Welkom in het dorp Leeuwarden

De eerste editie van het voor Leeuwarden nieuwe muziekfestival Welcome to the Village is uitverkocht en daarmee een succes. Toch jammer dat ik samen met iemand anders genoodzaakt was een bezwaarschrift in te dienen tegen het verstrekken van de evenementenvergunning voor dit festival in recreatiegebied de Groene Ster. We hebben niks tegen het festival maar wel tegen de gang van zaken rondom de noodzakelijke vergunningen. We hebben de festivalorganisatie en de gemeente Leeuwarden moeten vertellen dat alleen een evenementenvergunning niet toereikend was, het zegt iets over de kwaliteit van de ambtelijke organisatie. Ons bezwaarschrift wordt inhoudelijk na het houden van het festival behandeld en de gemeente Leeuwarden heeft ons schriftelijk laten weten dat zeer zorgvuldig te willen doen en de gebruikelijke reactietermijn is gelijk met zes weken verlengd. Die zorgvuldigheid hadden ze beter bij het verstrekken van de vergunningen kunnen betrachten dan hadden wij geen bezwaarschrift hoeven in te dienen.
Wat is er aan de hand? De plannen voor een muziekfestival in de Groene Ster waren al langer bekend, maar de details niet. Er moet een festivalterrein afgezet worden en waar komen dan de hekken te staan en wie kan dan wat wel of niet meer doen? De evenementenvergunning geeft de organisator van Welcome to the Village toestemming voor het organiseren van een muziekfestival met versterkt geluid op … perceel De Groene Ster. Nu is recreatiegebied de Groene Ster twee keer zo groot als de naastgelegen woonwijk Camminghaburen. Stel het College van B&W verleent een evenementenvergunning voor een buurtfeest ergens in Camminghaburen. Als inwoner van die wijk zult u ongetwijfeld willen weten waar dat feestje dan is zodat u uw burgerrechten kunt uitoefenen door eventueel bezwaar aan te tekenen. In de Groene Ster is het ietsje ingewikkelder. Het is in het belang van de inwoners van Leeuwarden e.o. om met mooi weer te kunnen recreëren in dat recreatiegebeid. Nu is een anonieme dagrecreant geen belanghebbende in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Als de gemeente een vergunning verstrekt voor een festival waardoor geen enkel strandje gebruikt kan worden en het toiletgebouw onbereikbaar is geworden dan zijn er maar weinig mensen die daar protest tegen kunnen aantekenen. Kern van het probleem: ambtenaren worden geacht het algemeen belang te bewaken maar doen dat wegens een gebrek aan kennis van het recreatiegebied niet.
Tijdens het festival was een substantieel deel van de Groene Ster niet bruikbaar doordat een doorgaand fietspad was afgesloten door de organisatie. Het begin van het fietspad ter hoogte van de hoofdingang van camping de Kleine Wielen fungeerde door het gebruik van een wegafzetting als een vooruitgeschoven ingang van de echte neveningang van die camping. Zoiets is niet in het algemeen belang, zeker niet wanneer er alternatieve oplossingen mogelijk zijn. Die alternatieve oplossingen hadden we moeiteloos kunnen en willen aandragen.
Leeuwarden heeft de ambitie om in 2018 de Culturele Hoofdstad van Europa te willen zijn. Mocht de stad de hoofdprijs winnen dan worden er gedurende dat jaar tal van eenmalige evenementen georganiseerd, festivals zoals Welcome to the Village maar dan een maatje groter. Als ik kijk naar de gang van zaken rond dit festival dan is Leeuwarden voor het organiseren van CH2018 nog een maatje te klein. Het motto van het festival was schouder aan schouder als een mienskip werken aan de toekomst van de stad Leeuwarden en de provincie Fryslân. Wat mij betreft is die mienskip een kleffe boel wanneer je niet van de input van welwillende burgers gebruik wilt maken. In het algemeen belang dien ik rustig een bezwaarschrift in, het proces rond Welcome to the Village lijkt nergens op, een mogelijke culturele hoofdstad onwaardig. Welkom in het dorp Leeuwarden.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s