Gebruikersperspectief

 

Gelukkig kent recreatiegebied de Groene Ster de nodige liefhebbers die een oogje in het zeil houden. Heel opmerkelijk heb ik ze nog niet gehoord over de (on)bruikbaarheid van de informatieborden. Ten behoeve van een hardlooprondje onlangs het terrein verkend en bij het verlaten van het gebied zo’n bord bestudeerd. Iets preciezer, een bord aan de Woelwijk, het weggetje van de wijk Camminghaburen richting de golfbaan. Komend vanuit noordelijke richting staat het bord merkwaardig opgesteld. Onderin staat netjes aangegeven: u bevindt zich hier! Honderdtachtig graden gedraaid zou een dergelijk bord zin hebben gehad want dan vanaf de Woelwijk leesbaar. Nu kijk je aankomend op dat weggetje tegen de achterkant aan. Een stukje verderop aan het begin van het fietspad naar de wijk hetzelfde verhaal. Bord had aan het begin van het fietspad richting de kiosk moeten staan. Eigenlijk betreft het hier niet zozeer borden maar een stuk (kunststof) doek opgespannen in een metalen raamwerk op zodanige hoogte dat het niet eenvoudig ten prooi valt aan vandalisme. Vanuit die optiek is er goed naar gekeken, vanuit gebruikersperspectief is er niet over nagedacht. Iemand moet gedacht hebben: we maken en plaatsen het en het interesseert ons geen fluit of het echt bruikbaar is.

Eenzelfde houding moeten de makers van het programmakrantje van Culturele Hoofdstad hebben gehad. Pagina na pagina met een gortdroge opsomming van evenementen, alsof iemand dat allemaal gaat lezen. Vanuit gebruikersperspectief is het een waardeloze oplossing, met een beetje nadenken had iets beters opgeleverd kunnen worden. Het doel van het programmakrantje is mensen te verleiden een bezoek te brengen aan een evenement. Een evenement vindt plaats op een bepaalde plek en op een zeker moment. Nu kun je een saaie opsomming produceren in de trant van zoals nu gebeurt: Evenement E1 op tijdstip T1 op plaats P1, E2 op T2 op P2 enzovoort. Het kan ook anders, een onderverdeling naar tijd en plaats. Een krantje biedt van nature de mogelijkheid de tijd te ordenen, alle activiteiten van een week op de ene pagina, die van een andere week op de volgende pagina. Voor de aanduiding van de plaats van handeling kun je een kaartje gebruiken. Je kunt wat spelen met deelkaarten als er veel activiteiten in een bepaald gebied plaatsvinden of de schaalverdeling wat aanpassen. Stel in een bepaalde week zijn er veel evenementen in Leeuwarden en weinig in de rest van de provincie, dan kun je de stad voor dit doel groter presenteren op een kaart van de provincie dan de andere plaatsen. Verschillende typen evenementen kun je een ander kleurtje geven.

De clou is natuurlijk dat wanneer je mensen wilt verleiden een recreatiegebied of een evenement te bezoeken de beslisinformatie zodanig wordt gepresenteerd dat het gemakkelijk besluiten is. In de Groene Ster kun je beter alsnog de borden op de goede plaats zetten, voor het programmakrantje hadden kaartjes gebruikt kunnen en moeten worden. Het project Culturele Hoofdstad als een kans om het verschil te maken? Die is nu wel verprutst. Vergeten om een en ander vanuit het gebruikersperspectief te bekijken.

One thought on “Gebruikersperspectief

 1. hallo wietse,
  lees dan ook even https://www.groene.nl/artikel/niet-op-het-logo-drukken
  groet,
  aart

  met name:
  Het team van de Kijksluiter was trots op wat ze hadden gemaakt en dus was iedereen blij om de app te laten testen door een panel van laaggeletterden. De feedback die ze kregen van het testpanel was verrassend. De app werkt niet, was het unanieme oordeel. Niemand was ook maar voorbij de eerste pagina gekomen. In het openingsscherm stond het logo (het woord kijksluiter met een ‘play’-icoon), en iets daaronder het woord ‘start’. Wat bleek? Iedereen had op het logo geklikt. Dat deed niets. Niemand had op ‘start’ geklikt. Het was geen enkele moeite om ook het logo zelf aanklikbaar te maken. Maar je moet het wel net bedenken. Neeter: ‘Je kunt nog zulke prachtige technologie hebben, maar als niemand voorbij het startscherm komt, dan dondert iedereen die app weg.’

Leave a Reply to Aart Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s