Nostalgie

Museum de Grutterswinkel trekt recordaantal bezoekers. Pure nostalgie voor seniore toeristen. Onlangs zat ik naast Groene Ster Duurzaam op de publieke tribune bij de raadsvergadering over de herziening van het bestemmingsplan aangaande recreatiegebied de Groene Ster. Voorafgaand aan de behandeling legden tal van fractiemedewerkers de eed of belofte af zoals raadsleden dat doen. Dat was […]

Omgevingsbewust

Overschatting van eigen competenties. Onvoldoende zelfkritiek. Gaat het om festivals in de Groene Ster? Culturele Hoofdstad wellicht? Neen! Smallingerland kon verbouw van theater De Lawei niet aan. Opmerkelijke overeenkomsten tussen de drie, mogelijkerwijs zijn het de krantenkoppen in de toekomst. Burgemeester Tom van Mourik bestrijdt een gebrek aan professionaliteit bij de ambtelijke organisatie, opmerkelijke opvatting […]

Toegevoegde waarde

De elf fonteinen in het kader van Culturele Hoofdstad blijven de gemoederen bezig houden. Onlangs een ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant van de hand van publicist Peter de Haan, het prototype van een PvdA-fantast. Dromen van een mooiere wereld maar niet weten hoe die te realiseren. Dat gaat toch vanzelf? Trots als een pauw […]

Klantenbinding

Veel mensen dit jaar voor het eerst in Leeuwarden waaronder bobo’s betrokken bij Culturele Hoofdstad. Die horen op terrasjes ineens Engels en Duits, alsof dat voor 2018 niet het geval was. Sommige inwoners van de stad klagen over het aantal toeristen voor de deur, maar die intensiteit is niet representatief voor het hele centrum. Veel […]

Zomerdip

Net als het weer vertoont mijn inspiratie een zomerdipje. Van sommige dingen kan ik onmogelijk vrolijk worden en dan heb ik de Groene Ster na afloop van het festival Promised Land nog niet gezien. Niet eerder klaagden de festivalgangers zoveel over de gang van zaken, de festivals aldaar zijn druk doende zichzelf om zeep te […]

Vrij Baan

Leeuwarder Courant deze week zo inspirerend dat ik aan een enkel stukje niet genoeg heb. Oogstende bestuurders blij met afronding project Vrij Baan. Vrij Baan was een megaproject betreffende de aanleg van harde infrastructuur zoals (vaar)wegen en aquaducten om Leeuwarden beter bereikbaar te maken. Niet dat de stad onbereikbaar was, er werd een causaal verband […]

Gebruikersperspectief

  Gelukkig kent recreatiegebied de Groene Ster de nodige liefhebbers die een oogje in het zeil houden. Heel opmerkelijk heb ik ze nog niet gehoord over de (on)bruikbaarheid van de informatieborden. Ten behoeve van een hardlooprondje onlangs het terrein verkend en bij het verlaten van het gebied zo’n bord bestudeerd. Iets preciezer, een bord aan […]

Verdrag van Friesland

Je zou bijna denken dat Friezen elkaar de hersenen inslaan dat er zowaar een Verdrag van Friesland nodig is. Die suggestie deed de directeur nalatenschap van LF2018 onlangs in een ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant. De inwoners van deze provincie strijden geen openlijke strijd maar wel een stille. Friezen die vooruit willen versus die […]