Zomerdip

Net als het weer vertoont mijn inspiratie een zomerdipje. Van sommige dingen kan ik onmogelijk vrolijk worden en dan heb ik de Groene Ster na afloop van het festival Promised Land nog niet gezien. Niet eerder klaagden de festivalgangers zoveel over de gang van zaken, de festivals aldaar zijn druk doende zichzelf om zeep te helpen. De festivals in het recreatiegebied werken uit kostenoverwegingen veel met vrijwilligers met als vervelend nadeel dat er weinig wordt geleerd van eerdere edities. Niet zelden lijkt de zoveelste versie qua uitvoering op de eerste editie. Promised Land kan beter ergens anders worden georganiseerd, het recreatiegebied voegt niets toe aan de beleving en heeft er alleen maar onder te lijden. Ben benieuwd naar Welcome to the Village waar de feestneuzen voor het eerst op het festivalterrein mogen overnachten. Gaat geen succes worden, ten opzichte van de bezoekers van Psy-Fi is het tamelijk verwend publiek. Als alles een beetje meezit volgend jaar weer een festival minder.

Culturele Hoofdstad gaat ook geen succes worden, dat heeft te maken met het feit dat de bezoekende toeristen overwegend Nederlandse senioren zijn. In veel opzichten een ideale groep om aan de stad te binden, er wordt helaas niet aan klantenbinding gedaan. Komende weken tot aan de zomervakantie worden spannend, blijven die senioren komen of gaan andere vakantieplannen voor. Leeuwarders gaan gewoon pleite, slechts een enkeling houdt rekening met de komst van de reuzen van de Franse straattheatergroep Royal de Luxe. Van kenners heb ik begrepen dat het afdankertjes zijn, past goed in de nagestreefde circulaire economie, slecht voor de opkomst. Vermoed dat overwegend al aanwezige toeristen een kijkje komen nemen.

Uiteraard gaat de organisatie achter Culturele Hoofdstad het project wel tot een succes verklaren, iets anders hoef je redelijkerwijs ook niet te verwachten. Wanneer ik al die senioren die de stad voor het eerst bezoeken in het kader van CH2018 zie, vraag ik steevast af: Waar bestond de stadspromotie in het verleden eigenlijk uit? Net als voor 2018 kunnen toeristen de stad te voet bekijken of vanaf het water en een van twee musea bezoeken. Verschil met andere jaren is dat het Fries museum tot eind oktober een expositie over M.C. Escher heeft die het nodige publiek trekt. Daarna geen nieuwe blockbuster. Toeristen gaan geen tweede keer het historische centrum bekijken, zoals het nu gaat trekt Leeuwarden eenmalig meer bezoekers dan normaal. De fonteinen in de elf Friese steden worden niet als vanzelf een toeristische trekker maar daar valt met Augmented Reality (AR) nog wel wat van te maken. Doe alsof u een toerist bent die zo’n ding voor het eerst ziet en bedenk wat u zou willen weten, kortom bekijk een en ander eens vanuit een gebruikersperspectief. Omdat de organisatie rond Culturele Hoofdstad tot op heden heeft nagelaten na te denken over klantenbinding, zijn die fonteinen de enige overgebleven mogelijkheid om met toeristen (digitaal) in contact te komen. In Friesland is de bestuurlijke kinderhand snel gevuld en Culturele Hoofdstad dus een succes, anderen weten het niet te ontwaren.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s