Verkeerde vragen

Onlangs weer zo’n onnavolgbaar stuk in de Leeuwarder Courant, dit keer over de economische effecten van LF2018. Waarom stellen ze bij die krant toch altijd de verkeerde vragen? Over een tijdje is in Leeuwarden de jaarvergadering van de wereldhandelscentra en een intrigerende vraag lijkt mij: Wat is de status hiervan en in welke mate gaat het Friese bedrijfsleven participeren en profiteren? De World Trade Centers komen naar Leeuwarden vanwege de uitverkiezing tot Culturele Hoofdstad van Europa, het activeren van een zoekmachine leverde niks op. Vorig jaar werd onder het Friese bedrijfsleven een prijsvraag uitgeschreven om met suggesties te komen voor een inkomende handelsmissie. Geen enkel Fries bedrijf viel in de prijzen, vijf reeds gesubsidieerde organisaties kregen nog meer subsidiecentjes. Wat is de status van deze handelsmissies? Enkele Friese gemeenten hebben in China een zusterstad met het oogmerk daar in economisch opzicht beter van te worden. Gaan we dit jaar nog iets van “onze” Chinese zustersteden merken?

Nynke Laverman zong ter gelegenheid van de opening van LF2018 het lied Zes Uur Thuis. Wie bekend is met de verandermethode http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_U begrijpt dat het LF2018-lied betrekking heeft op de linker bovenkant van de U: je kunt pas beginnen met veranderen wanneer je je bewust bent van je automatismen. Vorig jaar viel te lezen dat onderzoek uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen laat zien dat noordelijke bedrijven meer gebaat zijn bij sociale innovatie dan andere vormen van innovatie. Stenden Hogeschool had ooit een kenniscentrum sociale innovatie maar dat werd geen succes. Krijgt het LF2018-lied middels de verandermethode Theorie U een vervolg bij het Friese bedrijfsleven?

Jaren geleden kon je dat kenniscentrum sociale innovatie bezoeken in het kader van de kijkdagen Europa om de hoek. Traditioneel zijn die halverwege de maand mei. Kunnen we dit jaar ook ergens in Noord-Nederland een kijkje nemen? Zo niet, waarom gebeurt er kennelijk dan niets? Goede vragen stellen is niet echt moeilijk, we zijn natuurlijk benieuwd naar de antwoorden. De Leeuwarder Courant heeft sinds kort een nieuwe hoofdredacteur die zich wil laten leiden door vragen van lezers. Wanneer kunnen we de antwoorden op gestelde vragen verwachten? Of is dat de verkeerde vraag?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s