Uitgeslapen democraten

Congresgangers kunnen deels bij andere D66-ers slapen, meldde de Leeuwarder Courant onlangs. Overnachten in het WTC Expo is een prijzige aangelegenheid en om de kosten te drukken heeft een regionaal lid van die partij de rol van makelaar op zich genomen. Zouden al die congresgangers ook zo’n krantje met het jaaroverzicht van LF2018 uitgereikt krijgen? Ik begrijp dat congres 106 van D66 in Leeuwarden wordt gehouden vanwege de (vervroegde) gemeenteraadsverkiezingen in Friesland en vanwege het feit dat Leeuwarden volgend jaar Culturele Hoofdstad van Europa is. Enig opportunisme is politici niet vreemd, maar van de laatste reden stond ik wel even te kijken gelet op het feit dat de lokale democraten destijds tegen kandidaatstelling waren. Volgens het vigerende verkiezingsprogramma ziet de partij de uitverkiezing als een geschikt middel om de stad te promoten. Een magere ambitie.

Een club die het allemaal wat beter begrepen heeft is de Wateralliantie gevestigd op de Watercampus te Leeuwarden. Daar weten ze dat Leeuwarden zich van de Verenigde Naties innoverende stad voor watertechnologie mag noemen. Met dat gegeven wordt tot op heden weinig gedaan, per slot van rekening ben je als stad slechts een jaar Culturele Hoofdstad. Blijkens hun pr-uitgave Waterproof snapt die belangenbehartiger dat de status van European Capital of Culture een uitgelezen kans is om dat andere predicaat uit te venten. In ieder geval wordt er een delegatie uit Zuid-Korea verwacht, een land waarmee de provincie Friesland een tijdje terug een soort van convenant heeft afgesloten. Het nuttige met het aangename verenigen en er centen mee verdienen. Hoezo gaat LF2018 niks opleveren?

Regeren is vooruitzien, zo’n congres met nieuwe ministers is een mooie gelegenheid wat dingetjes in gang te zetten. D66 mag de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen leveren en watertechnologisch instituut Wetsus te Leeuwarden ontbeert nog structurele financiering op de lange(re) termijn, een aardig onderwerp voor in de wandelgangen. Het lijkt mij ook niet verkeerd om de minister alvast te strikken voor de waterweek volgend jaar wanneer o.a. de Zuid-Koreanen op visite komen. We mogen hopen dat iedere uitbater van een verblijfsaccommodatie inmiddels over een stapel kranten met het jaaroverzicht van LF2018 beschikt om uit te delen aan de gasten. De lokale congresgangers gaan dat natuurlijk controleren want uitgeslapen democraten hebben een open oog voor de toekomst van de stad en de provincie.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s