Psy-Fi nagenoeg zeker

Geen tweeduizend, geen duizend, maar 250 deelnemende muzikanten voor het festival over de vogeltjes in de Groene Ster. Het muziekspektakel kan doorgang vinden want volgens de bestuursrechter zitten de festivalgangers de vleermuizen niet in de weg, http://www.lc.nl/friesland/Conference-of-the-Birds-en-vleermuis-bijten-elkaar-nauwelijks-23346941.html . Ik kan iedereen aanraden het aldaar genoemde deskundigenrapport te lezen, na lezing kan ik niet anders concluderen dan dat het psychedelische festival niet verboden kan worden vanwege licht en vleermuizen. Fascinerende beestjes, meervleermuizen. Ze zien meer met hun oren dan met hun ogen, zijn niet blind maar in veel gevallen wel lichtschuw. Ze voeden zich met insecten die vlak boven open water vliegen en dat in het donker. Vleermuizen navigeren op basis van echolocatie, ze zenden ultrasone geluiden uit en gaan vervolgens met de opgevangen reflecties aan de slag. Mensen kunnen geluiden tot 20 kHz horen en derhalve geen ultrasone van meer dan dat aantal. Golflengte is omgekeerd evenredig met de frequentie, wil een vleermuis een insect vangen van een paar centimeter groot dan zal het geluidsgolven van dezelfde orde van grootte moeten produceren met een navenant hoge frequentie van beduidend meer dan 20 kHz. Het zal duidelijk zijn dan het produceren van geluid energie kost. Was ik een vleermuis dan ging ik vlak voor het donker worden op pad naar de foerageergebieden want op zicht vliegen kost minder energie dan geluidjes produceren. De meervleermuis ziet dan anders, die gaat pas op pad wanneer het donker is. Kennelijk weten sommige mensen waar in de woonwijk Camminghaburen zich een kolonie meervleermuizen bevindt, er wordt zelfs gesproken van een kraamkamer. Dan is het tevens het winterverblijf, denk ik dan. Vleermuizen moeten natuurlijk de overgang van licht naar donker kunnen detecteren, voor het overige hebben ze een hekel aan (te veel) licht.

Het liefst verplaatsen ze zich langs waterwegen naar foerageergebieden en weer terug naar huis. Slim bekeken, water schittert altijd een beetje. In waterrijk Friesland weten we dat geluid over water ver reikt, poreuze materialen absorberen geluid, harde materialen als water weerkaatsen geluid. Voor vleermuizen een handige eigenschap, ook ultrasone geluiden worden geheel gereflecteerd. Vanuit de kraamkamer in de woonwijk vertrekken de meervleermuizen richting een Natura 2000 gebied ten noorden van de Groningerstraatweg en dus recreatiegebied de Groene Ster om voedsel te vinden. Volgens deskundigen zijn er twee dominante vliegroutes, eentje langs het Oude Deel (het watertje dat de grens vormt tussen Camminghaburen en de Groene Ster) en eentje door dat gebied richting het gemaal vlakbij dierenpark AquaZoo. De meervleermuizen worden geacht in oostelijke richting te vliegen richting kiosk en na passage de bocht naar links te nemen. Het vogelmuziekspektakel zit precies in die bocht en het geproduceerde licht zou vleermuizen afschrikken linksaf te slaan. Het is Stichting Groene Ster Duurzaam niet gelukt de bestuursrechter daarvan te overtuigen.

Ik heb in toenemende mate een hekel (gekregen) aan festivals in de Groene Ster, volg de verrichtingen van de stichting nauwlettend en niet zelden met verbazing. Na de herinrichting van een paar jaar geleden zijn er twee compartimenten ontstaan, een noordelijk dat doorgespoeld kan worden met boezemwater en een zuidelijk. Meervleermuizen komend vanuit de woonwijk kunnen voor een van de twee kiezen. Het zuidelijke compartiment start met de wal van het http://www.strandje.nl , gevolgd door de uitzichtheuvel en daarna bomen en bosjes, kortom een lichtarme corridor in oost-westelijke richting. Als de bestuursrechter het vogeltjesspektakel tolereert dan moet Psy-Fi ook kunnen. Van het komende Welcome to the Village weet ik te weinig.

Het grappige is dat vleermuizen geluidssignalen uitzenden die gedetecteerd kunnen worden. De beestjes moeten meerdere obstakels zien te vermijden waaronder een aantal bruggen. Die obstakels worden aangestraald en met het plaatsen van geschikte sensoren kan dat geregistreerd worden. Moesten we maar eens doen want dan weten we iets over de aard van het probleem.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s