Uitkijkpunt

Stille drukte bij opening muzikale vogeltjesconferentie in de Groene Ster. In gezelschap van de webmaster van http://www.groenesterleeuwarden.nl een uitkijkpunt bij de kiosk in het recreatiegebied ingericht om een en ander van buiten te (kunnen) aanschouwen. Goed zicht op de toegang tot het festivalterrein, zag o.a. de voorzitter van de raad van toezicht van LF2018 Wiebe Wieling met zoonlief voorbij komen. Omdat de kiosk vanwege de festivals vaak (gedwongen) dicht moet zijn greep de uitbater z’n kans: die feestneuzen zouden weleens de nazit bij hem kunnen hebben. Helaas, na afloop van het optreden vertrokken nagenoeg alle bezoekers in opmerkelijke stilte als een speer naar de parkeerterreinen om vervolgens in de file te gaan staan. Eigenlijk weet ik nog steeds niet of de gasten van de conferentie onder de indruk waren en om die reden stil of omdat ze het zo snel mogelijk wilden vergeten. Een lovende recensie in de Leeuwarder Courant van de hand van Jacob Haagsma zegt mij niet zoveel, volgens mij wordt hij door de betreffende organisaties per ronkende volzin betaalt.  Tweeduizend amateurmuzikanten was de oorspronkelijke ambitie, het werden er zo’n 250. Best wel opmerkelijk, een week eerder was een veelvoud daarvan in het centrum van Leeuwarden actief. Volgens de geestelijke vader van de vogeltjesconferentie wilde hij het uitsterven van vogel- en hafabra-geluiden vertolken. Omdat zo’n muzikaal spektakel hooguit bij een deel van de bezoekers tot een attitudeverandering leidt en geen gedragsverandering, denk ik niet dat de toekomst van de weidevogels nu verzekerd is. Allemaal veel te vrijblijvend, voor echt succes was een flankerend programma nodig gericht op een systeemverandering. Gelukkig weten de Harmonie-, Fanfare- en Brassband-verenigingen zich uitstekend zelf te organiseren, hopelijk volgend jaar weer als onderdeel van City Proms.

Vanuit mijn uitkijkpunt kon ik van alles waarnemen, bezoekers konden voorafgaand aan het concert nog even (gratis) naar het toilet met dank aan de kioskhouder die van de gemeente Leeuwarden weinig medewerking krijgt. Klanten kunnen nog altijd niet pinnen wegens het ontbreken van een adequate dataverbinding, de gebouwen van meer dan veertig jaar oud kunnen wel een facelift gebruiken. Dat zal wethouder Sjoerd Feitsma kunnen beamen, die moest na afloop van de conferentie van het onverlichte toiletgebouw gebruik maken. Ging waarschijnlijk allemaal goed, met die man blijft het afwachten. In juridisch opzicht piest hij wel vaker naast de pot. Een muzikale happening met de onvermijdelijke bobo’s, had een leuk babbeltje met de chauffeur van de Groningse gedeputeerde van cultuur die nu de wachttijd kon doden onder het genot van een kopje koffie. Al snel kwam het gesprek op vleermuizen, die problematiek kende hij van de nieuwe ringweg bij de stad Groningen. Tijdens de voorbereidingen werden er vleermuizen waargenomen, de provincie kon vrijstelling verlenen voor een vervolg na het treffen van compenserende maatregelen. Die regel geldt ook voor de festivals in de Groene Ster, mochten vleermuizen last hebben van licht dan moeten de organisatoren in de gelegenheid worden gesteld compenserende oplossingen te realiseren.

Fascinerende beestjes, een paar minuten voordat het echt donker wordt schrikken de vleermuizen nabij de kiosk wakker, fladderen wat om hun navigatiesysteem te kalibreren en weg naar het Natura-2000 gebied aan de andere kant van de Groningerstraatweg. In een paar minuten tijd kiezen tussen de tien en twintig vleermuizen het luchtruim, het gaat hier om een andere soort dan de meervleermuis die in de woonwijk Camminghaburen huist. De Groene Ster-vleermuizen worden de andere dag ook weleens hangend aan de overkapping van de kiosk of het toiletgebouw aangetroffen, kennelijk zijn ze niet aan een bepaalde, vaste boom gehecht. Compenserende maatregelen lijken mij voor deze soort mogelijk. Op weg naar huis burgemeester Crone nog even de route – volg het fietspad – naar de stad verteld, als het gaat om de Groene Ster is het College van B&W wel vaker het (juridische) spoor bijster.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s