Rede van Friesland

Hadden we bij de start van de herfstvakantie zowaar twee redes van Friesland. De eerste ging, afgaand op krantenkoppen, over falend leiderschap in Europa en werd uitgesproken door de voormalige Belgische premier Herman van Rompuy. Uitsluitend voor genodigden en derhalve niet voor mij weggelegd. Voorafgaand aan de plechtigheid onthulde hij voor de Kanselarij het beeld van Viglius van Aytta met de woorden: in Gent ligt hij (begraven) en hier staat hij. Mooi standbeeld overigens. Daags daarna die andere rede van Friesland uitgesproken door Oeds Westerhof, de directeur nalatenschap van LF2018, in de muziekkoepel van de Prinsentuin. Aanleiding het gedoe rondom de zogeheten Blokkeer-Friezen. In krap een week tijd georganiseerd, duidelijk mensen die intern gemotiveerd hun verhaal willen doen. Mooie speech over het overbruggen van tegenstellingen, kies voor de dialoog en je vindt een gulden middenweg. Leiders niet nodig dacht ik prompt. Uiteraard kwam de open gemeenschap van Leeuwarden Culturele Hoofdstad voorbij, toch jammer dat het merendeel van de bewoners van deze stad daar helemaal niets van heeft gemerkt. Tijd voor een doorstart, een heropening want er is nog steeds werk aan de winkel.

Eind november kunnen we kennis nemen van een document met ongetwijfeld ronkende volzinnen aangaande een vervolg op het project Culturele Hoofdstad. Nagenoeg iedereen is het erover eens dat een vervolg op z’n plaats is, inwoners  van Friesland vinden het in het geheel geen straf om iets cultureels te organiseren en/of te bezoeken. Dat had je van tevoren ook kunnen bedenken, gedeputeerde Sietske Poepjes van cultuur en wethouder Sjoerd Feitsma van cultuur moesten het eerst eerste rang gezeten zelf ervaren. Die zijn nu om en dat is mooi. Kun je nagaan hoe weinig ze van hun beleidsterrein wisten. Beide bestuurders zien voor hun ambtenaren een mooie rol weggelegd voor een vervolg op het project. Opmerkelijke opvatting. Ambtenaren zijn veelal niet intrinsiek gemotiveerd en komen zelden uit zichzelf in beweging. Leren vaker niet dan wel van ervaringen zoals de muziekfestivals in recreatiegebied de Groene Ster aantonen. Obstructie van de rechtsgang oordeelde de bestuursrechter. Even terzijde, zijn de vragen van de gemeenteraadsfractie Gemeentebelangen Leeuwarden hieromtrent al beantwoord? De mogelijkheden voor het aanbrengen van externe prikkels om ambtelijke types in beweging te krijgen zijn beperkt.

Vergelijk dat eens met een voortzetting van het project door een stichting. Veel arbeidsovereenkomsten lopen de komende tijd af, doorstart met een afgeslankte organisatie kan goedkoop gerealiseerd worden. Stel een gewenste eindsituatie vast: Friezen organiseren uit zichzelf, want intrinsiek gemotiveerd, zonder externe prikkels uiteenlopende (culturele) activiteiten. Een kleine doch slagvaardige stichting krijgt vooralsnog voor drie jaar subsidie om in samenspraak met het culturele veld dat doel te realiseren. De achterliggende gedachte is dat volgend jaar een tussenjaar is gevolgd door een productiepiek in 2020. Afhankelijk van het resultaat is het derde jaar de voorbereiding voor een nieuw tweejaarlijks piekjaar, of een afbouwjaar wegens gebrek aan zicht op succes. Een voorbeeld van hoe je een en ander zou kunnen aanpakken. Kiezen de dames en heren politici daarentegen toch voor een ambtelijke invulling voor een vervolg op LF2018 dan gaat het momentum verloren: ambtenaren kunnen niet organiseren. Herinner het voortraject, een stel jonge honden hebben de kandidaatstelling gered nadat ambtelijke types er een puinhoop van hadden gemaakt. Beschouw bovenstaande als mijn rede van Friesland.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s