Opening als een nachtkaars

Niet de opening van LF2018 zelf was nieuws maar de commotie erover. Goed beschouwd zijn geen van de beoogde doelstellingen gehaald: Leeuwarders weer bij het project betrekken en publiciteit genereren om toeristen te trekken. Na het winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018 moesten Friese bobo’s eerst een jaar rusten voordat ze van de schrik bekomen waren. Momentum voor doorpakken is toen verloren gegaan, een flitsende opening zou alles weer goedmaken. Wat is ervan terecht gekomen? Blijkens een berichtje op de website van de regionale omroep is de organisatie van LF2018 zeer content met het verloop van de opening afgelopen weekend. In dat verhaal figureerde iemand die de toespraak van eurocommissaris Frans Timmermans had mogen aanhoren. Een ingezonden brief(je) in de Leeuwarder Courant maakte gewag van het ontbreken van toespraken. Ik stond zelf bijtijds in de regen en kou op het Wilhelminaplein in afwachting van wat er zou komen en miste een voorprogramma. Het eerste wat de presentatrice op dat plein vertelde was dat de drie pleinen waarop de happening zou plaatsvinden (digitaal) met elkaar verbonden waren. De een kon in stadsschouwburg de Harmonie toespraken aanhoren want kennelijk genodigde die een ander miste en als voorprogramma hadden fungeren. Waarom was de Harmonie niet met de rest verbonden zodat op schermen iedereen een en ander had kunnen volgen? De oorzaak is een weeffout in de organisatie.

Destijds is door de kwartiermakers gekozen voor het aan- en uitbesteden van de projecten uit het bidbook aan professionele marktpartijen. De openingsplechtigheid viel toe aan theatergezelschap Tryater uit Leeuwarden. Organiseren is in essentie het opsplitsen van een grote taak in deeltaken en het afstemmen van de deelresultaten tot een samenhangend geheel. Het theatergezelschap levert conform afspraken het gevraagde product op en de organisatie van LF2018 vergeet het te integreren met de rest. Eigenlijk kunnen ze bij die club niet organiseren, ze denken dat het project een buurtbarbecue XL voor genodigden is. Gelet op de drie pleinen met bebouwing rondom begrijp ik dat de mogelijkheden voor een echt spectaculaire opening beperkt zijn en in dat licht is de inzet van drie replica’s van de Oldehove een artistieke vondst. Het dwong helaas tot een statische presentatie die lang niet iedereen kon bekoren. Over de opening die Leeuwarders had moeten inspireren zal in de toekomst niet meer worden gesproken, wegens het ontbreken van vuurwerk na afloop ging die als een nachtkaars uit.

De hele opening was toegespitst op de live tv-uitzending die uiteindelijk door ruim achthonderdduizend mensen is bekeken waaronder vermoedelijk veel Friezen. Geprogrammeerd achter een veelbekeken programma in de veronderstelling kijkers te trekken. Maar wie zappen wil voorkomen zal het programma moeten beginnen met spannende beelden in plaats van oubollige plaatjes. Dat nog zoveel kijkers zijn blijven hangen mag een wonder worden genoemd. Veel toeristen zal die tv-uitzending niet opleveren. De balans van de opening ziet er niet goed uit. De geoogste publiciteit was van het verkeerde type, alleen de regionale media rapporteerden over de opening zelf. De Volkskrant over de commotie rondom de tv-uitzending, wat andere landelijke kranten hebben gemeld is (mij) niet bekend.

Doorsnee inwoners van de stad Leeuwarden hebben nog altijd helemaal niks met Culturele Hoofdstad, de opening heeft daarin geen verandering gebracht. Ik zou zeggen: LF2018, leer alsnog organiseren en communiceren want anders gaat het hele project net als de opening als een nachtkaars uit.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s