Noordelijke vooruitgang

Noordelijke bestuurders en beleidsmakers helpen dit landsdeel graag vooruit en bedenken daarom de gekste dingen. Een snelle verbinding met de Randstad zou goed voor het Noorden zijn want elders in Europa is dat ook ooit eens goed uitgepakt. Als beleid bedoeld is om het verschil te overbruggen tussen de huidige situatie en een (politiek) gewenste situatie dan zijn er aannames over oorzaak en gevolg in het geding. Er wordt een causaal verband verondersteld tussen de inzet van een beleidsinstrument en het beoogde resultaat. Het meest recente gedachtespinsel van noordelijke bobo’s is een snelle verbinding op basis van een zogeheten Hyperloop. Van journalisten mag je verwachten dat die de veelal onuitgesproken aannames toetsen op realiteitszin, die van de Leeuwarder Courant vinden het wenselijk de bobo’s naar de mond te praten gelet op een ronkend hoofdredactioneel commentaar een tijdje terug. Ik maak u graag attent op de mening van een hoogleraar mobiliteit van de Technische Universiteit Eindhoven die te lezen valt op de website van de Volkskrant http://www.volkskrant.nl/opinie/hyperloop-lastige-oplossing-op-zoek-naar-een-probleem~a4498736/ . De kans op een snelle verbinding van het Noorden naar de Randstad op basis van een Hyperloop is nul.

Na afloop van verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer is het een goed gebruik om de (in)formateur een wensenlijstje te sturen, het Noorden deed dat ook. Enige samenhang kon ik er niet in ontdekken, die met de Hyperloop kunnen we doorstrepen. Voor zover ik kan nagaan is het enige project gericht op de vooruitgang van het Noorden het project Region of Smart Factories ( http://www.rosf.nl ). Onder de participerende bedrijven een tweetal dat zich bezighoudt met Big Data waaronder eentje gelieerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Software ontwikkelen op kosten van de samenleving en er vervolgens geld mee willen verdienen, de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij heeft geen probleem met deze vorm van concurrentievervalsing. Beide bedrijven hanteren een eigen platform, kleine kans dat daar wat mee te verdienen is omdat de rest van de wereld veelal open source software hanteert. Het Internet zoals we dat kennen werd een succes omdat de benodigde infrastructuur in de vorm van webbrowsers en webservers gratis beschikbaar is. Een veel gebruikte webserver is die van de Apache Software Foundation ( http://www.apache.org ). Op die website is ook de bulk van de software te vinden voor Big Data, gedoneerd door de grootste bedrijven en organisaties van de wereld, bewezen spul en goed gedocumenteerd. In Noord-Nederland vinden de mensen het nodig met twee verschillende eigen frutsels aan te komen kakken. Internet werd een succes vanwege het netwerkeffect, hoe meer deelnemende zielen des te meer vreugde. Als het gaat om Big Data dan zal dat effect alhier niet snel gerealiseerd worden.

Voorgaande jaren konden we halverwege de maand mei steevast projecten bezoeken in het kader van de kijkdagen Europa om de hoek. Ik heb geen idee waar we dit jaar in Noord-Nederland een kijkje hadden kunnen nemen, ik heb er werkelijk niks van meegekregen. We moeten helaas vaststellen dat de noordelijke vooruitgang krakend tot stilstand is gekomen.

One thought on “Noordelijke vooruitgang

  1. Beste Wietse,
    Ik zou bijna zeggen; onder welke steen heb jij geleefd vorige maand, als het gaat om de Europa om de hoek kijkdagen. Ook dit jaar hebben er weer heel veel projecten meegedaan en is er juist voor de noordelijke projecten landelijke aandacht geweest in de media! Om het volgend jaar niet ‘weer’ te missen, volg gewoon de Facebook pagina: https://www.facebook.com/Europaomdehoek/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s