Erfgenaam Culturele Hoofdstad?

Het culturele veld roept Leeuwarder raadsleden op groots te denken. Laten die nu veelal behept zijn met het verkeerde type kruideniersmentaliteit: meer oog voor de uitgaven dan het rendement van de inkomsten. De voorlichtingsbijeenkomst voor raadsleden in het kader van een nieuwe cultuurnota werd goed bezocht, de website van de regionale omroep deed er verslag […]

Kruideniersmentaliteit

Supermarkt Albert Heijn gaat een proef doen met dynamisch prijzen met behulp van Big Data. Supermarkten kampen met het probleem dat producten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken niet meer verkocht mogen worden. Sommige ketens schenken de producten aan voedselbanken, bij andere gaan ze de afvalcontainer in. In een poging voedselverspilling terug te dringen gaat Albert […]

Friezen laten Europese subsidies lopen

Gelukkig hebben we nog geen nieuw College van Gedeputeerde Staten, kunnen de onderhandelaars alsnog nadenken over maatregelen ter verkrijging van Europese subsidies. Provincies zoals Drenthe, Flevoland en Friesland die niet over een volwaardige universiteit beschikken profiteren het minst van Europese subsidies. Wetenschappelijk onderzoek kost geld, geen universiteit dan geen Europese centjes. Een volwaardige Friese universiteit […]

Europa om de hoek

Gelukkig zijn de stembureau’s voor de Europese verkiezingen om de hoek, in welke mate we in Friesland van Europa profiteren is minder gemakkelijk te traceren. Voor het uitbreken van de economische crisis konden we menig jaar een krantje in de brievenbus aantreffen met een overzicht van te bekijken projecten die met Europese subsidie uitgevoerd konden […]

Bij de Boer

Je zou bijna melkveehouder willen worden na het lezen van de serie Bij de Boer in de Leeuwarder Courant. Melkrobots aansturen met je smartphone, sexy technologie. Maar ja, de administratieve lasten. Onlangs in een van de zes delen een foto met grote beeldschermen en stapels papier, een opmerkelijke combinatie. Wat blijkt, de familie Tamminga moet […]

Lezer’s vraag

Onderzoeksjournalistiek is nooit de sterkste kant geweest van de Leeuwarder Courant. In het economiekatern van zaterdag 27 april viel een stukje te lezen met als kop:”NOM: 781 miljoen euro voor 512 nieuwe banen” Zeker bij volksvertegenwoordigers zouden bij een dergelijke kop alle alarmbellen moeten gaan rinkelen en alle waarschuwingslampjes moeten gaan branden. Mogelijkerwijs vanwege de […]

Culturele wanorde

Met een beetje mazzel heeft de beoogde nieuwe burgemeester van Leeuwarden affiniteit met cultuur. Er is werk aan de winkel. Volgens de profielschets wordt de komende man/vrouw geacht vorm te geven aan het nalatenschap van Culturele Hoofdstad. Op dit moment is het organisatorisch een rommeltje. Ter voorbereiding op een nieuwe cultuurnota hielden ambtenaren van de […]

Lokale cultuurbarbaren

Je zou bijna denken dat er cultuurbarbaren zitting hebben in de Leeuwarder gemeenteraad. Afgaand op berichtgeving in de Leeuwarder Courant hebben de dames en heren raadsleden geen beste beurt gemaakt: http://www.lc.nl/friesland/Raad-heeft-geen-interesse-bijeenkomst-cultuurnota-Leeuwarden-afgezegd-24410871.html . Het hing een beetje in de lucht bleek tijdens mijn bezoek aan de inloopsessie over dit onderwerp een tijdje terug in de Openbare […]