Welcome to The Beach

Het fascinerende en soms frustrerende van openbaar bestuur is dat het veelal zo weinig wetenschappelijk is. Goed beschouwd is dat zeer opmerkelijk, bij beleid gaat het om het overbruggen van het verschil tussen de huidige situatie en een gewenste situatie. Afhankelijk van het onderwerp wordt in de politieke arena bepaald wat als de gewenste situatie moet worden beschouwd. Zo hebben we dat in ons land afgesproken. Als eenmaal is bepaald welk verschil overbrugd moet worden, wordt er beleid ontwikkeld. Er worden maatregelen en instrumenten bedacht waarbij een causaal verband wordt verondersteld tussen het inzetten van de bedachte beleidsinstrumenten en het beoogde doel. Nu zijn bij sociale en beleidswetenschappen de relaties tussen oorzaak en gevolg beduidend minder direct en helder dan bij natuurwetenschappen, in het openbaar bestuur blijft het doorgaans een verrassing of beleid effect heeft. Beleidsevaluatie is noodzakelijk.
Eind september wordt het project herinrichting Groene Ster ergens in dat recreatiegebied afgesloten. Is het project een succes geworden? Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water voldoet het water in de Groene Ster niet aan alle normen. Chemisch en bacteriologisch is er niet veel mis, de doorzicht van het water laat te wensen over en met mooi weer kunnen mensen vanwege blauwalg vaak niet zwemmen. Blauwalg is geen alg (een eencellige plant) maar een cyanobacterie die een gif afscheidt waar mensen met een verminderde weerstand ziek van kunnen worden en dat kunnen we in een recreatiegebied niet gebruiken. Beleidsmedewerkers van de gemeente Leeuwarden en Wetterskip Fryslân bedenken een oplossing; we knippen het probleemgebied in tweeën. Probleem gehalveerd, niet waar? Noordelijk compartiment wordt begrensd door strandjes parallel aan de Groningerstraatweg, de westelijke korte zijde van deze rechthoek loopt evenwijdig aan het water dat de woonwijk Camminghaburen scheidt van de Groene Ster, de onderste lange zijde is een nieuw aangelegd dammetje met een fietspad, de oostelijke korte zijde is een stuw waar de bovenste laag van het water overheen stroomt. Een gemaaltje verderop bij AquaZoo pompt het boezemwater dat ten westen van het compartiment wordt ingelaten weer naar de Grote Wielen. Het zuidelijke compartiment kent geen doorstroming meer en wordt aan de zuidzijde begrensd door rietvelden in ontwikkeling, vanaf het weggetje Camminghaburen richting golfbaan duidelijk zichtbaar.
Probleem bij dit project is dat er geen nulsituatie is vastgesteld, er is geen meetlat waarlangs je een succes kunt afmeten. In de Groene Ster wordt namelijk helemaal niets geregistreerd. Het enige dat we weten is dat er dit jaar geen zodanige concentraties blauwalg zijn gemeten waardoor er niet gezwommen kon worden. Succes? Ja, want in het zuidelijke compartiment ontstond wél blauwalg ook al is dat niet de bedoeling. De rietvelden zijn vanwege het koude voorjaar niet tot ontwikkeling gekomen, die moeten het voedsel aan het water onttrekken zodat er in de toekomst geen blauwalg ontstaat. We moeten voor het zuidelijke deel nog een paar jaar geduld hebben voordat we de effectiviteit van dit beleidsinstrument kunnen beoordelen.
Ik verklaar bij deze de herinrichting van de Groene Ster tot een succes, voordat burgemeester Crone dat doet ook al heeft hij er totaal geen verstand van. De beleidsbenadering was hoogst onwetenschappelijk, ik vraag mij af wat bestuurders en beleidsmakers een werkdag zoal doen. Gelet op het zwakke verband tussen de geleverde inspanning en het behaalde resultaat kunnen ze net zo goed op het strand (gaan) liggen. Welcome to The Beach!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s