Melk, de witte motor

Zuivelindustrie in Noord-Nederland is booming business. Koppen van die strekking zijn op meerdere plekken te lezen. Recentelijk ging de eerste paal de grond in van een tweetal zuivelverwerkende fabrieken in Heerenveen, beide projecten staan onder leiding van twee sûvels, afgestudeerden van de (toenmalige) zuivelschool in Bolsward. Voormalige medewerkers van die opleiding moeten het zonder geuzennaam […]

Rede van Leeuwarden

Een Rede van Leeuwarden kennen we nog niet, ik kan het gebabbel van burgemeester Crone tijdens de nieuwjaarsreceptie in ieder geval niet als zodanig aanmerken. Voordat de burgemeester naar aanleiding van het winnen van de titel Culturele Hoofdstad 2018 zo’n rede invoert alleen voor mensen van buiten Leeuwarden, wil ik eerst even mijn zegje doen. […]

Gesubsidieerde hobby

Officieel wordt het ontkend. Dat de verdeling van de economische speerpunten over de drie noordelijke provincies iets te maken zou hebben met aldaar aanwezige instellingen. Niks geen energie voor Groningen vanwege de Gasuinie, of sensortechnologie voor Drenthe vanwege Astron en watertechnologie voor Friesland vanwege Wetsus. Wat dan wel de reden voor de keuze van deze […]

Friese tradities

Vorig jaar rond deze tijd mocht de toenmalige directeur van het Centraal Planbureau (CPB) Coen Teulings de eerste Rede fan Fryslân uitspreken. Aanleiding was de opening van het nieuwe provinciehuis en dat zou volgens CvdK Jorritsma het begin zijn van een nieuwe Friese traditie: tot 2040 zou elk jaar iemand van buiten de provincie zijn […]

Duurzame visieloosheid

Dit wordt een futloos stukje. Ik word namelijk heel moe van het Leeuwarder duurzaamheidsgedoe, ondanks al die energie van de zon. Daar zit een deel van het probleem. In 2020 als stad fossielvrij willen zijn en alleen maar visieloos zonnepanelen op daken plaatsen. Het schijnt dat je daar als gemeente een prijs mee kunt winnen […]

Culturele Hoofdstad 2018 — Nu Aris

Indrukwekkend de huldiging van voetbalclub Cambuur op het Oldehoofsterkerkhof, in veel media aangeduid met centraal plein in Leeuwarden. Weinig bestuurlijk bekenden gezien. Oud-wethouder Gerrit Krol, van gemeentewege toezichthouder bij Cambuur, vergezeld door Harjan van Dam bekend van ondermeer het evenement Loop Leeuwarden. Oeds Westerhof van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 was er ook en dat terwijl […]

Leeuwarden niet bij de tijd

Het is weer tijd voor een weblogstukje. Als er niet eentje op gezette tijden verschijnt raken sommige mensen van slag. Onze taal staat vol van uitdrukkingen aangaande tijd, kennelijk heeft de mens iets met tijd. Weleens een andere diersoort met een klok of een horloge gezien? Toen de mens nog een jager-verzamelaar was moet de […]

Geschiedenis schrijven

De voorzitter van Leeuwarder historische vereniging Aed Levwerd gaat over een tijdje spannende momenten tegemoet. Begin september komt de jury van Culturele Hoofdstad 2018 naar Leeuwarden om een en nader met eigen ogen te zien en tal van organisaties die zich bezighouden met cultuur in deze stad in heden en verleden gaan hun beste beentje […]