Door de bocht

Nog een week en dan is het project Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018 officieel van start gegaan. Wat hebben we Europa eigenlijk te bieden? Er gebeurt van alles onder het mom van Iepen Mienskip (Open Gemeenschap), maar kunnen andere Europeanen daar iets mee? Omdat het een beetje sneu is om niks te bieden te […]

Van hardware naar software

Wegens gebrek aan middelen verlegt het nieuwe College van B&W van Leeuwarden de koers van hardware naar software. Dat belooft wat. Het zal duidelijk zijn dat als de middelen er wel waren geweest de koers niet verlegd zou worden. Besturen op basis van hardware is nu eenmaal een stuk gemakkelijker dan op basis van software. […]

Wanneer gaat Leeuwarden nadenken?

Het pas gerenoveerde Europaplein is nog maar net in gebruik genomen of het moet alweer aangepast worden. Hetgeen een correspondent van Liwwadders.nl deed verzuchten: Wanneer gaat de gemeente Leeuwarden eens nadenken? Komende tijd doet zich een mooie gelegenheid voor nu de gemeente er financieel beroerd voorstaat. Een vacaturestop in combinatie met een verhoogde uitstroom van […]

Het culturele spel en de knikkers

Gedeputeerde Sietske Poepjes is nog net niet het bos ingestuurd maar wel het culturele veld in voor overleg omtrent een herijking van beleid. D.w.z een onsamenhangende opsomming op grond waarvan de een meer krijgt en een ander minder. In termen van speltheorie heet zoiets een zero-sum game, de omvang van de koek staat vast en […]

Onvergetelijk jaar

Altijd weer aandoenlijk de nieuwjaarsreceptie van de provincie Friesland. Allemaal bobo’s die pretenderen wat te besturen ook al hebben ze geen idee welke kant het op zou moeten. De Commissaris van de Koning Arno Brok had het in zijn nieuwjaarstoespraak over een onvergetelijk jaar vanwege het project Culturele Hoofdstad van Europa. Na afloop werden er […]

Automatische piloot

Lange tijd gold de Lange Marktstraat in Leeuwarden als Klein Manhattan. De kantoorkolossen bieden steeds minder mensen perspectief op werkgelegenheid. Dat komt deels omdat de aldaar gevestigde bedrijven veelal onderdeel zijn van een groter geheel en Friezen niet erg bedreven zijn in kantoorpolitiek. Ze laten zich de kaas van het brood eten. Daarnaast zijn er […]