoer van materialen ten behoeve van tenten, podia, e.d., alsmede de aan- en afvoer van festivalgangers. Materialen en mensen in beweging en in rust. Het is de bedoeling dat de bezoekers op het festivalterrein terecht komen om daar tegen betaling te (kunnen) genieten van het creatieve concept. Bij de grootste van de drie, het psychedelische festival Psy-Fi, is de logistiek rondom de festivalgangers een uitdaging op zich: 12.000 bezoekers uit zo’n honderd verschillende landen. Een deel arriveert op Schiphol en moet naar Leeuwarden worden vervoerd, anderen komen met eigen vervoer: auto’s, busjes, fietsen, benenwagen. Sommige bezoekers kunnen op het festivalterrein bivakkeren, dit jaar moest voor het eerst een aanzienlijk deel op camping De Kleine Wielen kamperen.

Vanwege de onveilige situatie aldaar verscheen van mijn hand een stukje op de lokale nieuwssite http://www.liwwadders.nl/buma-had-meteen-kunnen-aftreden-wanneer-in-de-groene-ster-iets-zou-zijn-gebeurd/ . Naar aanleiding hiervan kreeg ik via een omweg een berichtje van de directeur van het Leeuwarder bedrijf Taxi Sjoerd: het klopt niet wat u schrijft! Ons bedrijf is al drie achtereenvolgende edities van Psy-Fi betrokken bij de logistiek van de festivalgangers en niet zoals u stelt voor de eerste keer. Misverstand. Toen ik op de laatste festivaldag op zondagmiddag de hoofdingang van de camping passeerde heb ik mijn hardlooprondje onderbroken voor een praatje met een medewerker van het genoemde bedrijf. Die mij vertelde dat ze al voor de derde keer deze mooie logistieke klus mochten klaren. Dat is niet echt interessant om te weten, de wijze waarop de klus werd uitgevoerd is leerzaam. Duizenden feestneuzen gestroomlijnd huiswaarts doen keren, dat is daar nog nooit eerder vertoond. Logistiek in optima forma want verschillende vervoersstromen: eentje richting Schiphol met minder frequent rijdende bussen en eentje richting parkeerterreinen en station. De laatste stroom wil je zoveel mogelijk ongehinderd laten verlopen, verstoringen kun je niet gebruiken. Dus: dranghekken met beveiligers voor de hoofdingang van camping De Kleine Wielen om te voorkomen dat vertrekkende gasten tussen de festivalgangers verzeild zouden raken. Ik zou deze oplossing zelf niet vanachter een bureau hebben kunnen bedenken ook al kom ik daar honderd keer per jaar hardlopend voorbij. De vereiste kennis is ter plekke verworven in de paar festivaldagen t/m de zaterdag. Dat vond ik de moeite van het vermelden waard, deze aanpak hebben we node gemist bij alle voorgaande festivals in het recreatiegebied.

Overigens ben ik een onafhankelijke blogger met een weblog die dateert uit de tijd dat ik in de gemeenteraad van Leeuwarden zat en Commissaris van de Koning Arno Brok nog gewoon wethouder was. Ik heb geen invloed op wat een lokale nieuwssite met mijn stukjes doet. Weer een misverstand weggewerkt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s