Het mooie van Friesland

Friesland in de top drie van Lonely Planet, daar gaan we nog jaren profijt van hebben. Aldus een bobo op het gebied van Fries toerisme. Het mooie van Friesland is dat sommige bewoners in een parallelle wereld kunnen leven waarin alles vanzelf gaat. Niet zelden zijn het bobo’s. Onlangs in een week tijd twee ingezonden stukken in de Leeuwarder Courant, eentje ondertekend met documentair fotograaf en de andere van de hand van de directeur ditjes en datjes van LF2018. De eerste auteur kennen we als voormalig PvdA-wethouder te Leeuwarden, de teneur van beide stukken: het gaat fantastisch met Leeuwarden Culturele Hoofdstad want van bijna alle voorstellingen zijn de kaartjes verkocht. De directeur nalatenschap van het project LF2018 riep op basis van dat feit de dames en heren politici op ruimhartig subsidiecentjes beschikbaar te stellen. In mijn belevingswereld gaan de dingen nooit vanzelf en dan is het wel handig de voortgang te checken. Ik zie de laatste dagen geregeld advertenties voorbijkomen omtrent de muzikale conferentie over vogels in recreatiegebied de Groene Ster: reeds vijfduizend kaarten verkocht! Gelet op het aantal voorstellingen zou ik zeggen dat er pas vijfduizend kaarten zijn verkocht. Het spektakel is over ruim een maand. Kennelijk is niet elke voorstelling in gelijke mate in trek. Rijst de vraag naar de reden: Ligt het aan het thema, de plek of het tijdstip? Promised Land kan ook wel wat bezoekers gebruiken, veel Leeuwarders zijn door de organisatie tot buren benoemd. Kreeg ook een burenbrief en dat terwijl ik zeker twintig minuten moet hardlopen met een snelheid van >10 k/u voordat ik er ben. Kaartverkoop van beide evenementen gaat zo te zien niet goed.

Eigenlijk gaat het helemaal niet goed met Leeuwarden Culturele Hoofdstad wanneer ik terugblik op een tweetal evenementen ter afsluiting van evenzoveel peperdure projecten: de opening van het culturele jaar en de ingebruikname van de elf fonteinen. Twee projecten die destijds zijn uit- en aanbesteed aan professionele (markt)partijen en conform afspraken zijn opgeleverd. Helaas is de opdrachtgevende organisatie vergeten het (deel)resultaat in te passen in een groter geheel waardoor de uiteindelijke beleving teleurstellend is gebleken. Bij de opening fungeerde het publiek op de drie pleinen als een decorstuk in een landelijke tv-uitzending, bij de oplevering van de fonteinen als decorstuk in een regionale tv-uitzending. Ik denk niet dat er Leeuwarders te vinden zijn die aan beide festiviteiten een positieve herinnering hebben. Was bij beide happenings aanwezig en zou het afgezet tegen de hoeveelheid geld die ermee gemoeid was wel een wanprestatie durven spreken. Maar goed, het mooie van Friesland is toch wel dat bobo’s in een eigen wereld kunnen leven waarin alles vanzelf gaat en een succes is. Gewone Friezen kunnen daarentegen maar niet ontdekken waar dat succes op gebaseerd is. Op grond waarvan we nog jaren gaan profiteren van de top 3-klassering van Lonely Planet is mij niet duidelijk. De Leeuwarder Courant zal vast ruimte voor een ingezonden brief hebben van die mijnheer van de organisatie belast met de promotie van deze mooie provincie.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s