Managing the unexpected

Is het project LF2018 een investering of geldverspilling vanwege een elitair feestje? Afgaand op berichtgeving op http://www.liwwadders.nl overwegen bewoners van de armste wijken van Leeuwarden te protesteren bij de opening en pogen bobo’s hen op andere gedachten te brengen. Of LF2018 een investering is zal nog moeten blijken, investeringen worden geacht een rendement te hebben en het is verreweg van duidelijk wat de opbrengsten van al die evenementen zullen zijn. Zo’n vijf jaar geleden toonden sommige mensen zich tegen de kandidaatstelling vanwege het organiserend onvermogen van Friese bobo’s. Het programma voor dit jaar mag er zijn, kennelijk hebben verschillende mensen uiteenlopende beelden bij het begrip organiseren.

Wie nu op het Wilhelminaplein het Fries museum ziet staan kan zich nauwelijks voorstellen dat het ooit hoogst omstreden was. Destijds kon menigeen zich geen beeld van het eindresultaat vormen, de voorgelegde plannen leken overigens ook nergens op en deden de huidige situatie verre van vermoeden. Aan die (bestuurlijke) gang van zaken moet ik denken bij het project LF2018. Het begin leek werkelijk helemaal nergens op, het resultaat mag er vooralsnog zijn. Daarvoor zijn mensen in de weer geweest, mag je die al activiteiten tezamen organiseren noemen? Wie kennis heeft van het boek The Social Psychology of Organizing zal het geheel wel willen kwalificeren als organiseren. De auteur van dat boek schreef nadien het boek Managing the Unexpected en ter gelegenheid van het verschijnen van de eerste editie verscheen in het Amerikaanse tijdschrift voor organisatie en management HBR een interview met de schrijver Karl Weick http://hbr.org/2003/04/sense-and-reliability . Een paar jaar geleden verscheen de derde editie, het boek mag inmiddels gerust een managementklassieker worden genoemd. Thema van het boek is wat “gewone” organisaties kunnen leren van organisaties waar een hoge mate van betrouwbaarheid gerealiseerd moet worden zoals op een vliegdekschip. Voor de organisatie van LF2018 verplichte kost, er gaan ongetwijfeld onverwachte dingen gebeuren die adequaat afgehandeld moeten worden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s