Leeuwarden op de kaart

Leeuwarden staat natuurlijk op tal van plaatsen op een kaart, Leeuwarden op de kaart zetten is typisch iets voor bestuurders en beleidsmakers. Positieve pr genereren met de bedoeling bezoekers te trekken. Loffelijk streven natuurlijk, toch jammer dat de gemeente Leeuwarden zo’n beroerde afdeling communicatie heeft. Kaarten spelen een belangrijke rol is het leven van de mens, een mooi maar ook lijvig boek over dit onderwerp is Een geschiedenis van de wereld in twaalf kaarten. Ik kan het iedereen aanbevelen en zeker onze ambtenaren. Het genoemde boek begint bij de Grieken en eindigt bij Google en verhaalt over de rol van kaarten in de verschillende tijdperken. Met het verstrijken van de tijd kregen kaarten een verschillend voorkomen en vervulden ze een andere rol. Nederland beleefde ooit een Gouden Eeuw omdat het kon voortborduren op kaarten gemaakt door Portugezen. De Mercator-projectie werd daarbij nog niet toegepast. Gerard Mercator kreeg destijds les van ondermeer Gemma Frisius, van oorsprong een Fries. Later dit jaar wordt in Leeuwarden het academische jaar geopend met de Gemma Frisius-lezing.

Dichter bij huis, in recreatiegebied de Groene Ster, spelen kaarten ook een rol. Over een paar weken het muziekfestival Psy-Fi. Volgens een aankondiging op de website van de gemeente Leeuwarden is de hele Groene Ster een paar weken afgesloten. Ik weet niet beter dan dat een groot deel een tijdje niet bruikbaar is voor doorsnee recreanten zoals ik. Voorafgaand aan mijn gebruikelijke hardlooprondje in dat gebied zal ik survivalspullen moeten pakken, vorig jaar kwamen mijn semi-militaire vaardigheden goed van pas bij het nemen van diverse hindernissen. De naturisten hebben het beter geregeld, zo las ik op hun website. Een aparte webpagina gewijd aan de komst van Psy-Fi: hoe het strandje te bereiken is, waar te parkeren, etc. Zie; http://www.strandje.nl/2015/Psy-Fi/Psy-Fi.htm met heel aardig … een kaartje. Zagen we bij het onlangs gehouden muziekfestival Welcome to The Village op de website van de organisatie een verouderd overzicht van de Groene Ster, Google Maps kan ook het recreatiegebied van na de herinrichting presenteren.

Zo kan ik niet alleen zien welk deel van de Groene Ster is afgesloten maar ook dat een tip van mij ter harte is genomen. Als de doorgaande fietspaden toch niet te gebruiken zijn dan kunnen de afscheidingshekken ook wel aan het begin van de paden gezet worden. Geen ergenissen meer bij fietsers en wandelaars vanwege doodlopende fietspaden en een groter festivalterrein. De organisatie leert sneller dan de afdeling communicatie van de gemeente. Een groot deel van de Groene Ster is straks afgesloten, Aqua Zoo en de camping zijn bereikbaar. Een van de losloopgebieden voor honden is niet bruikbaar, de andere is bereikbaar via de parallelweg richting Camminghaburen. De doorgaande oost-west route door het recreatiegebied is na Aqua Zoo gestremd, graag een markering bij de T-splitsing tussen de camping en het dierenpark. Dagrecreatie is alleen mogelijk bij de Grote Wielen. Volgens mij moet het nu mogelijk zijn om het publiek adequaat te informeren.

Leeuwarden op de kaart zetten vereist een goed functionerende afdeling communicatie. Als het gaat om informatieverstrekking richting reguliere recreanten van de Groene Ster staat de gemeente Leeuwarden vooralsnog gewoon in de blote kont.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s