Procesinnovatie

Jammer dat het te koud is om op straat een praatje te maken met toeristen. Wat brengt ze met deze temperaturen een bezoek te brengen aan Leeuwarden? We mogen hopen dat ze niet in de verkeerde veronderstelling zijn dat er een Elfstedentocht op handen is. Wie af en toe in het centrum van de stad […]

Provinciaal innovatiebeleid

Veel gedoe om niks betreffende het Leeuwarder 1000-banenplan. Geen werkgelegenheidsbeleid zonder economisch beleid en geen economisch beleid zonder innovatiebeleid. Geen idee hoeveel innovatie er aan te pas kwam om een suikerbrood geschikt te maken voor de export, wel aardig om eens te kijken wat er zoal gebeurt in Friesland. Neem de zuivelfabriek in Leeuwarden die […]

Economisch beleid van niks

Wat we niet in de Leeuwarder Courant konden lezen maar wel in de Volkskrant: FB Oranjewoud bood Achmea miljoenen voor de verzelfstandiging van De Friesland Zorgverzekeraar. Het zou kunnen omdat de krant door diezelfde club in de lucht wordt gehouden, het is en blijft opmerkelijk stil over de achtergronden van het verlies aan zelfstandigheid van […]

Suikerbroodsyndroom

Met een beetje mazzel is gedeputeerde Sander de Rouwe nu verlost van zijn suikerbroodsyndroom. Onlangs kreeg hij een vernieuwd suikerbrood aangeboden geschikt voor de export. Lange tijd dacht hij dat Friese bedrijven meer moe(s)ten exporteren om te (kunnen) innoveren. Ambtenaren op het provinciehuis hadden vastgesteld dat bedrijven die meer exporteren meer innoveren en veronderstelden een […]

Heet seizoen Groene Ster

Ongeacht het weer wordt het een heet seizoen in de Groene Ster. Het College van B &W van Leeuwarden is voornemens het bestemmingsplan van het recreatiegebied te veranderen en wil daartoe een vernieuwende aanpak toepassen: belanghebbenden mogen meepraten. Klein probleem is echter dat de meeste belanghebbenden tot op heden nooit serieus zijn genomen. Vorig jaar […]

Toegevoegde waarde

Hebben bobo’s ook toegevoegde waarde? Volgens burgemeester Crone moet de zorgverzekeraar De Friesland zelfstandig blijven. Opmerkelijk genoeg konden we in de Volkskrant afgelopen week meer lezen over de perikelen aangaande dit bedrijf dan in de Leeuwarder Courant. Kennelijk mogen we niet weten welke rol Friezen in het verlies aan zelfstandigheid hebben gespeeld. Goed beschouwd zijn […]

Verkeerde vragen

Onlangs weer zo’n onnavolgbaar stuk in de Leeuwarder Courant, dit keer over de economische effecten van LF2018. Waarom stellen ze bij die krant toch altijd de verkeerde vragen? Over een tijdje is in Leeuwarden de jaarvergadering van de wereldhandelscentra en een intrigerende vraag lijkt mij: Wat is de status hiervan en in welke mate gaat […]

Allemaal andersdenkenden

Moeten Friezen echt om zes uur ‘s avonds thuis zijn? Toch jammer dat de organisatie van LF2018 dit lied niet in een bredere context weet te plaatsen en te duiden. Mensen kunnen pas veranderen wanneer ze zich bewust zijn van hun automatismen en daar gaat het LF2018-lied over. Onlangs konden we in diverse media lezen […]