Voortschrijdend inzicht

Bij een vredelievend project als LF2018 past niet zoiets militaristisch klinkend als After-Action Review (AAR). Toch is het niet verkeerd om terug te blikken op de gang van zaken tot op heden, de huidige toestand van het project is meer geluk dan wijsheid. Wie de beelden van de presentatie van het programma heeft gemist werpt een blik op de volgende video van de regionale omroep: http://www.omropfryslan.nl/nijs/766936-fideo-wat-bliuwt-oer-fan-kulturele-haadsted-nei-2018 ? Daags na de presentatie werd huis aan huis het krantje met het jaarprogramma bezorgd, die van mij ligt op de stapel nog te lezen en in menig ander huishouden inmiddels in de daartoe bestemde afvalbak beland. Honderd dagen voor de start van het jaar waarin Leeuwarden zich Culturele Hoofdstad van Europa mag noemen, andere steden die die titel mochten voeren deden dat ook zo. Nooit begrepen waarom, we zouden volgens een externe adviseur de spanning anders niet hebben kunnen verdragen. Mogelijkerwijs dat de inwoners van die andere steden met spanning op het programma van hun stad zaten te wachten, ik heb niet de indruk dat LF2018 erg leeft onder de inwoners van Leeuwarden. De actie had wel tot gevolg dat we de markt voor touroperators zijn kwijtgeraakt. Balans: niks gewonnen, wel verloren.

De scheurkalender met tal van weetjes over Friesland en een selectie van evenementen kun je ook geen succes noemen want wegens een gebrekkige opmaak niet geschikt als planinstrument. Eerste oplage zo snel mogelijk zien te slijten zodat er  ruimte komt voor een verbeterde uitgave. Het is duidelijk dat de mensen belast met de uitvoering van het project LF2018 maar wat doen. Op sommige zaterdagmiddagen tref ik in het centrum van de stad weleens leden van een politieke partij aan die willekeurige passanten vragen naar hun mening. Desgevraagd willen veel mensen die wel geven. Zou je iets vergelijkbaars ook kunnen doen met mogelijke bezoekers voor volgend jaar? In menig hotel in Friesland overnachten gasten die hier moeten zijn en doorgaans elders verblijven, een mooie doelgroep om te bevragen. Er is een krantje met een jaaroverzicht, wat vinden mensen van elders van dat krantje en andere pr-uitingen rond LF2018 ?

Er is volgend jaar het nodige te beleven in Friesland, mensen die iets organiseren zien graag andere mensen op bezoek komen. Niks stimuleert meer dan positieve terugkoppeling. Welke pr-uitingen effectief (zullen) zijn valt in samenspraak met uitbaters van verblijfsaccommodaties te achterhalen, er is een krantje waarmee je met mensen in gesprek kunt komen. Het is natuurlijk niet verkeerd om alvast na te denken over de tijd na 2018, afgaand op het genoemde filmpje zijn er twee kampen: het ene kamp kijkt naar de politici en de politici in het andere kamp willen, niet verrassend, geen geld op voorhand beschikbaar stellen. Die patstelling doorbreek je op dit moment niet, het is zaak om die veel geroemde open gemeenschap in beweging te krijgen. Eventjes geen idee hoe dat het beste zou kunnen, voortschrijdend inzicht leidt tot de conclusie dat we niet bij de mensen van de organisatie LF2018 moeten zijn vanwege organiserend onvermogen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s