Leven in de toekomst

Een mens is nooit te oud om te leren en daarom zat ik onlangs bij University Campus Fryslân (UCF) in de schoolbankjes. Eigenlijk kan dat niet want UCF is geen echte universiteit maar een netwerkorganisatie. Onder de werktitel WinterSchool organiseerde UCF vier dagen lang een reeks voor iedereen vrij toegankelijke lezingen. Ik koos voor die […]

Doe het zelf!

Onlangs liep ik op de afscheidsreceptie van de innovator van Kabel Noord, een kleine onafhankelijke kabelmaatschappij opererend vanuit Dokkum, de voormalige directeur van de Internet Academie tegen het lijf. De beste man kan vanwege gezondheidsproblemen niet meer werken en daarmee is kenniscentrum Internet Academie van NHL Hogeschool opgehouden te bestaan. Of ik van Arduino gehoord […]

Werken voor Friesland

Het investeringsprogramma “Wurkje foar Fryslân”, de besteding van een deel van de Nuon-middelen ter stimulering van de Friese economie, werkt nog niet. De kredietverstrekking naar mkb-ers via de Kredietbank zou niet volgens de regels zijn, zo begrijp ik uit berichten in de media. Banken doen niet geheel zonder reden een beetje moeilijk over het verstrekken […]

Leeuwarden levend laboratorium

Leeuwarden wordt een Living Lab, zo las ik onlangs in een digitale nieuwsbrief van iBestuur. Een en ander hangt samen met de overdracht van taken van het Rijk naar gemeenten, een onderwerp waar we de politieke partijen in de aanloop naar de vervroegde gemeenteraadsverkiezing niet over hebben gehoord. Deze decentralisatie kan grote gevolgen hebben voor […]

Ongekende overvloed

D66 breekt door in Leeuwarden, las ik in de Leeuwarder Courant naar aanleiding van de uitslag van de vervroegde gemeenteraadsverkiezing. Ooit leverde die partij zelfs een wethouder, maar dat is alweer een tijdje geleden. Het was in de tijd dat het stadskantoor werd gebouwd en die bouw door kostenoverschrijdingen werd geplaagd. Jammergenoeg ging de bouw […]

Passen en meten

Kan dat, het verdienvermogen van Friezen vergroten? Verdienvermogen is een sleutelbegrip in het onlangs verschenen rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) getiteld “Naar een lerende economie”. Weliswaar weten we niet waarmee mensen in de toekomst hun boterham verdienen, maar als we erin slagen hun vermogen tot geld te verdienen te vergroten dan […]

Naar een lerende economie

Lange tijd was het onderwijs als middel ter verheffing van het volk het domein van de sociaal-democraten. Sinds kort werpen de links-liberalen zich op als hoeder van het onderwijs. Toch even gekeken wat die met de vervroegde gemeenteraadsverkiezing lokaal nu willen. Een wethouder voor werk en onderwijs! Een stukje verderop bij mij staat om de […]

Innovatiepact geen vooruitgang

Ongeveer iedereen in Friesland die níet innoveert lijkt er zich bij aangesloten te hebben, het Innovatiepact Fryslân. Een berichtje van die strekking trof ik aan op de website van de NHL Hogeschool. Geen wonder dat de provincie Friesland steevast onderaan allerlei innovatieranglijstjes bungelt, de lijst met participanten in het pact is wel erg lang. Veel […]

De eetbare stad

De pannen liggen na de storm weer op het dak, het huis is bewoonbaar en derhalve niet beschikbaar voor stadslandbouw. Huh? Volgens de voorman van de Nieuwe Leeuwarder Partij (NLP) moeten we Leeuwarden vooral niet willen vergelijken met steden als New York, zo las ik op de nieuwssite Liwwadders.nl Dat zou ik inderdaad maar niet […]