Opening als een nachtkaars

Niet de opening van LF2018 zelf was nieuws maar de commotie erover. Goed beschouwd zijn geen van de beoogde doelstellingen gehaald: Leeuwarders weer bij het project betrekken en publiciteit genereren om toeristen te trekken. Na het winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa 2018 moesten Friese bobo’s eerst een jaar rusten voordat ze van […]

Wegens opening gesloten

Vanwege de opening van LF2018 was de verleiding groot om een keertje verstek te laten gaan. Indachtig de verandermethode Theorie U is het verstandig te leren terwijl de toekomst zich ontvouwt en daar is alle reden voor. Ruim een week geleden werd de extra editie van de Slachtemarathon afgeblazen wegens een gebrek aan belangstelling. Steevast […]

Managing the unexpected

Is het project LF2018 een investering of geldverspilling vanwege een elitair feestje? Afgaand op berichtgeving op http://www.liwwadders.nl overwegen bewoners van de armste wijken van Leeuwarden te protesteren bij de opening en pogen bobo’s hen op andere gedachten te brengen. Of LF2018 een investering is zal nog moeten blijken, investeringen worden geacht een rendement te hebben […]

Door de bocht

Nog een week en dan is het project Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 officieel van start gegaan. Wat hebben we Europa eigenlijk te bieden? Er gebeurt van alles onder het mom van Iepen Mienskip (Open Gemeenschap), maar kunnen andere Europeanen daar iets mee? Omdat het een beetje sneu is om niks te bieden te […]

Van hardware naar software

Wegens gebrek aan middelen verlegt het nieuwe College van B&W van Leeuwarden de koers van hardware naar software. Dat belooft wat. Het zal duidelijk zijn dat als de middelen er wel waren geweest de koers niet verlegd zou worden. Besturen op basis van hardware is nu eenmaal een stuk gemakkelijker dan op basis van software. […]

Wanneer gaat Leeuwarden nadenken?

Het pas gerenoveerde Europaplein is nog maar net in gebruik genomen of het moet alweer aangepast worden. Hetgeen een correspondent van Liwwadders.nl deed verzuchten: Wanneer gaat de gemeente Leeuwarden eens nadenken? Komende tijd doet zich een mooie gelegenheid voor nu de gemeente er financieel beroerd voorstaat. Een vacaturestop in combinatie met een verhoogde uitstroom van […]

Het culturele spel en de knikkers

Gedeputeerde Sietske Poepjes is nog net niet het bos ingestuurd maar wel het culturele veld in voor overleg omtrent een herijking van beleid. D.w.z een onsamenhangende opsomming op grond waarvan de een meer krijgt en een ander minder. In termen van speltheorie heet zoiets een zero-sum game, de omvang van de koek staat vast en […]

Onvergetelijk jaar

Altijd weer aandoenlijk de nieuwjaarsreceptie van de provincie Friesland. Allemaal bobo’s die pretenderen wat te besturen ook al hebben ze geen idee welke kant het op zou moeten. De Commissaris van de Koning Arno Brok had het in zijn nieuwjaarstoespraak over een onvergetelijk jaar vanwege het project Culturele Hoofdstad van Europa. Na afloop werden er […]

Automatische piloot

Lange tijd gold de Lange Marktstraat in Leeuwarden als Klein Manhattan. De kantoorkolossen bieden steeds minder mensen perspectief op werkgelegenheid. Dat komt deels omdat de aldaar gevestigde bedrijven veelal onderdeel zijn van een groter geheel en Friezen niet erg bedreven zijn in kantoorpolitiek. Ze laten zich de kaas van het brood eten. Daarnaast zijn er […]