Regio van slimme fabrieken

Een slordige 30 miljoen euro’s had het Friese provinciebestuur ervoor over om van deze contreien een regio van slimme fabrieken te maken. Op gezette tijden probeer ik mij een beeld te vormen van de voortgang van dit project door op de website http://rosf.nl te kijken. Geen idee wat we voor al die publieke centen gaan krijgen. Het ziet er verdacht veel naar uit dat tal van techneuten op kosten van de samenleving zitten te hobbyen. Elders in het land doen ze het overigens niet veel beter, in navolging van een project ergens in Noord-Nederland proberen ze in Brabant fabrieken digitaal aan elkaar te knopen. Of het in deze contreien is gelukt of gaat lukken om fabrieken gegevens te laten uitwisselen kon ik niet achterhalen, er staat mij bij dat er in de buurt van Heerenveen een poging is of wordt gedaan.

In de eerste helft van volgend jaar moeten lagere overheden elektronische facturen kunnen verwerken volgens de UBL-standaard. UBL staat voor Universal Business Language, een ISO-standaard die het formaat van zakelijke documenten als bestellingen, facturen, e.d. definieert. Noodgedwongen technisch taaie kost, computersystemen vereisen nu eenmaal precisie. Hoewel genoemde standaard al heel lang bestaat heeft menigeen er nog nooit van gehoord, voor nadere info verwijs ik graag naar http://www.xml.com/articles/2017/01/01/what-is-ubl/ . Mooi natuurlijk dat leveranciers van de gemeente Leeuwarden straks een elektronische factuur kunnen indienen, kan de gemeente ook bestellingen langs digitale weg plaatsen bij toeleverende bedrijven? Over dat laatste onderwerp zie ik niet veel berichten langskomen. Zou het niet mooi zijn wanneer ook anderen dan lagere overheden zakelijke documenten elektronisch kunnen uitwisselen? De daarvoor noodzakelijke infrastructuur bestaat, zie http://www.peppol.eu , wie wil participeren dient over geschikte software te beschikken. Er zijn aan het gebruik wat kosten verbonden, maar die zijn snel terugverdiend vanwege de kostenbesparing die wordt gerealiseerd.

We hadden in Noord-Nederland al een stuk verder kunnen zijn ware het niet dat de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) maar door mag klooien op kosten van de belastingbetaler. Tussentijdse rapportage aangaande dat project met die niet zo slimme fabrieken stellen we op prijs, de NOM kan zich beter beperken tot investeringen in bedrijven die anders moeilijk aan geld kunnen komen. Aan het hobbyen op kosten van de samenleving moet maar eens een einde komen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s