Ambities realiseren

Burgemeester Jannewietske de Vries kan vanuit Sneek ambities gaan realiseren. Te beginnen volgend jaar bij de lustrumeditie van de culturele (hard)loopmarathon rond Sneek. Weinig mensen weten dat het evenement vanuit Leeuwarden wordt georganiseerd. Iets preciezer, de organiserende stichting is gevestigd op het adres van een winkel in hardloopspullen op de Nieuwestad. Het spektakel is bij veel Friezen bekend, menigeen heeft weleens geparticipeerd maar buiten de provincie is het weinig bekend. Bekend gezicht in de organisatie is de hardlopende zanger Syb van der Ploeg. De (hard)loopmarathon rondom Sneek is ontstaan uit onvrede met de gang van zaken rond de voorganger van Loop Leeuwarden. Meer een bobo-happening dan een leuk hardlooprondje, voor een hele marathon moest je twee keer het parcours van de halve lopen. Twee keer door een verlaten bedrijventerrein de Hemrik. Niet leuk, een keer gedaan en daarna nooit meer.

In Sneek begrijpen ze dat je de beleving van de deelnemer als uitgangspunt moet nemen, mooie routes en onderweg het nodige vertier. Wanneer ik deelneem aan de hele avondmarathon en daarvoor aan het einde van de middag in Sneek arriveer dan zie ik immer blije gezichten. Het aardige van deze happening is dat die vrijwel subsidieloos wordt gerealiseerd. De deelnemers hoesten de kosten op die gemoeid zijn met het organiseren en de baten van het evenement komen overwegend bij de lokale middenstand terecht. Een cultureel fenomeen waarop Sneek maar beter zuinig kan zijn.

Naar aanleiding van berichten in de media over tegenvallende deelnemersaantallen maar eventjes gevraagd naar de achtergrond. Te weinig nieuwe aanmeldingen van buiten Friesland wegens een gebrek aan naamsbekendheid. Inwoners van Friesland die een of meerdere keren hebben deelgenomen hebben het wel gezien, er is nieuwe instroom nodig. Probleem: er is geen geld voor promotie. Het systeem is nu in evenwicht, deelnemers dragen de kosten. Je kunt ze niet nog meer geld gaan vragen waar ze zelf niet van (gaan) profiteren. Meer bezoekers van buiten de provincie, dan meer inkomsten bij het lokale bedrijfsleven. Hier is een mooie rol voor de gemeente weggelegd. Meer promotie voor het evenement, meer deelnemers en meer inkomsten voor de Sneker middenstand. Welke burgemeester wil dat niet?

Bij cultuurtoerisme probeer je met publiek geld een rendement in de marktsector te realiseren. Culturele evenementen vereisen niet zelden subsidies, burgers kunnen het doorgaans wel waarderen wanneer overheden inzichtelijk kunnen maken wat die subsidiecentjes opleveren. Dus niet als bij Culturele Hoofdstad roepen dat het project publiciteit ter waarde van een bepaald bedrag heeft opgeleverd, een veeg teken dat er geen zicht is op wat het werkelijke rendement is. De geestelijke moeder van het project gaat natuurlijk laten zien hoe het wel moet, te beginnen met de Marathon van Sneek. Bij dit nagenoeg subsidieloze evenement zijn kosten en baten in evenwicht, er hoeft alleen maar gekeken te worden naar de uitgaven voor pr om het buiten Friesland te promoten, het aantal deelnemers dat het oplevert en hoeveel geld dat in het laatje brengt. Moet te doen zijn lijkt mij, we gunnen burgemeester de Vries van ganse harte een vliegende start in het zuidwesten van Friesland. Mooi streven, ambities realiseren.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s