Klassieke verleiding

Zullen politieke partijen de klassieke verleiding kunnen weerstaan niet te scoren met de expositie de Klassieke Verleiding? Pronken met andermans veren hoort bij het politieke bedrijf, volgend jaar mogen inwoners van Leeuwarden twee keer naar de stembus en de verleiding is derhalve groot. In 2017 niet alleen verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer maar ook voor nieuwe gemeenteraad vanwege een gemeentelijke herindeling. De nieuwe inwoners zijn van harte welkom in de European Capital of Culture, dat maak je niet alle dagen mee. Of Culturele Hoofdstad 2018 een eclatant succes gaat worden moet natuurlijk nog blijken, een drama lijkt het niet te gaan worden door de inbreng van de regionale gemeenschap die aanvankelijk werd genegeerd. Vooralsnog (voor zover bekend) geen grote kostenoverschrijdingen waarvoor de tegenstanders destijds vreesden, de gemeenteraadsverkiezing eind 2017 lijkt geen bijltjesdag te gaan worden. Het motto van de organisatie was: geen geld, geen project. De stapel boeken met reproducties van Escher zijn bij de lokale boekhandel  verdwenen, ik vermoed dat wat vrijwilligers de plaatjes aan het uitknippen zijn zodat die voorzien van een lijstje op de overzichtstentoonstelling in 2018 kunnen hangen. Je moet toch wat wanneer je als organisatie een verkeerde inschatting maakt over de inkomsten. Gelukkig wist die verguisde mienskip mooi een veelvoud aan suggesties voor projecten in te dienen.

Nee, neem dan die in het Friese Dronrijp geboren Lourens Alma Tadema die later door het leven ging als Sir Lawrence Alma-Tadema. Voorafgaand aan de opening van de overzichtstentoonstelling van zijn werk in het Fries museum een intrigerende foto in de Leeuwarder Courant met een peinzende gedeputeerde van … economische zaken. Je zou verwachten dat dit soort klusjes iets is voor de gedeputeerde van cultuur, heel opmerkelijk heeft geen enkele politieke partij hierover schriftelijke vragen gesteld. Per slot van rekening een probaat middel om de media te halen. Beide gedeputeerden zijn lid van een partij die tegen de komst van een nieuw Fries museum op een vernieuwd Wilhelminaplein was. Beiden hebben geen visie op hun beleidsterreinen en dat terwijl onderzoek heeft uitgewezen dat de bezoekers van het Fries museum zo’n twintig euro per persoon lokaal besteden. Honderdduizend bezoekers voor Alma-Tadema’s de Klassieke Verleiding betekent toch een impuls van een paar miljoen. Bij Leeuwarder huishoudens zal heel wat meer geld binnen moeten komen voordat die collectief zo’n bedrag lokaal kunnen uitgeven. Gelet op de lange rijen voor de kassa ben ik zelf nog niet wezen kijken, ik heb altijd begrepen dat Alma-Tadema goed schilderen wist te combineren met zakelijk handelen en om die reden bij leven schatrijk was. Het kan natuurlijk zijn dat de gedeputeerde van cultuur haar collega van economische zaken en provinciale centjes heeft gevraagd: Goh, ga eens kijken hoe hij dat kunstje heeft geflikt? Eigenlijk verwacht ik dat politieke partijen schriftelijke vragen zullen stellen in de trant van: Is het College van GS van Friesland inmiddels overtuigd van noodzaak en wenselijkheid van meer blockbusters na 2018?

Na 2018 zijn er verkiezingen voor de provinciale staten en het aardige is dat geen enkele partij in de klassieke verleiding kan komen een eventueel succes van Culturele Hoofdstad 2018 te claimen. Twee collegepartijen waren ronduit tegen het project, de andere partijen stonden en staan wat positiever tegenover deze unieke happening. Met welke veren het College van GS wel gaat pronken weet ik niet, hun hoogste streven lijkt te zijn het gezamenlijk uitzitten van de rit. Hun bijdrage aan de toekomst van Friesland schommelt om en nabij nul.

Chief Executive Officer

Aangezien het ritme van dit land door vakanties wordt bepaald is de kans groot dat er deze week even geen beleid wordt gemaakt. Niet dat dat erg is, als er een markt voor overheidsbeleid zou bestaan dan zou niemand er een cent voor over hebben. Klinkt best wel stoer: beleid maken. Alsof je iets maakt waar anderen wat aan (kunnen) hebben. Risicoloze bezigheid, als beleid niet werkt maak je gewoon nieuw beleid. Beleid is bedoeld om het verschil te overbruggen tussen de huidige situatie en een gewenste situatie. Als het goed is ligt aan elk beleid een theorie ten grondslag, een redenatie waarom de inzet van de voorgestelde maatregelen het gewenste doel dichterbij brengt. Wanneer het bij een economie gaat om het leveren van producten en diensten waarvoor mensen willen betalen omdat ze er iets aan hebben dan had iedereen kunnen bedenken dat sensortechnologie en energie geen economische speerpunten kunnen zijn. Maar niet getreurd, dit is Noord-Nederland en daar wordt nieuw beleid geformuleerd. Zag een berichtje voorbij komen over het niet doorgaan van een fabriek in de Eemshaven in het kader van de circulaire economie met niet lang daarna een melding over de kansen van die haven voor een biobased economy. Het is wat in die provincie waar zelfs vliegveld Eelde niet van de grond komt. Het Friese bedrijf achter Blue Energy op de Afsluitdijk is uitgeroepen tot Nationaal Icoon, de organisatie Wetsus achter dit project moet provinciale bestuurders manen leiderschap te tonen om de financiering structureel te regelen. Als ambtenaren iets niet kunnen dan is het wel beleid maken.

Door uiteenlopende vormen van automatisering en digitalisering zullen er de komende jaren veel banen verdwijnen. Steevast kun je dan lezen dat deze technologische ontwikkelingen ook kansen bieden. De vraag is nu: hoe ga je als regionale samenleving die kansen verzilveren? Gaan ambtenaren beleid maken? Een recente uitgave van het Amerikaanse blad HBR is gewijd aan het thema Building a Workforce for the Future. Mooi verhaal daarin over AT&T, een grondlegger van oude technologie voor telecommunicatie. Dat bedrijf moet als gevolg van technologische ontwikkelingen ook vernieuwen en pakt dat professioneel aan. Dit door technologie gedreven bedrijf heeft als voordeel dat de medewerkers uit zichzelf wel begrijpen dat ze mee moeten bewegen, de werkgever regelt de (bij)scholingsregelingen. Het uitgangspunt is dat de werknemers ceo van hun eigen loopbaan moeten worden.

De ceo van Culturele Hoofdstad 2018 meldde onlangs dat er 1200 projectvoorstellen zijn ingediend. Naast de 40 eigen projecten valt er in 2018 in ieder geval genoeg te beleven. Dat er zoveel suggesties zijn ingediend verbaast mij niet, wel dat er een evenement als CH2018 voor nodig is om ze los te weken. We mogen hopen dat de mensen de smaak van het organiseren te pakken krijgen en het blijven doen. De inwoners van deze provincie verdienen het om ceo van hun eigen leven te worden. Friesland heeft niet zoals dat Amerikaanse AT&T een ceo die mensen in beweging brengt. Het College van Gedeputeerde Staten toont wegens een gebrek aan visie zelfs geen leiderschap.

Circulaire economie

Circulaire economie is steeds terugkerend overheidsbeleid dat rijp is voor de schroothoop. Twee van de drie noordelijke economische speerpunten hebben het loodje nog niet gelegd of het volgende paradepaardje dat de economische kar moet trekken wordt van stal gehaald. Daar staat het al meer dan tien jaar te trappelen van ongeduld, kern van het probleem afval is voedsel: werkende verdienmodellen voor bedrijven. Lange tijd stond het fenomeen bekend als cradle to cradle, tegenwoordig gaat het als circulaire economie door het leven. Bij een economie gaat het om het leveren van producten en diensten waarvoor mensen willen betalen omdat ze er iets aan hebben. Wanneer bedrijven deze producten en diensten kunnen leveren zonder de inzet van menselijke handjes dan zullen ze dat niet nalaten. De Friese gedeputeerde van economische zaken verwacht dat een circulaire economie veel banen oplevert, maar maakt de denkfout dat bedrijven er niet zijn om banen te scheppen maar om producten en diensten te leveren. Met winst voor alle duidelijkheid. Als afval voedsel is dan zou het mogelijk moeten zijn om van dat afval nieuwe producten te maken waarvoor mensen willen betalen. Gelet op het feit dat een kleine groep volharders al meer dan tien jaar pogingen doet dat voor elkaar te krijgen mogen we rustig vaststellen dat het niet eenvoudig is. Nieuwe producten ontwikkelen met hergebruik als (eind)doel is een betere strategie.

Het Friese Ritsumazijl krijgt een fietsbrug van biovezels, meldde onlangs de website van de regionale omroep. Het dierenpark van Emmen heeft een brug van biocomposieten voor voetgangers, die in Ritsumazijl zou ook bewegende delen moeten krijgen. Jaren geleden vertelde iemand van Stenden Hogeschool Polymer Research and Education ( http://www.stendenpre.com ) tijdens een lunchlezing bij NHL Hogeschool over dat voornemen van een loopbrug in dat dierenpark. De lezing had als onderwerp tweede generatie biocomposieten, waarbij een groot deel van de hennep- en vlasvezels dezelfde kant op wijzen. Bij biocomposieten van de eerste generatie wijzen veel korte vezels alle kanten op met als gevolg beperkte mechanische belastbaarheid. Lukt het je om tachtig procent van de hennep- en vlasvezels eenzelfde kant op te laten wijzen dan kun je het resulterende materiaal meer belasten en in meer situaties toepassen. Er zou met Fokker in Hoogeveen een project uitgevoerd worden om dat materiaal kosteneffectief ( lees: gerobotiseerd ) te maken. Geen idee wat het project heeft opgeleverd. Een tijdje terug zag ik in het hennephuis, toen het achter de Blokhuispoort stond, een bout en moer gemaakt van hennep. Gemaakt in een 3D-printer. Forse afmetingen, maar ook echt bruikbaar als bout en moer voor die Friese fietsbrug? Dat zou je moeten uittesten. Ik vermoed dat die bout en moer van hennep minder krachten kan weerstaan dan een vergelijkbaar stel van metaal. Sterkteleer was destijds overigens niet mijn sterkste vak.

Voor kennis omtrent composieten moeten we bij een ander buurprovincie zijn, Flevoland heeft in het verleden gekozen voor de wereld van de composieten http://www.compoworld.nl . Ook dat speerpunt kampt met het probleem van de verdienmodellen, in de wereld van de lucht- en ruimtevaart speelt geld een hele grote dan wel geen rol. In de ruimtevaart speelt geld nauwelijks een rol, in de luchtvaart is er een helder verdienmodel: lichtere vliegtuigen verbruiken structureel minder brandstof en het materiaal mag wat duurder zijn. Ik heb begrepen dat het in andere gevallen minder eenvoudig is om een verdienmodel rond dure composieten te vinden. Laat onverlet dat ze in dat cluster veel kennis hebben over het belasten van materialen. Die kennis kun je maar beter aftappen voordat je een fietsbrug op basis van hennep- en vlasvezels gaat construeren. Die kennis kun je bovendien structureel aanwenden voor nieuwe producten die je na de beoogde levensduur kunt teruggeven aan de natuur. Dat is wat je noemt circulair. De huidige invulling en aanpak heeft meer weg van het trekken aan een dood paard.

Stilte in de Groene Ster

Stil in recreatiegebied de Groene Ster, stiller in Camminghaburen. Als het nieuwe asfalt op de Groningerstraatweg doet wat het moet doen: minder geluid produceren. Onlangs ontwaarde ik hardlopend op de Groningerstraatweg ter hoogte van de wijk Camminghaburen een microfoon op een staander in de berm. Een man gezeten op een stoeltje voorzien van meetapparatuur, met de muziekfestivals in het achterhoofd toch maar even het hardlopen onderbroken voor een praatje. Wat doet u hier nu precies? Het effect van een nieuwe laag asfalt meten. Een medewerker van het bedrijf DGMR ( http://dgmr.nl ) was in opdracht van de provincie doende te meten of het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt eerder dit jaar ook effect heeft gehad. Lange tijd lag er ter hoogte van de wijk Camminghaburen zoab ( zeer open asfalt beton) op de weg, sinds enige tijd ligt er een nieuwe laag bovenop. Bij zoab absorbeert de open ruimte in het asfalt van het wegdek een deel van het door banden geproduceerde geluid, het nieuwe wegdek moet voorkomen dat geluid wordt geproduceerd. Autobanden stuiteren een beetje op het wegdek, brengen daarbij lucht in trilling (produceren daarmee geluid) en de achterliggende gedachte van het nieuwe wegdek is dat als autobanden een beter contact hebben met het asfalt, daarbij minder stuiteren er minder geluid wordt geproduceerd waar anderen last van kunnen hebben. Of het daadwerkelijk werkt ben ik helaas vergeten te vragen, ik had even meer oog voor de gebruikte spullen en de gemeten geluidsniveaus.

Buurgemeente stelt aanvullende eisen aangaande de muziekfestivals in de Groene Ster, zo viel hier en daar te lezen na afloop van de derde editie van Psy-Fi. Een meetpunt ten noorden van het festivalterrein was een van die randvoorwaarden, ook al gaat die gemeente niet over het verstrekken van de vereiste vergunningen. Realistische wens? Even gekeken op de geluidsmeter van de medewerker van DGMR. Ter plekke mogen auto’s maximaal zeventig kilometer per uur, een auto die tussen de 60 en 70 km/uur rijdt produceert zo’n 65 dB aan geluid. Op de Groningerstraatweg ter hoogte van de Groene Ster mogen auto’s harder rijden en er ligt geen geluidsabsorberend asfalt, voortrazend verkeer produceert daar vermoedelijk evenveel geluid in decibels als City Rock bij het Rengerspark. Hebben we het nog niet eens gehad over de prijs van professionele spullen. De metende meneer die ik sprak gebruikte een microfoon van 1500 euro en zijn meetinstrument kost een paar duizend euro. Het apparaat nodig om het meetinstrument te kalibreren kost ook een vergelijkbaar bedrag. Vermoedelijk wordt tijdens de muziekfestivals in de Groene Ster ongeveer gemeten hoeveel geluid er wordt geproduceerd. Wat het opzetten van een meetnet niet hoeft te weerhouden, zolang je maar weet in welke mate goedkope spullen afwijken van professionele. Het bedrijf DGMR heeft ook ervaring met het maken van simulaties, lachwekkende taferelen over verkeerde opstellingen zoals bij Psy-Fi kunnen daarmee tot het verleden horen. Een slechtweeropstelling die bij het mooiste weer van de wereld geen problemen oplevert, dan doe je maar wat.

De mensen van stichting Groene Ster Duurzaam hebben inmiddels het bestaan van geluidsabsorberende materialen ontdekt, uiteraard wil je de effectiviteit kunnen vaststellen. In de markt is veel expertise aangaande het meten van geluid beschikbaar, op dit terrein kunnen nu ook stappen voorwaarts worden gezet. Het is nu wachten totdat de organisatie van Psy-Fi de stilte verbreekt met mededelingen omtrent een volgende editie.

Geen Nobelprijs voor Friesland

Mooie opsteker: Nobelprijs voor scheikunde naar hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG). Minder goed nieuws voor die regio: energieproducent Engie sluit gasgestookte elektriciteitscentrales in de Eemshaven. Ander ogenschijnlijk ongerelateerd nieuws: watertechnologisch instituut Wetsus maakt zich zorgen over de financiering op lange termijn. Onderzoeker van dat instituut wint prijs voor een zoutwateraccu. In de provincie van Energy Valley hadden ze torenhoge verwachtingen van energie als economisch speerpunt. Die elektriciteitscentrales in Oost-Groningen zouden goed zijn voor vele vaste banen. Eerste tegenvaller was dat de bouw niet veel werkgelegenheid opleverde want uitgevoerd door bouwvakkers uit andere landen van de Europese Unie. Maar onderhoud en beheer zouden zeker goed zijn voor enkele tientallen structurele banen. In de Leeuwarder Courant konden we onlangs lezen dat het in leven houden van de centrale bij Bergum werk voor vijf mensen oplevert. In de Eemshaven blijft de kolencentrale draaien, in de loop van de jaren zijn vanuit verschillende bronnen honderden miljoenen euro’s die kant op gestroomd met als trieste balans een paar honderd banen. In die contreien draaien ze vermoedelijk op een verhouding van een miljoen euro per baan. Hadden ze beter alle bewoners een Tesla kunnen geven zodat de opgewekte stroom afkomstig van zonnepanelen en windmolens opgeslagen kan worden. Mogelijkerwijs moet nu de zoutwateraccu van de Wetsus-onderzoeker uitkomst bieden. In het laboratorium werkt het perfect, nu nog opschalen las ik ergens. Dat heb ik medewerkers van die organisatie vaker horen roepen, niks zo lastig als opschalen en een werkend verdienmodel vinden.

Wetsus maakt zich zorgen over de financiering op lange termijn, vijftig kilometer naar het oosten wordt aan de RuG eerste klas fundamenteel onderzoek verricht op het gebied van scheikunde en nanotechnologie. In dat laatste geval naar de toepassingsmogelijkheden van grafeen, materiaal met een dikte van een koolstofatoom. Probleem van Noord-Nederland is dat er geen samenhangend economisch beleid wordt gevoerd. Ik ken geen initiatief van (semi-)overheidswege dat succesvol in geweest. Energie als economisch speerpunt blijkt net als sensortechnologie niet te werken. Smart grids (slimme energienetten) zijn in geen velden en wegen te bekennen. Organisaties als de non-ontwikkelingsmaatschappij (NOM), Technologiecentrum Noord-Nederland (TCNN) en de Kamer van Koophandel (KvK) vinden techniek en technologie reuze interessant maar zijn inhoudelijk onvoldoende op de hoogte om echt resultaat te boeken. Wetsus, een initiatief van onderop, is succesvol omdat het precies inzit tussen fundamenteel onderzoek en producten die bij  mkb-ers geld in het laatje brengen. Bij de RuG prima fundamenteel onderzoek en daarna niks. Neem als voorbeeld het in Leeuwarden gevestigde MetalMembranes ( http://www.metalmembranes.com ). Hun oplossing, op zoek naar problemen, laat zich kenschetsen als nanotechnologie. Hun watertechnologische kennis betrekken ze van Wetsus, hun kennis aangaande nanotechnologie is niet afkomstig van de RuG maar van het Amerikaanse Oak Ridge National Laboratory (ORNL). Zoals de naam doet vermoeden wordt die instelling grotendeels door de Amerikaanse overheid betaald.

Wetsus zou net als dat ORNL door de overheid betaald moeten worden en niet door de markt want die faalt. Bedrijven financieren is geen taak van de overheid, de provincie Friesland heeft er via een omweggetje geen probleem mee want minderheidsaandeelhouder van de NOM. Bedrijven die via de gangbare kanalen moeilijk aan geld kunnen komen kunnen soms bij de NOM terecht. Dat investeren gaat de NOM goed af, beter dan dat andere gepruts, de noordelijke provincies willen maar wat graag profiteren van het uitgekeerde dividend. Let wel: omdat de markt faalt. De provincie Friesland verstrekt ook rustig miljoenen euro’s subsidie aan een vooralsnog vaag project Region of Smart Factories waar overwegend bedrijven in participeren. Wetsus zou niet in aanmerking kunnen komen voor overheidsfinanciering? Ik kan het niet volgen. Als het College van Gedeputeerde Staten al een visie op de toekomst van Friesland heeft dan kan ik er geen samenhang in ontdekken. Zonder visie op de rol van kennis in de regionale economie win je in ieder geval geen prijzen.

Blok aan het been

Iemand heeft weleens voorgesteld om Culturele Hoofdstad 2018 te benutten voor de invoering van een Friese munt. Per slot van rekening is het de bedoeling dat we structureel beter worden van het evenement en wellicht dat de invoering een fleuro ter vervanging van de euro leidt tot het op fleuren van de Friese economie. Een fysieke munt is niet aan de orde, maar misschien wel een nieuwe zogeheten cryptocurrency. Veel gedoe over het verlies aan banen bij een grote bank met een vestiging in Leeuwarden, nergens in de pers iets over de opkomst van digitale betaalmiddelen. BitCoin is de bekendste van de cryptocurrencies, vooral van het feit dat je in die munt moet betalen wanneer je slachtoffer bent geworden van ransomware. Nederlanders zijn niet zo bekend met cybercrime en hebben veelal nog nooit gehoord van deze software waarmee je computer gegijzeld kan worden. Overigens staat de crypto in cryptocurrency voor cryptografie, de gegevens worden versleuteld. Gewoon (fysiek) geld kun je maar een keer uitgeven, je koopt wat en betaalt contant of via een betaalrekening bij een fysieke bank of een digitale als PayPal. Nullen en enen laten zich onbeperkt vermenigvuldigen, digitaal geld moet aan dezelfde randvoorwaarde voldoen als fysiek geld: ongelimiteerd “bijdrukken” is uit den boze. Een ander kenmerk van digitaal geld is dat er geen centrale boekhouding is maar een decentrale die voor iedereen te bekijken is (maar natuurlijk niet te bewerken). Dat is wat ik tot nu toe weet van digitale betaalmiddelen, helaas weet ik nog niet hoe je er eentje invoert ter gelegenheid van Leeuwarden European Capital of Culture 2018.

Een tijdje terug viel in de Leeuwarder Courant een interview te lezen met Melanie Swan, zo’n aanhanger van de Singularity University. Wat mij betreft zijn dat seculiere gelovers van techniek en technologie waar ze het fijne niet van weten. Deze mevrouw heeft een boek geschreven met de titel ‘Blockchain, Blueprint for a new economy’ dat op Amazon geen geweldige beoordelingen kreeg en na het online lezen van het eerste hoofdstuk heb ik besloten het niet te kopen. Digitale betaalmiddelen zullen heel gewoon zijn, het gaat misschien harder dan menigeen denkt. Recentelijk kwam ik terecht op de website van een webbrowser in ontwikkeling genaamd Brave. Een initiatief van Brendan Eich, de ontwikkelaar van de programmeertaal JavaScript.JavaScript is de programmeertaal van de webbrowser waarvan de eerste versie verscheen in de niet meer bestaande browser Netscape. Deze pionier heeft een bedrijf ongericht http://brave.com voor de verdere ontwikkeling van deze browser en aangezien een van de werknemers een grote naam is op het gebied van Internetprotocollen gaat het technisch wel lukken. Aangezien er met het in de lucht houden van een decentrale boekhouding kosten gemoeid zijn, wordt er per transactie een kleine commissie ingehouden. Dat is niet verschillend met de huidige gang van zaken met fysiek geld. Dat bedrijf heeft een goed doordacht verdienmodel.

Goed beschouwd is het een goed idee om een Friese digitale munt in te voeren ter gelegenheid van Culturele Hoofdstad 2018. Al was het alleen maar om te ontdekken wat er zoal bij komt kijken en wellicht dat het deze of gene op de gedachte brengt voor een goed verdienmodel. Ik ben nog even op zoek naar een goed boek over dit onderwerp en moet derhalve het antwoord schuldig blijven over een plan van aanpak. Blockchaintechnologie bestaat en verdwijnt niet meer, vooralsnog zijn tal van roeptoeters een blok aan het been die grote stappen voorwaarts verhinderen.

Open eindjes Culturele Hoofdstad 2018

Wij zullen verbazen, aldus Lieven Bertels van Culturele Hoofdstad 2018 in het Fries Journaal. Het zal mij niet verbazen wanneer al die evenementen gepaard gaan met berichtgeving over verkeerschaos i.v.m. parkeerproblemen. Dit jaar zag ik uiteenlopende berichtjes voorbij komen over logistieke problemen bij de Slachtemarathon, Welcome to the Village in recreatiegebied de Groene Ster en onlangs de Agrarische Dagen in Franeker. Bij ongewijzigd beleid wordt 2018 in ieder geval in verkeerstechnisch opzicht een drama. Na het observeren van talloze muziekfestivals in de Groene Ster vallen er een paar dingen op: er is zelden een plan en het ontbreekt de organisaties aan geschikte communicatieapparatuur. Het bedrijf dat belast is met de beveiliging van het festivalterrein beschikt doorgaans over portofoons en dat is het dan. Vrijwilligers betrokken bij de uitvoering bezitten veelal een smartphone, maar er is geen geschikte software voor een soort van command & control (c&c) systeem. WhatsApp maakt gebruik van een protocol genaamd XMPP (eXtensible Messaging and Presence Protocol, http://xmpp.org ) waarbij gelukkig de locatie van de verzender niet mee wordt verzonden. Bij een c&c systeem voor evenementen wil je die mogelijkheid graag wel zodat anderen op een kaartje op hun mobiele apparaat kunnen zien waar de verzender zich in de buurt van het gebeuren bevindt. Vrijwilligers nemen hun eigen mobiele apparaat mee, een technische oplossing moet min of meer apparaat onafhankelijk zijn. Native apps zijn niet aan de orde.

Bij mobiele apparaten zoals smartphones en tablets wordt onderscheid gemaakt tussen native, mobiele en hybride mobiele applicaties gemaakt. Een native app wordt geprogrammeerd in een programmeertaal van het onderliggende platform. Bij Android is dat de programmeertaal Java, bij iOS van Apple is dat Objective-C of Swift en bij Windows is dat weer een andere programmeertaal. Een mobiele toepassing draait in de browser van het mobiele apparaat, is ontwikkeld op basis van HTML, CSS en Javascript. Om veiligheidsredenen kunnen die toepassingen niet bij de onderliggende hardware komen. Een hybride mobiele toepassing is veelal gebaseerd op het onderstel van een Google Chrome webbrowser. Bekende oplossing is Phonegap ( http://phonegap.com ) waarbij nog steeds wordt ontwikkeld op basis van HTML (voor de structuur), Cascading Style Sheets (voor de opmaak) en de programmeertaal JavaScript voor de interactie. Toegang tot de onderliggende hardware is mogelijk omdat er voor elk platform dat wordt ondersteund  geschikte software is geschreven.  Bij een hybride mobiele toepassing wordt voor elk platform op basis van dezelfde HTML, CSS en JavaScript een aparte versie gegenereerd en gedistribueerd.

Lange tijd was ik niet te porren voor het aanleren van de programmeertaal JavaScript maar sinds enige tijd ben ik om. Dankzij projecten als Phonegap en de tegenhanger voor de desktop genaamd Electron ( http://electron.atom.io ) waarmee je op basis van HTML, CSS en JavaScript toepassingen voor pc’s kunt ontwikkelen. Als een bedrijf als Microsoft het gebruikt dan moet het wel de moeite waard zijn. Een enkeling, zoals de ontwerper van de programmeertaal JavaScript Brendan Eich, ontwikkelt er een nieuwe webbrowser mee. Eentje die advertenties blokkeert en waarmee je de leverancier van de inhoud anoniem kunt betalen. Stel je eens voor dat je Liwwadders.nl (veel advertenties, weinig nieuws) zonder die banners kunt lezen en toch wat kunt toeschuiven om de site in de lucht te houden. Over een tijdje kan het wanneer de webbrowser Brave ( http://brave.com ) beschikbaar komt. Mooi voorbeeld van de potentieel ontwrichtende effecten van blockchaintechnologie.

Mijn kennis van JavaScript neemt weliswaar rap toe maar is nog niet toereikend voor een werkend prototype voor een command & control systeem voor evenementen. Een kwestie van tijd dat dit open eindje dicht geschroeid kan worden. Blijft er nog eentje over.

Escher in de ramsj

Mooi mazzeltje voor het Fries museum, gratis publiciteit vanwege de vondst van een verloren gewaand schilderij van Sir Lawrence Alma Tadema. Hoe hadden mensen elders in het land anders moeten weten dat er de komende maanden een overzichtstentoonstelling van de in het Friese Dronrijp geboren schilder te bewonderen is? In zijn geboortedorp is  ook een tentoonstelling aan de wereldberoemde schilder gewijd. Voormalig adjunct-hoofdredacteur Wio Joustra van de Leeuwarder Courant schreef een mooi boek over deze decadent rijke schilder, ik ga zeker een kijkje nemen in het Fries museum. Als iedereen thuis blijft wordt die tentoonstelling nooit een zogeheten ‘blockbuster’. Of de overzichtstentoonstelling van de in Leeuwarden geboren M.C. Escher in 2018 ook een blockbuster gaat worden valt te betrijfelen, zijn werk is permanent in Den Haag te bewonderen. Bovendien koop je voor minder dan de prijs van een toegangskaartje in de ramsj boeken over zijn werken. Bij de lokale boekhandel voor 10 euro M.C. Escher Kaleidocycles van de hand van Doris Schattschneider. Deze Amerikaanse hoogleraar wiskunde schreef ook M.C. Escher’s Legacy en was in 2008 in Leeuwarden te gast bij een conferentie getiteld Bridges. Georganiseerd door het Leeuwarder bedrijf Sprezzatura ( http://www.sprezzatura.org ) met op de laatste dag een soort van markt in de Grote Kerkstraat bij het huis waar Escher is geboren. Sommige bezoekers hadden er een lange treinreis voor over, maak je er iets meer van dan een overzichtstentoonstelling dan kun je veel publiek trekken. Met de centen van hoofdsponsor ING moet dat tot de mogelijkheden behoren.

Onlangs vroeg de redactie van de uitgave het Fries Journaal de ceo van Culturele Hoofdstad 2018 Lieven Bertels het hemd van het lijf, een van zijn favoriete boeken is Gödel, Escher, Bach: een eeuwige gouden band. Geschreven door Douglas R. Hofstadter, met als ondertitel: Een metaforische fuga op mensen en machines in de geest van Lewis Carroll. Het thema van het boek is zichzelf herhalende patronen in logische systemen (Kurt Gödel), figuren (M.C. Escher) en muziek (Bach) en gaat daarmee ook over kunstmatige intelligentie. De werken van Escher dienen puur als illustratie, de wiskunde die Escher in zijn werk toepaste komt niet aan de orde. In de biografie van de Canadese wiskundige Donald ‘The Man Who Saved Geometry’ Coxeter getiteld King of Infinite Space valt te lezen dat beide heren contact met deze meetkundige hadden maar (nagenoeg zeker)niet met elkaar. Iets preciezer, er valt in dat boek niet te lezen dat Escher en Hofstadter wel contact met elkaar hebben gehad. Coxeter was getrouwd met een Nederlandse en ontmoette Escher in Amsterdam toen de kunstenaar daar exposeerde en de meetkundige een wiskundecongres bezocht. Het vroege werk van Escher wordt gekenmerkt door Arabische invloeden,  in het latere werk werd de meetkunde van Coxeter toegepast ook al begreep hij daar niks van. Het kan niet anders of de artistieke baas van Culturele Hoofdstad 2018 komt met iets dat Bridges overtreft want anders kan hij wat mij betreft zelf naar de ramsj.

Groene Ster Duurzaam sorteert voor

Er valt echt iets te doen aan geluid, stelt Groene Ster Duurzaam bij monde van bestuurslid Paul Christiaan Bos in een Te Gast in de Leeuwarder Courant van vrijdag 23 september 2016. Opmerkelijk dat een maand na de derde editie van Psy-Fi in recreatiegebied de Groene Ster de stichting komt met een oplossing voor de geluidsoverlast van City Rock naast het Rengerspark. Als er volgend jaar geen nieuwe editie van Psy-Fi komt dan staat City Rock klaar om het stokje over te nemen. Minstens zo opmerkelijk is de oplossing waarmee de zogeheten uilenman komt. Minder dan een jaar geleden zat ik als inspreker pro Psy-Fi bij de gemeenteraad tegenover een aantal heren van stichting Groene Ster Duurzaam die van zichzelf vinden dat ze opkomen voor de belangen van de recreanten van dat gebied maar gewoon tegen Psy-Fi zijn. Mijn bijdrage was te lang om uitgesproken te worden en daarom schriftelijk vooraf verspreid. Een van mij standpunten was en is: geluid dat ter plekke wordt geabsorbeerd veroorzaakt elders geen overlast. Groene Ster Duurzaam heeft inmiddels ook het licht gezien gelet op de inhoud van de Te Gast. Bos noemt daarin een paar keer Mobile Air Wall als onderdeel van een oplossing voor de problemen met geluidsoverlast.

Even een zoekmachine geactiveerd met “Mobile Air Wall” voor nadere info, het gaat om een product op basis van schapenwol. Tien centimeter dik, een meter breed en 2 of 3 meter lang kun je het als gordijnen ophangen. Absorbeert prima geluid ook die met een lage frequentie, aldus Paul Christiaan Bos. Of het materiaal ook buiten in de regen bruikbaar is, is mij niet helemaal duidelijk. Op deze plek viel herhaaldelijk te lezen dat poreuze materialen geluid kunnen absorberen. Zandkorrels en rubber absorberen geluid, materialen op basis van vezels ook. De oplossing op basis van schapenwol is nieuw voor mij, Psy-Fi heeft een keer een kasteel van strobalen gemaakt dat helaas geen vervolg heeft gekregen in eentje op basis van hennepvezels want dan had er ook een dak op gekund. Heel opmerkelijk is natuurlijk dat Groene Ster Duurzaam zich nooit sterk heeft gemaakt voor dit soort oplossingen bij Psy-Fi, maar nu City Rock in de achtertuin dreigt er wel mogelijkheden zijn om geluidsoverlast te beperken anders dan het langs juridische weg aanscherpen van de regels. Erg doorzichtig allemaal.

Ruim een maand na de derde, nagenoeg probleemloos verlopen editie van Psy-Fi heeft de organisatie nog niks van zich laten horen. Hoe langer de stilte voortduurt des te groter de kans dat Leeuwarden niet meer de eerste keus is. De organisatie heeft conform de spelregels van de gemeente Leeuwarden tijdig belangstelling getoond voor de derde uit te delen vergunning. Het bestemmingsplan van recreatiegebied de Groene Ster staat geen festivals aldaar toe, het College van B&W mag drie keer per jaar ontheffing verlenen. Kiest de organisatie van Psy-Fi voor een andere plek elders in het land dan neemt City Rock het over. Strategisch denken en handelen gaat Groene Ster Duurzaam tot op heden niet goed af, mogelijkerwijs wordt Psy-Fi ingeruild voor City Rock en zijn ze nu aan het voorsorteren. Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat ze bij de stichting niet eerder weet hebben gehad van de geluidsabsorberende oplossing op basis van schapenwol. Desondanks is die bij Psy-Fi nooit ingebracht en dat is veelzeggend. De derde editie van het meerdaagse muziekfestival verliep stukken beter dan de tweede waar van alles niet goed ging. De mensen van Psy-Fi hebben meer met hun creatieve concept dan met strak organiseren, ambtenaren bedenken van achter hun bureau onuitvoerbare plannen, echt een kwestie van de lamme helpt de blinde. Vervolgens steekt Groene Ster Duurzaam dit voortstrompelende duo ook nog eens middels juridische procedures een stok tussen de benen. Ik hoop op een editie 2017 van Psy-Fi in de Groene Ster maar ben er niet gerust op dat die er ook komt. Ook die zijn naar aanleiding van al dat geklooi aan het voorsorteren.

Singulier geneuzel

Het academische jaar in Leeuwarden wordt sinds enige jaren geopend met de Gemma Frisius-lezing. Geen twee edities zijn hetzelfde geweest, dit jaar was het de beurt aan Yuri van Geest, mede-auteur van een boek over Exponential Organizations en ambassadeur van Singularity University Nederland. Geen idee wat voor soort universiteit dat is, afgaand op het verhaal dat Yuri hield eentje waarbij allerlei technologische ontwikkelingen samenkomen. Zijn lezing was een aaneenschakeling van mogelijke gevolgen van uiteenlopende technologische ontwikkelingen op onze samenleving. Het deed mij denken aan een verhaal in de meest recente uitgave van de NOMMER, het huisorgaan van non-ontwikkelingsmaatschappij de NOM, over kunstmatige intelligentie. Iemand vindt het reuze interessant, schrijft een stuk en eindigt met de conclusie dat je er iets mee moet doen. Wat wordt er natuurlijk niet bij vermeld, evenmin wie er wel of niet iets mee zou moeten / kunnen doen. Stelt u zich een willekeurige ondernemer in Noord-Nederland voor en vraag u af wat hij of zij met kunstmatige intelligentie zou kunnen doen. Ik moet het antwoord schuldig blijven. Een paar geleden riep de baas van de NOM noordelijke ondernemers op iets met Big Data te doen, ik begrijp dat Friesland een heus Big Data Lab krijgt. In een laboratorium mislukken weleens dingen, projecten rond Big Data zijn overigens zelden succesvol.

Er zijn wereldwijd maar een paar bedrijven die over veel gegevens beschikken, Google, Twitter, Facebook en Microsoft en organisaties als het Amerikaanse NSA. Big Data bestaat uit vier componenten: veel (uiteenlopende) gegevens, ict om die gegevens te verwerken, wiskunde om de patronen in die gegevens te beschrijven en last but not least, verdienmodellen om geld te verdienen of kosten te besparen. Anno nu mislukken er nog steeds ict-projecten, denk aan het PGB en aan de invoering van erp-software bij het Ministerie van Defensie. Een project genaamd SPEER dat allesbehalve als een speer verliep, kosten bedroegen honderden miljoenen euro’s en weinig opbrengsten. Big Data-projecten zijn ingewikkelde ict-projecten, niet verrassend dat die projecten vaker niet dan wel succesvol zijn. Bij de NHL Hogeschool  zijn ze met dat Big Data Lab een tijdje van de straat zodat daar inmiddels ruimte is ontstaan voor het huis van hennep. Ondanks alle mooie verhalen over een Region of Smart Factories geloof ik meer in producten op basis van biocomposieten zoals hennep- en vlasvezels die verbonden zijn met het Internet of Things. Moderne auto’s versturen veel gegevens naar de fabrikant, die beschikken tegenwoordig ook over Big Data veelal veel ven hetzelfde in tegenstelling tot Google die veel verschillende gegevens heeft.

Volgens mij handelt Noord-Nederland in de verkeerde volgorde. Eerst zorgen dat veel bedrijven en organisaties over veel uiteenlopende gegevens beschikken door de toepassing van Linked Data of de verschillende varianten van het Internet of Things en daarna pas Big Data. Gelet op de ervaringen elders in de wereld gaat dat Lab geen succes worden en voor het overige is het wat mij betreft singulier geneuzel/