Zweedse associaties

Voorstanders van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 worden min of meer geacht te weten welke steden recentelijk European Capital of Culture (ECoC) zijn geweest of het gaan worden. Vorig jaar was Marseille geen succes. Het won de titel ondermeer omdat het de armste stad van Europa is en wel een opkikkertje kon gebruiken. Helaas, vanwege de […]

Virtueel feestje bouwen

Ziet u ook zo uit naar Culturele Hoofdstad 2018? Ik wel. Al die mogelijkheden voor vernieuwing en innovatie, geweldig. Een beetje jammer dat het organiserend vermogen in Friesland niet zo groot is. De aanloop naar de kandidaatstelling van Leeuwarden voor European Capital of Culture (ECoC) 2018 was een aanfluiting, de beoogde organisatie voor de uitvoering […]

Wat een idee!

Knap vervelend, al die raadsleden met een ambtelijke of onderwijsachtergrond. Ambtenaren vragen aan ambtenaren om innovatiebeleid voor het bedrijfsleven en wat het College van B&W van Leeuwarden denkt te doen aan een dreigend verlies aan werkgelegenheid in de dienstensector. Twee recente voorbeelden van uitingen van twee lokale liberale partijen. Het lijkt mij dat wanneer er […]

De roep om de sterke man

Als de roep om de sterke man – het mag ook een vrouw zijn – klinkt, berg je dan maar. Meestal is er het nodige gaande en komen de direct belanghebbenden er onderling niet uit. Een sterke man / vrouw is dringend gewenst. Dat beeld blijft een beetje hangen na berichten in de media over […]

Effe checken

Gelukkig kon ik net voor de (tijdelijke) sluiting van een bekende boekwinkel mijn slag slaan. Voor enkele euro’s ‘Where good ideas come from’ weten te scoren. Over ‘The Seven Patterns of Innovation’. De lokale liberalen zijn uiterst content dat het nieuwe collegeprogramma rept over innovatie, hoe een en ander in het vat gegoten moet worden […]

Iepen Mienskip kleffe boel

Goed dat ik een Liwwadder ben. De Fries bestaat namelijk niet en mienskip is een verzinsel van de culturele elite om niet-Friezen buiten de deur te houden. Dat viel onlangs in de Leeuwarder Courant te lezen. Helaas vermeldde de reportage niet dat het een bijeenkomst van de Friese netwerkuniversiteit UCF betrof. Die club organiseert wel […]