Nalatenschap Culturele Hoofdstad

Zit er nog leven in het nalatenschap van Culturele Hoofdstad? Een journaliste deed op de website van de regionale omroep een dappere poging ter verklaring. Helaas geen overtuigende. Een deel van de problematiek laat zich illustreren met City Proms 2019. Trouwe bezoekers van de vrijdagavond met een optreden van het Noord-Nederlands Orkest toonden zich onaangenaam […]

Struikelpartij

In de Groene Ster struikelen over een verborgen boomstronk kan, maar struikelen over een losliggende stoeptegel? Kan sinds kort ook, in de nabijheid van de kiosk. Voorstanders van festivals in het recreatiegebied vinden de tegenstanders maar zeurpieten, kennelijk komen de feestneuzen buiten de festivals zelden of nooit in de Groene Ster. Zwaar materieel heeft bij […]

Kringlopen

Laatste weken ten behoeve van een sportief doel veel kringetjes buiten de Groene Ster gelopen. Ik zal blij zijn wanneer ik weer in het recreatiegebied kan lopen, die lege en levenloze weilanden er omheen zijn niet om aan te zien. Een beetje triest om te moeten concluderen dat de Groene Ster tegenwoordig een postzegel gecultiveerde […]

Groeten uit de Groene Ster

Opmerkelijk, dit keer geen groeten van gemeenteambtenaar Jan Stieber vanuit de Groene Ster tijdens Promised Land. Jarenlang vaste prik, een festival dan meerdere Twitterberichten vanaf het terrein in de trant van: kijk eens hoe leuk het hier is! De ambtenaar die geacht werd toezicht te houden op de festivalorganisaties begreep niet helemaal dat overheden er […]

Samenhang

Ook in Leeuwarden minder festivals maar (nog) niet in de Groene Ster. Op tal van plaatsen konden we lezen dat het aantal festivals in Nederland daalt. opmerkelijk genoeg niet in de lokale media. In Leeuwarden sneefden City Jazz en het festival ter gelegenheid van de opening van het culturele seizoen. De Amerikaanse econoom Thomas Schelling […]

Friese campus

Kunnen bezoekers aan de afscheidsreceptie van burgemeester Crone ook de verbouwde Beurs bekijken? Variatie mijnerzijds van een vraag die een bezoeker stelde tijdens het Open Huis van de Friese campus van de Rijksuniversiteit Groningen. Hoeveel mensen gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid om het verbouwde Beursgebouw te bekijken is niet bekend (gemaakt). Ik kan u […]

Laatste nieuwtjes

Journalist Leeuwarder Courant snapt niks van juridisch gedoe Groene Ster. Huidig bestemmingsplan staat geen festivals toe, gemeente Leeuwarden mag drie keer per jaar ontheffing verlenen. Probleem: ambtenaren slagen er steeds niet in die ontheffingen volgens de regels der kunst te verlenen. Gevolg: elk jaar juridische procedures. Een weldenkend mens zou zeggen: Is het misschien niet […]

Onnavolgbaar Friesland

Overheden geven koffiefabrikant te Joure subsidies voor de herscholing van medewerkers i.v.m. reorganisatie. Op zich al opmerkelijk, de betreffende overheden vreesden vertrek en waren om die reden bereid een goedlopende onderneming te steunen. Enige tegenprestatie: een innovatiecluster vergelijkbaar met het bedrijvencluster in Drachten. Schriftelijke vragen van raadsleden in betreffende gemeente: Waar blijft een en ander? […]