Steeds hetzelfde riedeltje

De Rede van Friesland over circulaire economie is nog niet uitgesproken of de bestuurders denken aan iets nieuws: Noord-Nederland als proeftuin voor duurzame energie. Proeftuin heeft een beetje de suggestie van wat aanklooien in de hoop dat er iets nuttigs uit voortvloeit. De provincie Friesland is voornemens een symposium over circulaire economie te organiseren, las […]

RoSF een slim idee?

Woensdag gehaktdag, pardon Verantwoordingsdag, is geweest. Is overheidsbeleid effectief gebleken? Dat antwoord wordt traditioneel gegeven op de derde woensdag van mei, de Verantwoordingsdag. Een nieuw belastingssyteem is niet realistisch volgens de Algemene Rekenkamer want de Belastingdienst heeft de ict niet op orde. De bedrijfsvoering van het Ministerie van Defensie laat te wensen over, de invoering […]

Beleid vereist inzicht

Fryske Akademy gaat onderzoek doen naar de oude zuivelschool in Bolsward. Intrigerend berichtje op de website van de regionale omroep compleet met een fraai plaatje uit de oude doos http://www.omropfryslan.nl/nijs/638719-fryske-akademy-docht-undersyk-nei-alde-suvelskoalle-boalsertĀ  Twintig jaar geleden ging de zuivelschool op in de huidige Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) in het kader van het Heerenakkoord, ik weet er alles […]

Voor de verandering

Planologen maken fouten las ik op Liwwadders.nl, een van de weinige plekken waar we nog iets over Leeuwarden kunnen lezen. Goed beschouwd is recreatiegebied de Groene Ster een planologische fout. Maar wel een mooie. Planologie is een beleidswetenschap en geen exacte wetenschap, fout is eigenlijk geen goede benaming, inschattingsfout zou een betere omschrijving kunnen zijn. […]

Feest in de Groene Ster

Maar goed dat ik vanwege Loop Leeuwarden in vorm ben, een festival in de Groene Ster betekent niet zelden onverwacht extra meters maken. De feestneuzen van Promised Land treffen het dit jaar niet met het koude weer, dat wordt stevig dansen om warm te blijven. De broek kan maar beter aangehouden worden anders krijgen ze […]

Groene Ster het beloofde land?

Waar is Promised Land met Pinksteren in de Groene Ster? Het festivalseizoen in recreatiegebied de Groene Ster moet nog beginnen maar de Twitterberichten flitsen alweer voorbij. In ieder geval is Promised Land, de eerste van de drie maximaal toegestane festivals, niet op de plek van de voorgaande twee jaren. Het terrein staat het niet toe. […]

Overheden voor ondernemingen

Van de Gouden driehoek horen we niet veel meer, de veronderstelde voorbeeldige samenwerking tussen overheden, onderwijs en ondernemers. In Friesland is die driehoek een lachertje, het College van Gedeputeerde Staten wenst zelfs geen economisch beleid van enige betekenis te voeren. Nee, neem dan de lokale liberalen. Die stelden onlangs schriftelijke vragen aan het College van […]