Psy-Fi op de kaart

Ik ben er weliswaar niet geweest maar geniet geweldig van Psy-Fi. Geen leuker vermaak dan leedvermaak. Het lachen vergaat je wanneer je bedenkt dat de problemen van de organisatie betreffende het gebruikte kaartmateriaal in 2018 nog groter zullen zijn. Beetje lachwekkende situatie, met het mooiste weer van de wereld komt Psy-Fi met een slechtweeropstelling en … niemand die er last van heeft. Behoudens die enkeling die niet met zijn fietsje door de Groene Ster kan en de lezers van de Leeuwarder Courant trakteert op kosmopolitisch geneuzel. Kinderen van de wijk Heechterp-Schieringen zouden niet naar het recreatiegebied kunnen. Als ik in de buurt van het Cambuurstadion mijn hardlooprondje richting de Groene Ster begin dan kom ik door die wijk en zie ik al weken geen kinderen. Met vakantie. Anno nu kun je ook met een klein inkomen toch op vakantie. Medewerkers van de Jumbo op het Cambuurplein kunnen niet in het recreatiegebied zijn. De pendelbus van Psy-Fi maakt daar de eerste stop en als de bus leeg stroomt dan moeten ze daar al die festivalgangers bedienen. Weliswaar profiteert niet elke middenstander in Leeuwarden in dezelfde mate van het festival, het is maar welke je spreekt. Ondernemers op het Cambuurplein doen in ieder geval goede zaken. Eigenlijk is Leeuwarden best wel een beetje kosmopolitisch, sommigen, woonachtig in de stad, staan met een tentje op het festivalterrein. Tijdens een onderbreking van het hardlooprondje om het festivalterrein heen bij de hoofdingang gesproken met een tweetal Friezinnen. Ze waren in afwachting van de bus want ze gingen bij de in Leeuwarden woonachtige festivalganger even douchen en daarna weer terug. Sommigen wensen de indruk te wekken dat het festival alleen voor een soort elite is, maar er gaan ook Liwwaddders naar toe.

Beetje raar verhaal over de vermeende misverstanden over het ingediende kaartje door Psy-Fi. Zeker wanneer je bedenkt dat de topografische kaart van Nederland in digitale vorm voor iedereen beschikbaar is. Elke (semi-)overheid die grondgebonden activiteiten ontplooit beschikt tegenwoordig over een Geografisch Informatie Systeem (GIS). De gemeente Leeuwarden heeft er ook eentje. Destijds, lang geleden toen ik zelf raadslid was, was er het nodige te doen over de aankoop. Leeuwarden maakt gebruik van een commercieel product en die software is doorgaans niet goedkoop. Het potentieel van dat GIS wordt niet benut, de onlangs aangelegde drainage in de Groene Ster was er niet in terug te vinden. Het registreren van objecten zoals leidingen e.d. is het primaire doel van dergelijke software. Je kunt een GIS ook voor plandoeleinden gebruiken, dat is bij de organisatie van Psy-Fi editie 2016 duidelijk niet gebeurd. Het systeem van de gemeente zou dan de verschillende planvarianten in de vorm van lagen over het gebied moeten bevatten. Een GIS kun je ook inzetten voor communicatieve doeleinden. Uitgangspunt is een kaart van het gebied. Met open source software als http://openlayers.org kun je voor verschillende doelgroepen verschillende lagen presenteren. Ten hoeve van de vergunningsverstrekking en het grote publiek welk deel van het gebied wanneer is afgesloten. Voor de festivalgangers een extra laag daar overheen met info over wat waar te vinden is. Voor organisatie en beveiliging is een combinatie van een soort van WhatsApp  met zo’n GIS mogelijk.

Met alle publiciteit rond dingen van niks staat Psy-Fi in ieder geval weer aardig op de kaart. Vergeleken met de twee vorige edities gaan er dit jaar veel dingen goed. De twee nuchtere Friezinnen die ik sprak wisten zich het geval met de dode uilen te herinneren. Van de uilenman heb ik dit jaar nog niks gehoord, met de geluidoverlast in die hoek zal het wel meevallen. Het sanitair was dit jaar ook beduidend beter geregeld, zitten we alleen nog met het gezeik van die gasten die even niet in de Groene Ster terecht kunnen.

TeamLWD verliest

Gelukkig kent Psy-Fi winnaars, de festivalgangers. Op de vooravond van het vijfdaagse muziekfestival fietste ik het laatste stukje richting recreatiegebied de Groene Ster op met twee Italiaanse festivalgangers. Zodra je de woonwijk Camminghaburen verlaat en het bruggetje over het Oud Deel hebt genomen dan zie in de verte de tenten al staan. Bij Wielendwinger linksaf het fietspad op en je hebt een prachtig uitzicht op het geheel. Een van de Italiaanse bezoekers greep naar zijn smartphone om een en ander vast te leggen en vroeg na deze actie: Is dit een nationaal park? Om zijn geluksgevoel niet te bederven heb ik hem de gevoeligheden omtrent het gebruik van het gebied maar onthouden. Eerder die dag sprak ik paar andere festivalgangers, menigeen is uiterlijk zeer als zodanig herkenbaar, bij een supermarkt in het centrum van Leeuwarden. Die baalden toen ik vertelde dat er supermarkten op korte afstand van het festivalterrein zijn, zij waren van de Groene Ster naar het centrum gelopen en moesten afgeladen nog terug. Het liefst hadden ze de auto gebruikt maar dat ging niet. Psy-Fi heeft namelijk de volgende (niet-werkende) oplossing bedacht. Voor parkeren op het terrein met camper, caravan, o.i.d. is een apart ticket vereist. Geen ticket, geen toegang. Voor gewone auto’s was de regel: wie het eerst komt die het eerst maalt. De buitenlanders die ik sprak waren twee dagen voor de start van het festival gearriveerd en konden moeiteloos een parkeerplekje op het terrein verwerven. Daarna konden ze de auto niet meer gebruiken. Je zou verwachten dat de gelukkigen die een plekje op het terrein hadden weten te verwerven een sticker op de voorruit geplakt zouden krijgen om ze van de rest te kunnen onderscheiden. Aan dit niet-onbelangrijke detail had de organisatie niet gedacht, het terrein verlaten betekende parkeerplaats opgeven want hoe kon je bij terugkomst bewijzen dat je eerder op het terrein had gestaan? Het zijn dit soort logistieke probleempjes die de totaalbeleving niet ten goede komen. Dat winkelcentrum Camminghaburen vlakbij is wisten ze niet, pendelbussen reden er nog niet en dat was dus twee keer de afstand Groene Ster – centrum Leeuwarden.

Psy-Fi ziet zichzelf graag als lid van TeamLWD met als teamgenoot de gemeente Leeuwarden. Het lijkt mij een kwestie van de lamme helpt de blinde. Wie weet dat op de Woelwijk (het weggetje naar de golfbaan) tegenliggers elkaar niet kunnen passeren zonder uit te wijken naar de berm, haalt het niet in z’n hoofd te bedenken om daar parkeren in de berm toe te staan. Stichting Groene Ster Duurzaam moest de hulp van de voorzieningenrechter inroepen om het van tafel te krijgen. Een papieren oplossing bedacht achter een bureau. Festivalgangers die hun auto niet op het terrein kunnen parkeren worden geacht die bij het WTC te stallen. Dat kun je niet afdwingen, wat gebeurt er? Mensen parkeren in de berm van de noordelijke parallelweg van de Groningerstraatweg. Dat mag en is ook helemaal geen probleem want ruimte zat. Parkeerruimte genoeg in de directe omgeving van het festivalterrein, vorig jaar werd die verkeerd gebruikt. Nu regelt een bedrijf met drukzwaaiende mannetjes het verkeer, maar helaas zonder plan.

Absoluut dieptepunt is natuurlijk het meten van het geluid. Het verzoek van Groene Ster Duurzaam voor een meetnet waarbij de metingen via het Internet voor iedereen te volgen zijn werd door de gemeente Leeuwarden nooit gehonoreerd. De voorzieningenrechter heeft bepaald dat er alsnog aanvullende metingen verricht moeten worden. Er moeten extra kosten gemaakt worden, voor dat geld had je allang een structurele en betere oplossing kunnen hebben. Het is omdat er geen Olympische Spelen voor sukkels zijn want dan had TeamLWD vast een medaille gewonnen.

Waarom horen we niks?

Liwwadders.nl kan sneller vragen stellen dan lezers kunnen beantwoorden in de zomerserie: Waarom horen we niks meer van …? Evenals Psy-Fi roepen bestuurders en beleidsmakers maar wat. Psy-Fi maakte het onlangs wel erg bont door te beweren dat er tijdens de opbouw van het festival maar liefst drie strandjes beschikbaar waren voor dagrecreatie. Ik heb het kaartje van de Groene Ster op hun Facebook-pagina bestudeerd, het dateert van voor de herinrichting en twee van drie strandjes bestaan niet meer en de derde wordt overwegend door honden gebruikt. De organisatie is het spoor bijster en probeert anderen met een kluitje in het riet te sturen. Als je al niet eens weet waar wat is in het recreatiegebied dan is het niet verbazingwekkend wanneer er niks goed verloopt. Waarom horen we niks meer van fossielvrij Leeuwarden? Het kan gewoon niet. Minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen is niet verkeerd, het is een kwestie van lange adem en met visie de juiste dingen doen. Iets roepen is nog altijd gemakkelijker dan wat uitgevoerd krijgen.

Onlangs konden we op verschillende plekken lezen dat sommige inwoners van de provincie Groningen boos zijn omdat hun door zonnepanelen opgewekte stroom niet werd afgenomen. Die panelen hadden ze kunnen kopen in het kader van een compensatieregeling vanwege de aardgaswinning. Ze kwamen tot de ontdekking dat hun panelen geregeld van het net werden afgeschakeld als de zon scheen en vonden dat niet leuk. Niet echt verrassend, ons elektriciteitsnet is helemaal niet ontworpen voor dit soort situaties. De stroom die in centrales wordt opgewekt wordt stroomafwaarts afgenomen door huishoudens. Omdat het net is overgedimensioneerd kan een klein deel van de decentraal opgewekte stroom stroomopwaarts vloeien. Is het aanbod te groot dan worden zonnepanelen afgeschakeld om overbelasting te voorkomen. We ontberen nog altijd slimme energienetten. Jaren geleden organiseerden de non-ontwikkelingsmaatschappij NOM en het Groningse Energy Valley een bijeenkomst over de marktkansen van smart grids. Nooit meer iets van gehoord. Geen idee wat er op het gebied van slimme energienetten in Nederland gebeurt, zonder die dingen hebben al die zonnepanelen en akelige windmolens geen zin. Smart grids zijn ingewikkelde vormen van het Internet of Things (IoT), een meetnet voor het registreren van geluid tijdens muziekfestivals in recreatiegebied de Groene Ster is een eenvoudige vorm van het IoT. Als het gaat om ict dan kun je maar beter eenvoudig beginnen, twee ambtenaren gaan met het handje tijdens Psy-Fi het geluid continu monitoren. Het zal duidelijk zijn dat de voor een fossielvrij Leeuwarden noodzakelijke smart grids heel ver weg zijn.

Vorig jaar viel op het festivalterrein van Psy-Fi een kasteeltje van strobalen te bewonderen, die absorbeerde een deel van het geproduceerde geluid. Rechthoekige strobalen kun je slechts stapelen, de constructie had derhalve geen dak. Kennelijk lekte een deel van het geluid langs die route weg en wordt om die reden afgezien van strobalen. Achter de Blokhuispoort staat een hennepaviljoen gemaakt van vezels van hennepplanten met een te laag THC-gehalte om uit je bol te kunnen gaan, waaraan je kunt zien dat je ook een dak van dat spul kunt maken. In plaats van een constructie van strobalen verwacht je dit jaar eentje van hennepvezels maar nu met een dak. Psy-Fi opereert vanuit de stad Groningen, de twee hennepvezelverwerkende bedrijven in Nederland zitten in het Groningse Oude Pekela, de organisatie weet de weg niet te vinden.

Leeuwarden en Psy-Fi vormen nog lang geen team, kun je een festival benutten om ervaring op te doen met een eenvoudig IoT in de vorm van een meetnet voor geluid doe je het niet. Kun je een festival benutten voor het ontwikkelen van creatieve constructies op basis van hennepvezels, doe je het niet. Waarom we niks meer van fossielvrij Leeuwarden horen? Niemand doet iets.

Psy-Fi een echte soap

Het heet dat sport verbroedert maar de Groene Ster doet dat soms ook. Onlangs keken mensen langs de ligweide in het recreatiegebied gespannen naar de verrichtingen van anderen op dat grasveld waar uiteenlopende stokken te zien waren. Ik kon zo snel niet ontdekken wat voor sport het hier betrof, mogelijkerwijs wilde Psy-Fi in innovatief opzicht niet achterblijven bij Welcome to the Village en was er sprake van een nieuwe Olympische discipline in wording. Het bleek dat de mensen op zoek waren naar de drainage. Psy-Fi editie 2015 kampte met veel slecht weer, het water kon niet weg en door de afbraak van het festival raakte de ligweide beschadigd. Het College van B&W van Leeuwarden besloot tot de aanleg van drainage om het terrein meer ‘festival proof’ te maken. Vlak voor de start van het zomerseizoen werd die drainage daadwerkelijk aangelegd en blijkt niemand te weten waar een en ander precies ligt. Het is duidelijk dat vanuit de gemeente niemand de regie op dat gebied voert in relatie tot de festivals aldaar. Kennelijk zijn de mensen van Psy-Fi erin geslaagd de precieze plaats van die drainage te vinden, ik heb een foto voorbij zien komen met het begin van een tent.

De slechte samenwerking tussen gemeente en festivalorganisatie krijgt vervelende trekjes. Afgaand op Twitter-berichten wordt de website van stichting Groene Ster Duurzaam belaagd en moet de beveiliging van het festivalterrein het ontgelden. Onwenselijke ontwikkelingen, Groene Ster Duurzaam doet uiteindelijk wat de gemeente Leeuwarden nalaat: de eisen aanscherpen. Her gekozen instrument, een kort geding vlak voor aanvang, is niet echt geweldig maar toch onvermijdelijk. Ik zal maar niet verklappen wie mij heeft bijgepraat, het was toch even schrikken om te horen wat er dit jaar allemaal weer aan ontbreekt. Neem nu het toezicht op de productie van geluid. Ik ben het met de stichting eens dat een meetnet waarbij de metingen via het Internet voor iedereen kenbaar zijn zeer wenselijk is. Dat verzoek wordt maar niet gehonoreerd, nu gaan twee ambtenaren het geluid continu meten. Van die loonkosten had je allang een meetnet kunnen realiseren. Gelet op het feit dat Welcome to the Village aan de voet van een zendmast voor mobiele telefonie nog geen draadloos Internet op het festivalterrein weet te realiseren, is dit kennelijk buitengewoon ingewikkelde materie. Maar niet voor anderen.

Buitenstaanders hadden het al veel eerder vastgesteld, de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Leeuwarden kon er uiteindelijk ook niet omheen: ambtenaren kunnen niet een evenement van enige omvang in de openbare ruimte organiseren. En dat kunnen ze nog steeds niet en vandaar dat stichting Groene Ster Duurzaam zich genoodzaakt ziet langs juridische weg alsnog aanpassingen af te dwingen. Ik had het ook liever anders gezien. Een goede soap bestaat uit meerdere afleveringen en aangezien het nu al niet te filmen is wat voor geklungel er plaatsvindt, zullen er wel meer afleveringen volgen.

Psy-Fi’s Holographic Universe

Bezoekers van het muziekfestival Psy-Fi later deze maand in recreatiegebied de Groene Ster weten de weg naar de hennep wel te vinden. Stichting Groene Ster Duurzaam weet slechts de weg naar de rechter te vinden, die zijn inmiddels het spoor bijster. Een kort geding om de eisen omtrent geluid en toegankelijkheid aan te scherpen, langs ondemocratische weg je zin proberen te krijgen. Zeggen op te komen voor de belangen van de recreanten van de Groene Ster en gewoon tegen Psy-Fi zijn. Hoe de voorzieningenrechter op korte termijn zinvol kan beoordelen of de verstrekte vergunningen realistisch zijn is mij een raadsel. Zijn er de vorige edities systematische metingen verricht? Vorig jaar weliswaar een hoop klachten over een paar onderwerpen, dit jaar hoeven die niet een probleem te zijn.

Voor handel in hennep met een hoog THC-gehalte kun je in de bajes belanden, in vroegere tijden de Blokhuispoort. Daar moet je ook zijn voor handel in hennep met een laag THC-gehalte. Achter de voormalige gevangenis, die op dit moment wordt gerestaureerd, staat een huisje gemaakt van hennep voor industrieel gebruik. In dit henneppaviljoen een expositie over de mogelijkheden van hennep met een laag THC-gehalte ( http://nl.wikipedia.org/wiki/Hennep ). Ik ben wezen kijken en het is heel leerzaam. Tot het einde van deze maand te bezichtigen, wellicht dat de mensen van Psy-Fi even tijd hebben een kijkje te nemen. Vorig jaar was een van de podia van het festival omgetoverd tot een soort van kasteel van strobalen. Naar verluidt hoorde je op een paar meter afstand niks meer van het binnen geproduceerde geluid. Niet echt verrassend, geluid zijn luchttrillingen en wil je voorkomen dat anderen daar last van hebben dan kun je proberen die trillingen te absorberen. Granulaire materialen zoals zand en rubber kunnen geluid absorberen alsmede materialen bestaande uit vezels zoals stro en hennep. Rechthoekige strobalen kun je slechts stapelen, met hennep is meer mogelijk, het huisje achter de Blokhuispoort toont het aan. Was ik Psy-Fi dan ging ik voor creatieve constructies op basis van hennep voor de verschillende podia. Geproduceerd geluid dat na consumptie wordt geabsorbeerd veroorzaakt elders geen overlast. Krijg je ook geen gedoe met Groene Ster Duurzaam (GSD) die zelf weleens een geestverruimend middeltje mogen gaan gebruiken, dit visieloze gedoe van steeds maar naar de rechter stappen schiet ook niet op.

De komende editie van Psy-Fi mag dan Holographic Universe heten, helemaal holistisch is die nog niet te noemen vanwege de nog te beperkte aandacht voor de toegankelijkheid van het gebied en de mogelijkheden voor geluidsabsorptie. Toegankelijkheid heeft te maken met logistiek, iedereen die bekend is met de Groene Ster weet dat het niet nodig is om het hele gebied voor langere tijd af te sluiten. Het lijkt mij dat de familie van Gelder (GSD) zich beter sterk kan maken voor een meetnet voor het registreren van geluid want dan weten we tenminste waar we over (kunnen) praten.

 

Psy-Fi uitverkocht

Dat Psy-Fi over belangstelling niet te klagen heeft is nu wel duidelijk. Minder duidelijk is de beoogde afhandeling van de bezoekersstroom en het instellen en handhaven van een parkeerverbod voor de festivaldeur. Ruim vijftienduizend bezoekers worden er later deze maand in recreatiegebied de Groene Ster verwacht en evenals voorgaande twee jaren arriveren die voor het grootste deel min of meer gelijktijdig. Daar valt niks aan te doen, een typisch geval van micro-motieven en macro-gedrag. Mensen nemen ieder voor zich het redelijke besluit om op tijd van huis te vertrekken (de micro-motieven) en het eindresultaat (het macro-gedrag) is een file op de Groningerstraatweg ter hoogte van de afslag Groene Ster. Ik weet niet welke oplossing de organisatie in gedachten heeft, zelf zou ik het als volgt doen. Stilstaand verkeer op de Groningerstraatweg moet vermeden worden want zorgt voor gevaarlijke situaties. Bij de hoofdingang is beperkte afhandelingscapaciteit en de hoeveelheid weg tussen de ingang en de genoemde afslag is te beperkt om als buffer te fungeren. Nodig zijn tenminste twee verkeersregelaars voorzien van communicatieapparatuur. Eentje voor op de T-splitsing van de parallelweg bij de afslag Groene Ster van de Groningerstraatweg, en een of twee in de buurt van het parkeerterrein van dierenpark AquaZoo.

De regelaar op de T-splitsing kan weliswaar niet de hoofdingang op de weg Alddiel zien, maar kijkend in westelijke richting wel of er auto’s in de bocht staan waar de parallelweg naar het zuiden afbuigt en overgaat in het Alddiel. Staan daar auto’s stil dan kan de hoofdingang even geen inkomend verkeer verwerken. Ik weet niet hoeveel auto’s er tussen de bocht en de T-splitsing kunnen staan, de helft van die weg zou ik leeg laten. Stel er kunnen na de bocht tot aan de helft zo’n vijf auto’s staan. Er zijn vanuit de T-splitsing op de parallelweg in westelijke richting kijkend in de verte auto’s in de bocht zichtbaar en er arriveren tuusen de vijf en tien auto’s. Die kunnen gewoon richting de hoofdingang. Pas wanneer die auto’s zijn verwerkt kunnen er nieuwe die richting op gestuurd worden. Arriveren gedurende de afhandelingstijd nieuwe gasten dan worden die in oostelijke richting naar de parkeerplaats van AquaZoo gedirigeerd. Aldaar zorgen een of twee verkeersregelaars ervoor dat er tussen de vijf en tien auto’s klaar staan voor vertrek naar de hoofdingang in westelijke richting langs dezelfde parallelweg. De regelaar op de Groningerstraatweg die zicht heeft op de afhandelingscapaciteit bij de hoofdingang, hij of zij hoeft slechts te zien of er auto’s in de bocht staan, bepaalt middels communicatieapparatuur het moment van vertrek. Volgens mij kun je met deze aanpak een geweldige piek in arriverende gasten probleemloos gladstrijken.

Resteert het parkeren in de bermen van de weg Alddiel. Voor een tijdelijk parkeerverbod dat gehandhaafd kan worden is een tijdelijk parkeerterrein op de voormalige ligweide van het losloopgebied voor honden tussen het watertje Oud Deel en de weg Alddiel noodzakelijk. Ik ben benieuwd of de gemeente Leeuwarden die gaat realiseren, de kosten kunnen niet het probleem zijn want minimaal. Voorkomt een hoop problemen. Wat mij betreft mogen de feestneuzen van Psy-Fi komen, ik ben er klaar voor. Dat is natuurlijk gemakkelijk gezegd, ik heb nergens last van ze.

Kioskhouder Groene Ster baalt

De opbouw van Psy-Fi later deze maand moet nog beginnen en er is nu al gedoe. De kioskhouder in recreatiegebied de Groene Ster heeft al geen geweldig jaar, door geblunder van de gemeente Leeuwarden ligt de ligweide er een paar maanden midden in het seizoen uit. Vorig jaar zag de exploitant kans om met hulp van vrienden en familie tijdens Psy-Fi 5 keer 24 uur open te zijn, service voor de festivalgangers en niet verkeerd voor zijn omzet. Geruchten doen de ronde dat de organisatie dit voor dit jaar niet meer wil. Vreemde gang van zaken, door de slechte beslissingen na de vorige editie van Psy-Fi lijdt de ondernemer omzetverlies en wil uitgerekend datzelfde festival dat het niet wordt gecompenseerd. Het rommelt ook op andere fronten, stichting Groene Ster Duurzaam heeft het voor elkaar gekregen dat langs de weg Alddiel een parkeerverbod wordt ingesteld. Naturisten, ‘not amused’, hebben kennelijk bedongen dat zij een ontheffing van de verkeersregelaar(s) kunnen krijgen. Dat gaat niet werken. Mensen kunnen aan de buitenkant niet zien wie een naturist is, ze lopen daar nu eenmaal niet in de blote kont en zullen zich afvragen waarom de een wel in de bermen mag parkeren en een ander niet. Zodra een verkeersregelaar even niet oplet of niet aanwezig is gaan ook anderen langs het Alddiel parkeren. De enige manier om een parkeerverbod af te dwingen is door de bermen af te zetten met het daartoe bestemde lint. De structurele oplossing is een tijdelijke parkeerplaats op de vroegere ligweide van het losloopgebied voor honden tegenover de hoofdingang van het festivalterrein. Gemakkelijker te realiseren dan ooit, een kudde schapen heeft het nodige voorwerk gedaan. Nu nog egaliseren met houtsnippers en vanaf de bestaande parkeerplaats ontsluiten met rijplaten. Hoe moeilijk kan het zijn?

Groene Ster Duurzaam gaat zich niet sterk maken voor deze oplossing, die is tevreden met een niet te handhaven parkeerverbod. De stichting zegt op te komen voor de belangen van de recreanten in dat gebied en is gewoon tegen festivals aldaar, in ieder geval tegen Psy-Fi. Constructief meedenken, als ze dat al zouden kunnen, is dus niet aan de orde. De organisatie van Psy-Fi gaat ook niet helemaal vrijuit, die hebben weliswaar bedacht dat er maar een beperkt aantal campers e.d. op het festivalterrein mag staan maar zijn nog even vergeten te bedenken wat te doen wanneer er toch mensen met een kampeerbusje o.i.d. komen die geen geldig ticket hebben. Doorverwijzen naar de parkeerplaats op de Wielhalsdyk aan de andere kant van de Groningerstraatweg lijkt mij een geschikte oplossing. Veel festivalgangers worden geacht hun auto bij het WTC te parkeren maar mogen bij aankomst wel eerst hun auto uitladen. Net als voorgaande jaren zullen ze min of meer gelijktijdig arriveren, gevaarlijke verkeerssituaties bij de afslag Groene Ster op de Groningerstraatweg zijn niet uitgesloten tenzij de parkeerplaats van dierenpark AquaZoo als buffer wordt gebruikt.

Ik baal ook. Het lijkt weer niet te gaan lukken Psy-Fi probleemloos te laten verlopen vanwege amateuristisch gepruts van de betrokken partijen.

Psy-Fi bijna uitverkocht

Psy-Fi een kopzorg minder, bij Welcome to the Village (WttV) hebben ze er eentje bij. WttV ziet een aanvraag voor een subsidie ter dekking van tien procent van de begroting niet gehonoreerd. Het wordt tijfelachtig of het paradepaardje van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 wel de finish gaat halen. Ook al wordt er een vervangende bron van inkomsten gevonden, doorgroeien naar bezoekersaantallen van tienduizend en meer lijkt vooralsnog niet aan de orde. Dit jaar trok het evenement ongeveer evenveel betalende bezoekers als vorig jaar, namelijk zevenduizend. Bij Welcome to the Village is een verschuiving gaande die zich goed laat aflezen aan de tentendichtheid op de camping versus de fietsendichtheid in de stalling. De eerst twee edities was de tentendichtheid op de camping onverantwoord hoog, bij de recente editie was het op de camping rustig en zag ik meer fietsen dan ooit tevoren. Kennelijk is er een verschuiving gaande van (een  beetje) nationaal naar overwegend regionaal. Het nieuwe is er vanaf. Omschrijvingen in de media: muziek, lekker eten en relaxen. De kunst van het rondhangen, volgens de recensent van de Leeuwarder Courant. Allemaal niks mis mee, maar wat is nu nog de Europese dimensie van WttV? Het duurzame en innovatieve van het festival is mij nooit duidelijk geworden, vorig jaar heette het dat intelligente ledverlichting het pad naar de camping zou verlichten terwijl ik alleen maar gangbare schijnwerpers in de bomen wist te ontwaren. Bij de eerste editie zouden de festivalgangers hun eigen voedsel verbouwen, ik heb begrepen dat de dames en heren daar geen heil in zagen en dat het bij die enige poging is gebleven. Anno nu is het een gewoon gezellig festival.

Hangt Welcome to the Village van de subsidies aan elkaar, Psy-Fi kan zichzelf bedruipen. Mijn inschatting is dat Psy-Fi veel minder geld kwijt is aan infrastructuur dan WttV en dat je met voldoende schaalgrootte quitte kunt spelen. WttV werkt met een begroting van zo’n 1,2 miljoen euro ( de niet-toegekende subsidie van 125.000 euro is tien procent van het geheel, volgens berichten in de media), van Psy-Fi weten we dankzij de rechtszaak van vorig jaar dat die met een begroting van 2 miljoen euro werken. Misschien dat die twee organisaties eens met elkaar gaan praten. Van Psy-Fi heb ik begrepen dat zij graag willen aansluiten bij het project Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, maar dat dat niet op instemming van LCH2018 kan rekenen. Mijn inschatting is dat de editie van volgend jaar de lakmoesproef voor Psy-Fi wordt, als de huidige opzet goed valt bij het publiek en de vijftienduizend kaarten worden ook in 2017 verkocht, dan gaat het festival 2018 ook halen en blijven ze vermoedelijk nog een jaar of vijf. Mogelijkerwijs telt Leeuwarden in 2018 slechts een enkel festival van enige omvang met internationale allure en is dat Psy-Fi. Er zijn voor dit jaar nog 1500 kaarten beschikbaar.

Kwaad op Psy-Fi

Ook ik ben kwaad over de gang van zaken rond Psy-Fi. Wat een onzin recentelijk in een ingezonden stuk in de Leeuwarder Courant “Kwaad op Psy-Fi” getiteld. Recreatiegebied de Groene Ster zou de enige plek in de gemeente Leeuwarden zijn waar kinderen gratis in buitenwater kunnen zwemmen, aldus de schrijfster van het epistel. De kinderen woonachtig in de Vrijheidswijk kunnen voor de deur zwemmen, tussen Snakkerburen en de weg van de wijk naar Lekkum ligt aan de Bonkevaart een leuk strandje. Soms zie je er kinderen gebruik van maken. Kennelijk niet vaak, vandaag zag ik veel gras op het zandstrandje. Naast de Groene Ster hebben aan de andere kant van de Groningerstraatweg nog de Grote Wielen met recreatieve voorzieningen. Bij Psy-Fi editie 2015 heb ik de organisatie langs elektronische weg voorzien van relevante info aangaande het gebied met het verzoek de medewerkers van het beveiligingsbedrijf overeenkomstig te instrueren. Dat hebben ze gedaan, ik heb het ter plekke gecontroleerd, op een zonnige zaterdag werden nietsvermoedende dagrecreanten netjes bij de hoofdingang doorverwezen. Beveiligers konden ook eenvoudige vragen beantwoorden als: Hoe kom ik bij AquaZoo en waar kan ik mijn hond uitlaten? Kennelijk lang niet bij alle inwoners van Leeuwarden bekend, tijdens Psy-Fi  is het meest westelijke losloopgebied voor honden bereikbaar. Dat laatste was vorig jaar een theoretische kwestie, de parkeerplaatsen waren voortdurend bezet.

Voor de naturisten zijn er geen alternatieven, daarom is hun strandje ( http://www.strandje.nl ) gewoon open. Een deel van de bezoekers parkeert in de bermen van de weg Alddiel en dat wil je tijdens Psy-Fi even niet hebben. De oplossing is heel eenvoudig. De oorspronkelijke ligweide van het losloopgebied voor honden wordt niet gebruikt en is daarom verwilderd. Gras maaien, egaliseren met houtsnippers en ontsluiten met rijplaten. Kost bijna niks, niemand heeft er last van en je hebt een parkeerterrein voor mensen die hond willen uitlaten, naturisten die zichzelf op de daartoe bestemde plek willen uitlaten en festivalgangers die niet weten dat ze geacht worden elders (bij het WTC) te parkeren. Op deze manier kun je een tijdelijk parkeerverbod langs het Alddiel daadwerkelijk handhaven. Houtsnippers kunnen na afloop blijven liggen, kunnen we zien wat er zoal aan vegetatie opkomt. Ik ben wel in voor een ecologisch experimentje. De mensen van stichting Groene Ster Duurzaam toch ook?

De stichting trek wel een erg grote broek aan door te pretenderen op te komen voor de belangen van recreanten. Ik heb als geregelde gebruiker van het recreatiegebied geen probleem met Psy-Fi ook al moet ik wekenlang hardlopend langs die saaie Groningerstraatweg in plaats van binnendoor. Overigens ben ik het met de stichting eens dat een meetnet voor het registreren van geluid uiterst wenselijk is. Wanneer je niet ter plekke wilt handhaven dan zul je het op afstand moeten doen, scheelt ook weer een hoop gedoe of er daadwerkelijk overtredingen van de regels zijn begaan. De ligweide is door geblunder van de gemeente Leeuwarden aan gort gegaan, dat kan Psy-Fi niet meer verweten worden. De foto’s die middels social media  door Groene Ster-watchers worden verspreid zijn conform de werkelijkheid, een trieste aanblik. Ik ben benieuwd of Groene Ster Duurzaam zich sterk gaat maken voor een tijdelijke parkeerplaats voor de festivaldeur. Zoniet dan hebben ze voor mij afgedaan, dan komen ze helemaal niet op voor de verschillende belangen van uiteenlopende gebruikers. Tegen Psy-Fi zijn mag natuurlijk, van schijnheiligheid zakt mijn broek af. Gelukkig kunnen we ten alle tijde bij de naturisten terecht, vooralsnog houd ik liever mijn hardloopbroek aan.

Contact(loos)

Welcome to the Village zoekt contact voor contactloos betalen. Afgelopen editie waren er valse muntjes in omloop en om die reden wil de organisatie versneld overstappen op contactloos betalen. Dat vereist stabiel Wi-Fi en dat ontbeert WttV tot op heden. Ik las in een verslag in de Leeuwarder Courant dat er dit jaar een experiment is uitgevoerd met een straalverbinding met de Achmea-toren. Niet te geloven zoveel onkunde. Onderdeel van Innofest ( http://innofest.co ), de containers stonden er afgelopen zondag nog steeds, pretenderen ze wat te willen doen aan innovatie. Het festival speelt zich af aan de voet van een zendmast voor mobiele telefonie, sommige mensen weten dat je een smartphone kunt instellen als een Wi-Fi hotspot. Handig voor het geval je met een ander apparaat zoals bijvoorbeeld een tablet het Internet op wilt en geen Wi-Fi hebt. Wie stabiel Wi-Fi in de Groene Ster wil doet er verstandig aan eerst contact op te nemen met de exploitant van die zendmast. Levert dat niks op dan ga je op zoek naar de dichtsbijzijnde kabel waar je een router aan kunt koppelen. Het Friese waterschap heeft vlakbij de plek waar de Innofestcontainers (te) lang hebben staan een groene kast verscholen in de bosjes voor de riolering. Die apparatuur kunnen ze op afstand bedienen, er loopt ten minste een kabel van die plek naar hun hoofdkantoor, twee routers aan beide kanten en klaar is Kees. Nutsvorzieningen voor AquaZoo en de camping zullen ook niet ver uit de buurt zijn, stabiel Wi-Fi hadden ze al lang kunnen hebben.

Als er dan eindelijk draadloos Internet is dan is een meetnet voor het registreren van geluid een fluitje van een cent. Een op zich terechte wens van de mensen van Groene Ster Duurzaam die net doen alsof het recreatiegebied van die stichting is. Ze zijn niet tegen festivals in de Groene Ster maar die moeten in het geval van Psy-Fi wel aan zodanige strenge regels voldoen dat het steeds moeilijker wordt een acceptabel festival te organiseren. Bijdrage van die stichting aan het recreatiegebied in de huidige vorm is overigens nul komma nul. Als Sjimmie van het Strandje ( http://www.strandje.nl ) en ik er niet vanaf het begin van de herinrichting tot het einde bovenop hadden gezeten was het recreatiegebied niet zo mooi geworden als nu. Groene Ster Duurzaam: stop eens met dat gezeur en gezeik!

Een meetnet voor geluid is een aardig voorbeeld van het Internet of Things (IoT). Dat is een technisch fenomeen waar je veel moet weten van datacommunicatie en protocollen zoals Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, etc. Maar gelukkig niet saai want ik zag recentelijk een berichtje voorbij komen over een ophandenzijnd evenement genaamd Adaptation: Art & Internet of Things in 2017 in Berlijn http://agile-iot.eu/2016/07/06/berlin-art-event-is-happening-soon-july-22nd/ Het soort evenement dat je graag bij een festival als Welcome to the Village zou willen aantreffen. Helaas is dat voorlopig niet aan de orde want, oei wat is het ingewikkeld, de organisatie probeert eerst contact te maken voor contactloos betalen.