LF2018 als hefboom

Sponsoring LF2018 verloopt verre van vlekkeloos. Best wel opmerkelijk gelet op het feit dat steeds meer Nederlanders belangstelling tonen voor culturele evenementen, zo blijkt uit berichtgeving http://www.liwwadders.nl/90-van-de-nederlanders-bezoekt-culturele-voorstelling-of-festival/ . De organisatie zal wel weer iets niet helemaal goed doen. Inmiddels worden er op tal van plaatsen in Friesland bijeenkomsten georganiseerd voor exploitanten van verblijfsaccommodaties om ze op het hart te drukken reclame te maken voor de culturele evenementen in de directe nabijheid. Immers, hoe meer bezoekers voor een evenement des te groter de kans op een overnachting. Organisatoren ontvangen meer gasten en dat stimuleert ze wellicht vaker iets te bedenken met als gevolg meer overnachtingen. Het valt niet moeilijk in te zien dat er een positieve wisselwerking bestaat tussen aard en aantal culturele evenementen en het aantal overnachtingen in een verblijfsaccommodatie. Aan de belangstelling van Nederlanders voor cultuur ligt het niet.

Het instrumentarium van Peter Senge in het kader van de Vijfde Discipline ten behoeve van lerende organisaties is heel aardig om kwalitatief inzicht te krijgen in hoe de dingen met elkaar samenhangen. Het gaat in veel opzichten voorbij aan details die het verschil kunnen maken tussen inzicht verkrijgen en daadwerkelijk een verandering tot stand brengen. De meeste boeken van Senge verschenen in de jaren negentig van de vorige eeuw en konden derhalve niet anticiperen op een werk dat vlak voor de eeuwwisseling verscheen: Complexiteit in organisaties, een raamwerk voor het management. De Engelse titel doet het boek meer echt aan: Harnessing Complexity, Organizational Implication of a Scientific Frontier. De auteurs worden veelal geassocieerd met het Amerikaanse Santa Fe Institute ( http://www.santafe.edu ). Het raamwerk gaat uit van actoren met een eigen strategie om een doel te bereiken. Actoren kunnen invloed uitoefenen op hun omgeving en andere actoren middels interactie. De verzameling actoren is niet homogeen maar vertoont variatie, een succesvolle strategie is doorgaans het resultaat van selectie. Het geheel wordt doorgaans aangeduid als een Complex Adaptief Systeem (CAS).

De verzameling (Friese) uitbaters van verblijfsaccommodaties is niet homogeen, je hebt hotels in uiteenlopende soorten en maten, B & B’s, bungalowparken, e.t.c. Elke uitbater heeft een eigen strategie om gasten in huis te krijgen. Onderlinge interactie is minimaal, er worden bijeenkomsten georganiseerd om die interactie en die met de organisatoren van (culturele) evenementen op gang te brengen. Werp een blik op het krantje met het jaarprogramma van LF2018 en stel vast de groep organisatoren ook verre van homogeen is. Ook nog eens aan verandering onderhevig, na 2018 organiseren mogelijkerwijs anderen een happening. Grote uitdaging voor na 2018: hoe draag je geleerde lessen en opgedane ervaringen over? Pas wanneer een en ander beklijft kun je vaststellen dat er structureel iets veranderd is. Jammer dat de Friese campus van de Rijksuniversiteit van Groningen pas volgend jaar van start gaat en we nu een wetenschappelijk vastgestelde nulsituatie moeten ontberen. Friesland is volgend jaar een levend laboratorium en je zou maar wat graag willen (kunnen) vaststellen in welke mate LF2018 als hefboom heeft gefungeerd.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s