Sneeuwbaleffect

Het zaadje is geplant, aldus een van de deelnemers aan de talkshow ter afsluiting van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018. Toch jammer dat er geen hoveniers in opleiding zijn om het te zijner tijd te cultiveren. Was de club achter het project een lerende organisatie geweest dan had er nu een basis voor de toekomst gelegen. […]

Wat nu?

Het stokje is overgedragen, dit was Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Wat nu? Gewoon doorgaan te beginnen met het formuleren van een stip aan de horizon. Tussen nu en tien jaar organiseren de inwoners van Friesland geheel eigener beweging uiteenlopende (culturele) evenementen gewoon omdat ze het leuk vinden. Zoiets kunnen we allemaal bedenken, hoe […]

Niet zo slim

Beleid bedenken is altijd leuker dan beleid evalueren, dat laatste zou weleens een teleurstellende ervaring kunnen zijn. Afgaand op berichten in de media heeft de noordelijke rekenkamer moeten vaststellen dat de provincie Friesland heeft nagelaten de effectiviteit te toetsen van de crisisgelden. Bedoeld om de gevolgen van de economische crisis te verzachten heeft de provincie […]

Digitale brievenbus

Elektronische gegevensuitwisseling (EDI) is niet nieuw, het verloopt tegenwoordig wat anders. Althans, dat was rond de eeuwwisseling de bedoeling. Voorheen stond EDI gelijk aan het uitwisselen van nullen en enen tussen op maat gemaakte systemen. Elke participant diende gecertificeerde software te gebruiken, het kwam wel erg precies met die bits. Toen in de jaren negentig […]

Waardeketen

In het bedrijfsleven kan men inzichten afkomstig uit de universitaire wereld niet altijd waarderen. Academisch is vaak een synoniem voor praktisch niet bruikbaar. Jammer deze kortzichtigheid. Neem nu de volgende inspanningen van de Technische Universiteit Eindhoven aangaande patronen om werkstromen in kaart te brengen: http://www.workflowpatterns.com . Jarenlang onderzoek naar manieren om werk te structuren heeft […]

Complexe software

Onlangs aandacht in de Volkskrant voor het feit dat al vijftig jaar IT-projecten mislukken. Alsof het een onvermijdelijk natuurfenomeen betreft. Gelukkig wordt er hier en daar progressie geboekt maar sijpelen die inzichten maar langzaam tot de werkvloer door. Ik heb mij nooit aan de indruk kunnen onttrekken dat op plekken waar er toch geen sancties […]

Hype van de dag

De lokale boekhandel kan de titels met blockchain in de uitverkoop doen, afgaand op berichtgeving in de Volkskrant wordt dat voorlopig niks http://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-blockchain-een-revolutie-die-uw-leven-nog-even-niet-verandert~b16f8273/ . Nog niet zo heel lang een hype, in Groningen organiseerden ze vorig en dit jaar een heuse knutselsessie over deze technologie. Lezers van Harvard Business Review wisten al langer beter, http://hbr.org/2017/01/the-truth-about-blockchain […]

Agenda 2028

Escher is afgereisd, pramen varen niet meer en de Oldehove kan niet meer beklommen worden. Opmerkelijk weinig toeristen vergeleken met de rest van het jaar. We zijn nu in afwachting van een document getiteld Agenda 2028 waarin het nalatenschap van Leeuwarden Culturele Hoofdstad staat verwoord. Ik heb middels een vooraankondiging begrepen dat er op tal […]