Wel geld, geen investeringsidee

Op een zak geld zitten en niet weten wat er mee te doen. Dat is in de kern het probleem van het College van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Driehonderd miljoen euro willen investeren in de Friese economie en niet weten wat te doen. Critici verweten het college een gebrek aan visie wegens het ontbreken van […]

Tel uit je winst

De tijd van filevorming ter hoogte van het huidige WTC Expo in verband met de Bedrijvencontactdagen (BCD) liggen ver achter ons. De dertigste editie van die BCD had dit jaar moeten zijn, maar werd het niet. In plaats daarvan een nieuwe zakelijke beurs genaamd Trade Experience Leeuwarden (TEL) met jammergenoeg een beperkte opkomst. Zelf heb […]

Energieverlies

Zonder ambities geen vooruitgang, goed dat Leeuwarden ambities heeft. Maar wel graag realistische. Onlangs berichtte de Leeuwarder Courant over de ambities van Leeuwarden om in 2020 vrij te zijn van fossiele brandstoffen. Geen idee waar het goed voor is, het is bovendien niet te realiseren en derhalve niet realistisch. Voor het overige was het een […]

Gevestigden en buitenstaanders

Meestal maken sociaal-democraten zich druk over de openbare bibliotheek, toch een instrument ter verheffing van het volk. Best wel verrassend dat geruime tijd geleden een tweetal lokale liberale partijen zich (ineens) druk maakten over de toekomst van de bieb. Volgens mij heeft de centrale vestiging van de Openbare Bibliotheek in Leeuwarden over belangstellend bezoek niet […]

Ongetoetste aannames

Ook al zou ik het geld hebben voor een aldaar gangbare woning, ik zou er niet willen wonen. Meestal laat ik de woonwijk Blitsaerd niet links maar rechts liggen. Het laatste gedeelte van mijn hardlooprondje voert langs de Groningerstraatweg van recreatiegebied de Groene Ster naar het centrum van de stad. Dan kom ik aan de […]

Industriestandaarden? Nooit van gehoord.

Beleidsmakers hadden het mooi bedacht: onder het mom van administratieve lastenverlichting ondernemingen en organisaties SBR (Standard Business Reporting) aansmeren. SBR is het programma van de overheid om gegevens ten behoeve van de Belastingdienst, CBS en KvK in een digitaal formaat genaamd XBRL (eXtensible Business Reporting Language) elektronisch te laten aanleveren. Volgens de bijbehorende website ( […]

Wormen voor voedsel

Gebakken meelwormen schijnen nog wel te pruimen te zijn. Elders in de wereld zijn er culturen waar ze een vette worm als een delicatesse beschouwen. In Nederland als bedrijf geld verdienen aan wormen voor voedsel is daarom geen voor de handliggende gedachte. Toch is dat wat het in Leeuwarden gevestigde Tailtec voornemens is te gaan […]

Fries FabLab voor inspiratie

Wat zou u doen wanneer u FabLab-baas van Friesland zou zijn? Die vraag stelde een ambtenaar van de provincie Fryslân aan een spreker tijdens de bijeenkomst van Bibliotheekservice Fryslân gewijd aan een Fries, mobiel Fabrication Laboratory genaamd FryskLab. Het antwoord is (nog) niet bekend, de bijeenkomst zelf werd gehouden in een magazijn. Een beetje refererend […]

Fries FabLab in de maak

“Met FabLabs moeten we iets doen”, riep een ambtenaar van de gemeente Leeuwarden tijdens een bijeenkomst van Bibliotheekservice Fryslân over een Friese, mobiele variant van een Fabrication Laboratory genaamd FryskLab. Laat mensen een werkend exemplaar van een 3D-printer zien, vertel ze de mogelijkheden en ze zijn verkocht. Ook ambtenaren van de gemeente Leeuwarden kun je […]