Kringlopen

Laatste weken ten behoeve van een sportief doel veel kringetjes buiten de Groene Ster gelopen. Ik zal blij zijn wanneer ik weer in het recreatiegebied kan lopen, die lege en levenloze weilanden er omheen zijn niet om aan te zien. Een beetje triest om te moeten concluderen dat de Groene Ster tegenwoordig een postzegel gecultiveerde natuur is in een overwegend leeg landschap. Geen bloemen, geen insecten en derhalve geen weidevogels. Op sommige plaatsen binnen de gemeente Leeuwarden symboolpolitiek, ingezaaide bermen tussen kortgeknipte weilanden. Wat heb je eraan wanneer in die weilanden geen vogels kunnen nestelen? Zag een aardig berichtje voorbij komen over een slimme maaimachine: eerst worden de insecten uit het bloeiende bermgras geblazen voordat het wordt gemaaid. Waar halen die insecten vervolgens hun voedsel? In ecologische systemen hangen de elementen met elkaar samen en het heeft weinig zin die los van elkaar te beschouwen. Bermen met bloeiende bloemen met insecten die worden weggeblazen voor het maaien: krijgen we zo meer weidevogels?

Ten noorden van de Groene Ster een erkend natuurgebied met Natura 2000-status, de beheerder heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van de inrichting. Voor bepaalde diersoorten zijn streefcijfers geformuleerd, de beheerder erop afrekenen heeft geen zin: je kunt de beestjes niet dwingen te komen of te blijven. Hooguit kun je geschikte randvoorwaarden realiseren zoals broeihopen voor ringslangen. Het ecologische systeem is geografisch afgebakend maar verder open voor invloeden van buiten. Ten zuiden en oosten begrensd door wegen en voor de rest door lege weilanden, de wisselwerking met de omgeving is minimaal. Niet verbazingwekkend dat veel (beschermde) diersoorten het daar moeilijk hebben of zich niet meer laten zien.

Over een tijdje Welcome to the Village in recreatiegebied de Groene Ster, het festival is wat mij betreft kampioen schijnheiligheid. Dit jaar niet eens in de prijzen qua netheid, de andere twee festivals lieten een schoner terrein achter! De geregelde bezoekers van het gebied kunnen het beamen. Dit jaar laten ze geen koffiebekertjes achter, die worden in het kader van een circulaire economie opnieuw gebruikt voor een ander doel. Een kringloop die een paar centen mag kosten. De festivalgangers mogen graag genieten van de ambiance van het gebied, mensen die geen voorstander zijn van festivals aldaar zijn zeurpieten die een ander niets gunnen. Vanwege een opeenvolging van festivals en ontbrekend groenbeheer herstelt de natuur zich niet meer, maakt het uit als het tijdens Welcome to the Village maar een beetje groen kleurt. Na afloop ruimen anderen maar de troep op, de circulaire economie moet natuurlijk wel door iedereen gedragen worden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s